Close
Etteplan embedded systems

Sulautetut järjestelmät

Etteplanilla on yli 30 vuoden laaja-alainen kokemus sulautettujen järjestelmien suunnittelusta teollisuuden tarpeisiin niin kansainvälisille suuryrityksille kuin aloittaville start-upeillekin. Kattavan osaamisemme ja kokemuksemme pohjalta kykenemme toimittamaan sulautettujen järjestelmien kehityshankkeet hyvin hallittuina avaimet käteen -hankkeina.

Sulautetut järjestelmät teollisiin ympäristöihin

Sulautettu järjestelmä sisältää usein yhdistelmän valmista ja uniikkia tarvetta varten kehitettyä elektroniikkaa, ohjelmistoa sekä mekaniikkaa. Järjestelmä liittyy ulkomaailmaan sensorien ja ohjausliityntöjen kautta, ja kommunikoi langallisesti tai langattomasti taustajärjestelmien kanssa. Tällaisen tuotteen kehittäminen edellyttää laajaa osaamista eri suunnittelu alueista sekä alaan liittyvistä direktiiveistä ja standardeista.

Etteplanin integroitu sulautettu suunnitteluprosessi sitoo yhteen avaimet käteen palveluun tuotekehityksen eri osa-alueet, kuten sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan, mekaniikan ja RF -suunnittelun tiukassa yhteistyössä pilvi ja mobiilipuolen front-end / back-end ohjelmistokehityksen kanssa. Sujuvan toteutuksen taustalla on tuotehallinnan ja vaatimusten määrittely sekä järjestelmäsuunnittelu, joilla varmistetaan kehitettävän järjestelmän kokonaisarkkitehtuurin soveltuvuus asiakkaan ja markkinoiden tarpeisiin.

Yksittäisten laitteiden ja vaativien sulautettujen ratkaisujen toimitukset

Kehitämme itsenäisesti toimivia ja verkotettuja älykkäitä tuotteita, kuten sensoreita, ohjaus- ja säätölaitteita, tietoliikennelaitteita ja lääketieteellisiä diagnostiikkatuotteita. Lähes kaikki kehitetyt tuotteet ovat taustajärjestelmiin yhteydessä olevia teollisuus 4.0 eli ”Internet of Things tuotteita”. Laajan ja kokeneen henkilöstömme kautta pystymme asettamaan erikoisosaajat suunnittelun eri tehtäviin, kunkin hankkeen tarpeiden mukaan. Esimerkkeinä DFT- suunnittelu, lämpö- ja EMC simuloinnit, PCB layout suunnittelu, RF- suunnittelu, tehoelektroniikkasuunnittelu. Pystymme hoitamaan tuotekehityksen aikaiset RF-, EMC- ja muut ympäristötestaukset omissa laboratorioissamme.

Projektien kokonaistoimitukset

Laitekehityspalvelu tuotekehitykseen ja -hallintaan
Etteplan DEVICE
Lue lisää

Sulautettujen järjestelmien tuotekehityshankkeen onnistumisessa on erityinen merkitys projektin alkuvaiheessa. Tarjoamme kokeneiden pääsuunnittelijoiden ja arkkitehtien osaamisen avuksi tuotteen ominaisuuksien ja vaatimusten määrittelyyn, sekä markkinavaatimusten läpikäyntiin, jotta kehitettävän tuotteen ominaisuudet ovat hankkeessa kirkkaasti kaikkien osapuolten tiedossa. Tältä pohjalta kykenemme toimittamaan onnistuneita avaimet käteen tuotekehityshankkeita.

Sulautetun järjestelmän kehitysprojekti alkaa konseptoinnista, jossa kirjattujen vaatimusten pohjalta tuotetaan kehitettävän järjestelmän arkkitehtuuri. Tämän arkkitehtuurin pohjalta voidaan arvioida koko hankkeen budjetti ja aikataulu. Suunnitteluhankkeessa huomioidaan koko ajan liityntä asiakkaan järjestelmiin ja toimintatapoihin, lopputuotteesta tulee asiakkaan tuote, jonka jatkoylläpidon asiakas voi halutessaan itse hoitaa.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Kari Viitala vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA