Siirry sisältöön

Patrick Thonies: muurarista tekniseksi kirjoittajaksi Etteplanille

Patrick on työskennellyt teknisenä kirjoittajana Etteplanilla toukokuusta 2021 lähtien. Hänen työnsä ainutlaatuisuus piilee hänen epätavallisessa taustassaan muurarina. Vaikka hän alunperin aloitti uransa rakentamalla seiniä, hän on nyt löytänyt kutsumuksensa teknisen dokumentoinnin parista.

"Olen aina ollut luova ja alun perin minulla oli tavoitteena tulla arkkitehdiksi", Patrick kertoo. "Mutta kun tajusin, ettei se ollut oikea polku minulle, päätin käyttää lahjakkuuttani eri tavalla. Aloin työskennellä puusepänä, mutta johtuen vasenkätisyydestäni, sain nopeasti vammoja oppituntien aikana. Siksi ehdotettiin, että kokeilisin muurausta, puhtaasti turvallisuussyistä."

Vaikka Patrick nautti käsityöstä, jota muurauksessa sai tehdä, hänen uransa päättyi työskennellessään uudessa rakennusprojektissa, jossa hän joutui suorittamaan toistuvia tehtäviä. Hän päätti etsiä uutta urasuuntaa, koska tämä ei sopinut hänelle.

Patrickin tilaisuus koitti useita vuosia myöhemmin, kun hän osallistui projektiin, jossa hän aloitti työskentelyn Visual Factoryn parissa ja ryhtyi lopulta tekniseksi kirjoittajaksi. "Minulle annettiin projektin vetovastuu vahvan englanninkielentaitoni, hyvien sosiaalisten taitojeni, luovuuteni ja teknisten käsitteiden ymmärrykseni vuoksi", kertoo Patrick. Tämä kokemus merkitsi hänen uransa alkua teknisenä kirjoittajana.

Oltuaan kuusi vuotta edellisen työnantajansa palveluksessa Patrick päätti ottaa vastaan uuden haasteen. Hän kohtasi vaikeuksia hakiessaan teknisen kirjoittajan tehtäviä, koska hänen ei ollut koskaan tarvinnut kirjoittaa ansioluetteloa rakennusalalla ja hänen oli vaikea esittää kokemuksensa tehokkaasti. Lopulta hän sai työpaikan Etteplanilta.

Tällä hetkellä Patrick työskentelee asiakkaan tiloissa, jossa hän käyttää jälleen Visual Factorya. Hän on puhdastilassa havainnoimassa, miten koneet toimivat, joille hän kirjoittaa kokoamisohjeet. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti erilaisiin projekteihin, kuten uusien koneiden kokoonpanokuvausten kehittämiseen sekä materiaaliluetteloihin ja kokoonpanokaavioihin liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Screenshot of a page in Visual Factory

Structure of a machine in the clean room

Patrick working in the clean room

Patrickia työssään innostaa se, että hän on jatkuvasti teknologian ja innovaatioiden ympäröimänä. "Koen insinööritaidon äärimmäisen kiehtovana", hän sanoo silmät loistaen. "Asiakkaamme ovat teknologian ja uusimpien innovaatioiden kärkipäätä, ja minusta se on kaunista."

Yksi asia, joka erityisesti innostaa Patrickia, on Visual Factoryn käyttö tehokkaana välineenä. Hän uskoo, että tällä intuitiivisella ja käyttäjäystävällisellä työkalulla on suuri tulevaisuus edessään. Se mahdollistaa monimutkaisten kokoonpanotehtävien suorittamisen jopa ilman teknistä tietämystä tai kokemusta. Patrick muistaa elävästi tilanteen, kun hän vei entisen työnantajansa toimitusjohtajan ulos toimistostaan ja pyysi häntä kokoamaan jotain. Vaikka hänellä ei ollut teknisiä taitoja, hän onnistui luomaan koneiden osan ilman lisäohjeita. Tämä tapahtuma vahvisti Patrickin vakaumusta siitä, että Visual Factory on vallankumouksellinen työkalu.

Teknisen kirjoittajan roolissa Patrick pitää tärkeänä paitsi kielitaitoa myös tuotteissa käytettävän tekniikan ymmärtämistä. "Asiakkaamme ovat teknisiä yrityksiä, kuten koneenrakentajia", hän sanoo. "Siksi on olennaista viestiä heille paitsi tekstuaalisesti myös ymmärtää, miten dokumentoimamme teknologia toimii."

Patrick kutsuu kaikkia teknologiasta kiinnostuneita ja haastavaa uraa etsiviä tutustumaan Etteplaniin. "Tämä ala tarjoaa mahdollisuuden osallistua uusimpiin kehityksiin ja teknologisiin innovaatioihin ilman että sinun tarvitsee olla itse insinööri. Etteplanilla voit täysin ilmaista intohimosi teknologiaa kohtaan!"