Siirry sisältöön

Teol­li­suusau­to­maa­tion oh­jel­mis­to­ke­hi­tys- ja si­mu­loin­tio­saa­mista Pemamekille

Pemamek on maailmanlaajuinen hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja. Yritys on erikoistunut automatisoitujen järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen raskaalle metalliteollisuudelle. Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, jolla on 230 työntekijää Loimaan pääkonttorilla. Toiminnot aina suunnittelusta tuotantoon ovat saman katon alla moderneissa ja teknisesti edistyksellisissä toimitiloissa Loimaalla. Pemamekillä on toimintaa myös Yhdysvalloissa, Venäjällä, Saksassa, Brasiliassa, Tanskassa ja Puolassa.

Pemamekin asiakkaiden tarpeet tuotantoprosessien osalta vaihtelevat suuresti. Jokaisella asiakkaalla on omat spesifikaationsa. Siksi asiakastyytyväisyyden varmistaminen edellyttää monialaista tiimiä. Pemamek halusi tukea projekteihin, jotka vaativat ohjelmisto- ja simulointiosaamista. Yritys valitsi Etteplanin, koska yhtiöllä on syvälle menevää ja laaja-alaista osaamista näillä alueilla ja kokeneita asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä asiakkaan organisaatiossa.

Yhteistyötä Pemamekin asiantuntijoiden kanssa

Etteplan on tarjonnut Pemamekille lisäresursseja hitsausautomaatio-ohjelmistojen suunnitteluun vuodesta 2016 lähtien. Asiantuntijamme ovat työskennelleet Pemamekin organisaatiossa ohjelmistokehityksen, simulointien ja matematiikan alueella. Työ on enimmäkseen ollut hitsauslaitteiden toimintojen simulointia, robottien testausta, työpöytäohjelmistojen kehittämistä ja – mikä tärkeintä – Pemamekin asiakkaiden palvelemista ympäri maailman.

Etteplanin asiantuntijat ovat työskennelleet pienissä projektiryhmissä, joihin kuuluu jäseniä sekä Pemamekiltä että Etteplanilta. Etteplanin ohjelmistokehityksen tiimipäällikkö Janika Hankaniemen mukaan yhteistyö on sujunut erinomaisesti. ”Olemme tehneet päivittäin saumatonta yhteistyötä Pemamekin asiantuntijoiden kanssa. Molempien osapuolten näkemykset on otettu erittäin hyvin huomioon puolin ja toisin.”

Etteplanin ohjelmistosuunnittelija Teemu Laine on samaa mieltä. ”On ollut mukavaa työskennellä erittäin monimuotoisissa tiimeissä, joihin kuuluu hitsausteknikoita, robotiikan asiantuntijoita, myynti-ihmisiä, insinöörejä ja mekaanikkoja. Ainoana ohjelmistoasiantuntijana tiimissä joutuu pureutumaan tosi syvälle, jotta ymmärtää ongelman ytimen ja löytää siihen ratkaisuja.”

Lisäresurssit pitävät asiakkaat tyytyväisinä

Etteplanin tukipalveluiden ansiosta Pemamek on voinut kohdistaa omat resurssinsa oman ydinosaamisensa kehittämiseen. Pemamek voi ostaa Etteplanilta uusia resursseja kustannustehokkaasti sille parhaiten sopivassa aikataulussa.

Mikä tärkeintä, yhdistämällä Pemamekin teollisuusautomaatio-osaamisen ja Etteplanin ohjelmisto- ja simulointiosaamisen Pemamek pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Ohjelmistopalvelut

Tehokasta lii­ken­teen­hal­lin­taa ja käyt­tä­jäys­tä­väl­listä varaamista BusU-palvelun avulla

Ohjelmistopalvelut

Etteplan apuna MLD:n edistyneiden trooliovien optimoinnissa

Ohjelmistopalvelut

VTT ja Etteplan tasoittavat yhdessä tietä suomalaisille lääketieteen tekniikan alan innovaatioille

Ohjelmistopalvelut

Huol­toa­se­ma­ketju SEO ottaa di­gi­ta­li­saa­tio­loi­kan yhteistyössä Etteplanin kanssa

Ohjelmistopalvelut

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa tur­val­li­suu­desta

Ohjelmistopalvelut

Tie­to­tur­va­tes­tauk­sen avulla Saarni Learning Oy pitää asia­kas­lu­pauk­sensa palvelun tietoturvasta