Fortsätt till innehåll

Etteplan är nu redo för ett genombrott inom O-RAN

O-RAN-tekniken medför en snabb omvandling av marknaderna för mobilnät. Ledande teleoperatörer är de största drivkrafterna eftersom ett minskat beroende av utrustningsleverantörer kommer att vara dem till gagn. I praktiken kommer implementering av O-RAN att kräva utveckling av radiovarianter, och Etteplans telekomutvecklingsteam är redo att tillgodose den enorma efterfrågan.

Mjukvarudefinierade nätverk och funktionsvirtualisering har blivit standard inom telekombranschen, med det pågår ytterligare en revolution där separering av maskinvara och programvara sker. O-RAN, eller Open RAN, är en ny öppen plattformslösning för mobila nätverk och basstationer. Standarderna för lösningen specificeras av O-RAN Alliance där större utrustningsleverantörer och världsledande teleoperatörer är medlemmar.

Det viktigaste inom O-RAN tekniken är att det ger operatörer möjlighet att köpa utrustning från olika leverantörer.

"Telekomoperatörerna är de största drivkrafterna bakom O-RAN eftersom de vill tillgodose sina behov. De vill minska sitt beroende av enskilda leverantörer, och då är O-RAN ett mycket attraktivt alternativ. Dessutom kan man begränsa utgifterna för att bygga ut 5G-kundnätverk", berättar Etteplans Telecom Sales Director Markus Piippola från Etteplans mobilnätverksteam i Uleåborg, Finland.

O-RAN-radioenheter skapar en enorm efterfrågan på utveckling och testning av radiovarianter

Inom O-RAN möjliggörs interoperabilitet för en blandad utrustning genom applikationsgränssnitt och applikationstjänster som specificeras i detalj av O-RAN Alliance. För operatörer innebär denna förändring också nya utmaningar. Även om de kan spara pengar på utrustningskostnader krävs det nu ännu fler resurser för integrering, testning och senare uppdatering av olika komponenter.

"Endast de största operatörerna har de anläggningar och de resurser som krävs för implementering av O-RAN. Men även de är beroende av partners. Därför leder O-RAN till en snabbt växande marknad och många nya affärsmöjligheter. På Etteplan är vi redo för utveckling av O-RAN-radiovarianter", berättar Piippola.

I O-RAN-arkitekturen består mobilnätet av radioenheten (O-RU), distributionsenheten (O-DU) och den centrala enheten (O-CU). O-DU motsvarar basbandet i traditionell arkitektur. O-CU är vanligtvis en molnbaserad lösning.

Två av enheterna kan vara virtualiserade och molnbaserade, men radioenheterna är nära kopplade till maskinvara. Följaktligen är radioenheterna och deras radiovarianter den viktigaste orsaken till att O-RAN skapar en så pass stor efterfrågan på marknaden. I alla länder har alla operatörer sina egna radio-frekvensband. Varje land har även prestandaspecifika krav.

"För varje frekvens måste alla delar av O-RAN-utrustningen för basstationer utvecklas och testas separat. Dessutom måste större ägare av basstationsutrustning utveckla över hundra olika radiovarianter varje år", säger Piippola.

Utrustningstillverkare måste även köpa många fler utvecklingstjänster

Dessutom måste underleverantörer av mobilnätsutrustning köpa många fler utvecklingstjänster. Bland de ledande underleverantörerna finns kända företag som Foxconn, Flex och Sanmina. Sedan finns det dussintals tillverkare av basstationsutrustning världen över.

Förut var all utrustningsprogramvara egenutvecklad och tillhandahölls av de stora varumärkesägarna som Nokia och Ericsson. Nu gör O-RAN att varumärkesägarnas intresse för och behov av att utveckla programvara för radiovarianter minskar. "Nu får någon annan ta hand om kodningen för att programvara och komponenter ska kunna fungera ihop", säger Markus Piippola.

Det är ganska vanligt att varumärkesägare ger ett anbud på 10 000 enheter för en viss frekvens. Om deras kunder, dvs. operatörer, behöver utrustning för alla frekvenser, krävs utbyte av vissa programvarustyrda nyckelkomponenter. I sådana komponenter omfattas filter och SoC-kort (System on Chip).

Underleverantörer vill gärna tillverka radiovarianter och utföra nödvändiga anpassningar själva. De har dock mycket begränsad FoU-kapacitet för att kunna utveckla programvara. "Därför befinner sig leverantörer av utvecklingstjänster som kan ta det övergripande ansvaret för utveckling av radiovarianter i en utmärkt position", tror Piippola.

Etteplan tillhandahåller helhetstjänster och serviceteam för utveckling av radiovarianter

Etteplan har under flera decennier arbetat med utveckling av mobila nätverk tillsammans med de ledande mobilnätverksvarumärkena. Företaget har fler än 20 års erfarenhet av denna teknik och har utvecklat inbyggd programvara för både radioenheter och basband för basstationer. Över hundra produktutvecklingsingenjörer har deltagit i olika kundprojekt.

"Vi tillhandahåller utvecklingsprojekt både i form av serviceteam och i form av nyckelfärdiga projekt. Vanligtvis behöver underleverantörer nyckelfärdiga projekt medan serviceteam är det som efterfrågas av varumärkesägare. Vi tror att O-RAN inom en snar framtid kommer att öka tillverkarnas efterfrågan på nyckelfärdiga projekt", säger Piippola.

Etteplans främsta kompetenscenter för mobil utveckling ligger i Uleåborg, Finland och Wroclaw, Polen. Etteplans team är redo att ta sig an nta kund inom O-RAN. 

Piippola uppskattar att det årliga företagsvärdet kopplat till O-RAN snabbt kommer att överstiga tio miljoner euro.

"För oss är O-RAN en ny teknik och en affärsmöjlighet som vi tänker utnyttja redan från början. Vi har investerat i tekniken, och har nu både kompetent personal och erfarenhet för att direkt kunna ta oss an O-RU-kundprojekt", säger Markus Piippola.

Etteplan har lång erfarenhet och stor expertis inom utveckling av mobila nätverk. Kontakta oss om du behöver hjälp med utvecklingstjänster.