Close

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Epävakaus ja nousevat energiakustannukset ovat järkyttäneet energiamarkkinoita läpikotaisin. Vakaan verkon ylläpitämiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden merkittävä toimija Fortum valitsi kumppanikseen Etteplanin etsiessään ratkaisua, jonka avulla yhtiö voisi olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa, ohjata ja yhdistää pieniä sähköresursseja ja tasapainottaa energiaverkkoa. Tuloksena syntyi Fortum Spring, älykäs energianhallinta-alusta, joka auttaa asiakkaita energiankäytön optimoinnissa.

Yhteistyö Etteplanin kanssa alkoi soveltuvuusselvityksestä, josta kehkeytyi ratkaisun kehitysprojekti. Fortum tarvitsi laitteen, jolla voitaisiin ohjata asiakkaiden sähköresursseja, kuten akkuja, häiriöttömän sähkönsyötön laitteita (UPS) ja muita tehoreservejä, jotta niistä saataisiin verkkoon energiaa tarvittaessa. Näin voitaisiin paitsi tasapainottaa verkkoa myös optimoida energiankäyttö ja hyötyä uusista markkinoista.

”Etteplanilla on vahvaa osaamista ja ymmärrystä sulautettujen ratkaisujen kehitystyöstä. Lisäksi meillä oli hyvät kokemukset yhteistyöstä soveltuvuusselvityksen ajalta. Oli siis luonnollista jatkaa yhteistyötä Etteplanin kanssa, koska he tunsivat jo hankkeemme. Etteplan on myös tarjonnut meille kehitysresurssit hyvin joustavasti aina, kun niitä on tarvittu”, sanoo Fortum Springistä vastaava Ilari Alaperä valottaessaan syitä Etteplanin valintaan kehityskumppaniksi.

Keskitetty viestintäjärjestelmä sähköresurssien ohjaukseen

Etteplanin ratkaisu on pilveen kytketty yhdyskäytävälaite, joka toimii itsenäisesti ja vapauttaa sähköä verkkoon. Laitteet seuraavat tilannetta ja aktivoituvat, jos taajuus alittaa tai ylittää tietyt rajat. Tällöin ne voivat syöttää akuista lisätehoa verkkoon. Laite kerää pilvikytkennän avulla tietoja ja välittää ne käyttäjille. Ratkaisu on siis keskitetty viestintäjärjestelmä, jonka avulla voidaan ohjata eri sähköresursseja.

”Toteutus Fortumin kanssa on sujunut hienosti. Aloitimme soveltuvuusselvityksestä ja siirryimme sitten tuotteistamiseen paremmalla alustalla. Meillä oli koko prosessin ajan hyvät suhteet asiakkaaseen, ja he luottivat siihen, että parannamme alustaa vähitellen. Asiakassuhteessa ja kumppanuudessa keskeistä meille oli asiakkaan vahva luottamus meihin”, kertoo Etteplanin tiimipäällikkö Samuel Zetterlund.

Energiamarkkinoiden epävakautta torjumassa

Uudella ratkaisulla Fortum pystyy yhdistämään energiareservit markkinoihin ja kasvattamaan uutta liiketoimintaa. Fortumin asiakkaille ratkaisu merkitsee energiasäästöjä, energiankäytön optimointia ja pienempiä energiakustannuksia. Ratkaisu tekee verkosta kaiken kaikkiaan älykkäämmän. Myös yhteiskunnalle koituvat hyödyt ovat merkittäviä. Energiamarkkinoita tasapainottamalla energiakustannukset pienenevät ja kulutuksesta tulee optimoidumpaa.

”Ulkoistamalla sulautetun yhdyskäytävän kehitystyön pystyimme keskittymään omassa kehitystyössämme markkinalogiikkaan ja sähköresurssien yhdistämiseen, jotka ovat tiimiemme erityisosaamisalueita”, Ilari toteaa.

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Tarkan paikannuksen kehittäminen vauhdittaa Kalmarin tutkimusprojektia – apuna Etteplan Rugged Evaluation Platform

Kalmar tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmar tehostaa jokaista kuljetusta laajan tuotevalikoimansa ja maailmanlaajuisen palveluverkostonsa avulla sekä kyvyllään integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Ota yhteyttä
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Service Solutions