Siirry sisältöön

Etteplan valmiina O-RANin läpimurtoon

O-RAN mullistaa mobiiliverkkomarkkinoita nopeasti. Teknologiamurrosta ajavat ennen muuta johtavat teleoperaattorit, jotka pystyvät vähentämään riippuvuuttaan laitetoimittajista. O-RANin käyttöönotto vaatii käytännössä uusien radiovarianttien kehittämistä, ja Etteplanin telealan kehitystiimit ovat valmiina vastaamaan rajuun kysyntään.

Ohjelmallisesti määritellyistä verkoista sekä toimintojen virtualisoinnista on tullut telealan de fakto -standardeja, mutta tulossa on jälleen uusi mullistus: laitteet ja ohjelmat erotetaan toisistaan. O-RAN eli Open Radio Access Network on uusi avoin ratkaisualusta mobiiliverkkojen ja tukiasemien toteuttamiseen. Ratkaisun määrittelevät standardit laatii O-RAN Alliance, johon ovat liittyneet kaikki keskeiset laitetoimittajat sekä maailman johtavat teleoperaattorit.

O-RAN-alustan tärkein ominaisuus on operaattorien tervetulleeksi toivottama mahdollisuus hankkia laitteistoja useilta eri toimittajilta.

”Teleoperaattoreiden tarpeet ovat tärkein O-RANin kehitystä ajava voima. Operaattorit haluavat vähentää riippuvuuttaan yksittäisistä tarjoajista, joten O-RAN on niille ymmärrettävästi hyvin kiinnostava. Samalla ne pystyvät rajoittamaan 5G-asiakasverkkojen rakentamisen aiheuttamaa taloudellista kuormaa”, sanoo Etteplanin telecom-myynnistä vastaava johtaja Markus Piippola. Hän työskentelee Etteplanin isossa mobiiliverkkoja kehittävässä tiimissä Oulussa.

O-RAN-radioyksiköt synnyttävät massiivista kysyntää radiovarianttien kehityspalveluille ja testaukselle

O-RANissa erityyppisten laitteiden yhteentoimivuus rakennetaan O-RAN-allianssin yksityiskohtaisesti määrittelemien sovellusrajapintojen sekä palveluiden avulla. Muutos tuo operaattoreille toisaalta myös uusia haasteita. Rahaa kenties säästyy laitteistokustannuksissa, mutta erilaisten komponenttien integrointiin, testaukseen ja aikanaan päivityksiin menee huomattavasti enemmän työtä.

”Vain suurimmilla operaattoreilla on kaikki O-RANin käyttöönottoon vaadittavat valmiudet ja resurssit. Silti nekin tarvitsevat yhteistyökumppaneita. Toisin sanoen O-RAN luo nopeasti kasvavan uuden markkinan ja merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä Etteplanilla ollaan valmiina vastaamaan etenkin O-RAN-radiovarianttien kehitystarpeisiin”, Piippola sanoo.

O-RAN-arkkitehtuurissa mobiiliverkko muodostuu radioyksiköstä (Radio Unit, O-RU), jakeluyksiköstä (Distribution Unit, O-DU) ja keskusyksiköstä (Centralized Unit, O-CU). O-DU vastaa perinteisen verkkoarkkitehtuurin kantataajuuskaistaa. O-CU rakennetaan tyypillisesti pilvipohjaisena ratkaisuna.

Kaksi jälkimmäistä voidaan virtualisoida ja viedä pilveen, mutta radioyksiköt ovat tiukasti sidoksissa laitteisiin. Tästä seuraa se, että radioyksiköt ja niiden radiovariantit ovat tärkein yksittäinen syy siihen, miksi O-RAN aiheuttaa merkittävää kysyntää markkinoilla. Jokaisella operaattorilla on kussakin maassa omat taajuuskaistansa. Kaikilla mailla on lisäksi omat suorituskykyvaatimuksensa.

”Kaikki tukiasemien O-RAN-laitteet pitää kehittää ja testata jokaiselle taajuudelle erikseen. Lisäksi isoimpien tukiasemalaitebrändien omistajien on kehitettävä vuosittain toista sataa erilaista radiovarianttia”, Piippola sanoo.

Laitevalmistajien on ostettava merkittävästi enemmän kehityspalveluja

Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että laitteita matkapuhelinverkkoihin tuottavien sopimusvalmistajien on ostettava merkittävästi enemmän kehityspalveluja. Maailman johtavien sopimusvalmistajien joukossa on esimerkiksi sellaisia tunnettuja nimiä kuin Foxconn, Flex ja Sanmina. Niiden lisäksi maailmassa on kymmeniä tukiasemalaitteiden valmistajia.

”Aiemmin kaikki laiteohjelmistot olivat isojen brändinomistajien, kuten Nokian ja Ericssonin, omia ja niiden toimittamia. Nyt O-RAN vähentää brändinomistajien intressiä ja tarvetta kehittää ohjelmistoja radiovariantteihin. Jonkun muun on koodattava ohjelmistot komponentteihin sopiviksi”, Piippola sanoo.

Tarvittavaa volyymia voidaan havainnollistaa sillä, että yksittäinen brändinomistaja tyypillisesti tekee tarjouksen 10 000 yksiköstä tiettyä taajuutta kohti. Kun asiakas, siis operaattori, tarvitsee laitteet kaikille taajuuksilleen, tietyt ohjelmallisesti ohjatut avainkomponentit on vaihdettava. Näitä ovat esimerkiksi suodattimet ja SoC-piirilevyt (System on Chip, järjestelmä yhdellä sirulla).

”Sopimusvalmistajat mielellään kertoisivat brändinomistajille pystyvänsä valmistamaan radiovariantit ja tekemään tarvittavat räätälöinnit. Niillä kuitenkin on erittäin rajalliset mahdollisuudet ohjelmistonkehitykseen. Siksi kehityspalvelujen tarjoajat, joilla on kyky ottaa kokonaisvastuu radiovarianttien kehittämisestä, ovat erinomaisessa asemassa”, Piippola arvioi.

Etteplan tarjoaa radiovarianttien kehittämiseen avaimet käteen -palveluja ja palvelutiimejä

Etteplanilla on vuosikymmenien kokemus matkapuhelinverkkojen kehittämisestä yhdessä johtavien verkkobrändien kanssa. Etteplan on työskennellyt alan teknologian parissa yli 20 vuoden ajan kehittäen sulautettuja ohjelmistoja niin radioyksiköihin kuin tukiasemien kantataajuuskaistaosiin. Asiakasprojekteissa on ollut mukana yli sata tuotekehitysinsinööriä.

”Tarjoamme asiakkaille kehitysprojekteja sekä palvelutiimien että avaimet käteen -projektien muodossa. Yleensä sopimusvalmistajat tarvitsevat avaimet käteen -projekteja ja brändinomistajat pyytävät palvelutiimejä. Uskomme, että O-RAN tulee lähitulevaisuudessa kasvattamaan rajusti avaimet käteen -projektien kysyntää valmistajien taholta”, Piippola sanoo.

Etteplanin tärkeimmät mobiiliteknologian kehittämisen osaamiskeskukset sijaitsevat Oulussa ja Puolan Wrocławissa. Etteplanin tiimeillä on valmius kääriä hihat O-RAN-asiakkaiden projekteja varten.

Piippolan arvion mukaan Etteplanin O-RAN-liiketoiminnan vuosittainen arvo ylittää pian kymmenen miljoonaa euroa.

”Meille O-RAN on uusi teknologia ja liiketoimintamahdollisuus, jossa aiomme olla mukana heti alusta lähtien. Olemme investoineet teknologiaan, ja meillä on nyt sekä osaamista että kokemusta, joten meillä on välitön valmius aloitta O-RU-asiakasprojekteja”, Markus Piippola sanoo.

Etteplanilla on laajaa kokemusta ja osaamista matkapuhelinverkkojen kehittämisessä. Ota yhteyttä, jos sinulla on tarvetta alan kehityspalveluille.