Siirry sisältöön

Ko­ko­nais­val­tai­nen näkemys moderniin tuotantoon

Moderni tuotanto muodostuu monista eri teknologioista ja prosesseista. Kumppanuus Etteplanin kanssa tarjoaa mahdollisuuksia parantaa tuotannon tehokkuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta sekä lyhentää projektien läpimenoaikoja. ”En tiennytkään, että te pystytte tähänkin.”

Tällaista kuulee usein, kun puhutaan modernista tuotannosta. Kutakin haastetta ratkaisemaan haetaan yleensä erikseen oma yhteistyökumppani. Kun esiin nousee uusi asia, haetaan taas uusi kumppani. Ymmärrettävää, mutta ei kovin tehokasta.

”Me tykkäämme tarkastella asioita kokonaisvaltaisesti”, sanoo tuotantoautomaation parissa Etteplanilla työskentelevä johtaja Jari Luotonen. ”Kun pystymme muodostamaan kokonaiskuvan, voimme olla avuksi koko tuotantolinjan optimoinnissa päästä päähän, pullonkaulat saadaan eliminoitua ja tehokkuus ylipäänsä paranee esisuunnittelusta aina toimitukseen saakka.”

”Prosessin visualisoinnit ja simuloinnit ovat erittäin hyviä työkaluja esisuunnitteluvaiheessa, kun analysoidaan mahdollisia vaihtoehtoja ja valitaan tehokkainta tapaa edetä varsinaiseen suunnitteluun ja lopulta prosessin integrointivaiheeseen. Riskit pienenevät, tehokkuus paranee ja projektiaikataulut pysyvät hallinnassa. Luonnollisesti me Etteplanilta olemme mielellämme mukana kaikissa näissä vaiheissa”, Luotonen jatkaa.

Etteplanin valitseminen pääyhteistyökumppaniksi tuotannon kehittämiseen minimoi myös hallittavien toimittajien määrän. Viestintä on helpompaa, työskentely tehokkaampaa, riskit minimoituvat ja kokonaisinvestoinnille saadaan parempi tuotto.

Automaatiolla parempaa laatua

Valmistustekniikan kehitys ei ole koskaan juuttunut paikalleen. Edistystä tapahtuu jatkuvasti, ja Etteplankin on investoinut 3 500:aan eri alojen ja huippuratkaisujen asiantuntijaan. Kehitystä vie tänä päivänä eteenpäin itse teknologian ohella myös prosessien kehitys ja informaation tuoma lisäarvo, joten elintärkeää on laaja osaamispohja, jotta pystytään tukemaan valmistavaa teollisuutta tavoitteidensa saavuttamisessa.

”Kaksi tuotantotekniikan isointa trendiä tällä hetkellä ovat automaatio ja reaaliaikainen data”, Luotonen jatkaa. ”Monessa tehtaassa suunnitellaan automaation lisäämistä tuotannon laadun parantamiseksi. Valmistusprosessit tuottavat runsaasti dataa, jonka kerääminen ja analysointi toiminnan ja ergonomian parantamiseksi on toinen trendi.”

Modernissa tuotannossa hyödynnetään tämän päivän teknologiaa ja tekniikoita tehokkuuden, laadun ja vastuullisuuden parantamiseen. Parempi laatu on yksi keskeisimpiä syitä siihen, että yrityksen automatisoivat tuotantoaan.

”Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa virheisiin ei ole varaa. Monella toimialalla markkinoille tulevia laitteita koskee tiukka sääntely ja erilaiset standardit. Automaatio on hyvä tapa parantaa laatua, hallittavuutta ja toistettavuutta”, Luotonen sanoo.

”Lisäksi automaatio voi parantaa myös turvallisuutta ja ergonomiaa. Eräs asiakkaamme huomasi, että työntekijöille sattuu toistuvasti tapaturmia eräässä tietyssä prosessipisteessä, jossa piti nostella käsin raskaita taakkoja. Suunnittelimme prosessiautomaatioratkaisun tuotteiden käsittelyyn ja nostoihin, mikä ratkaisi ongelman.”

”Vielä yksi hyvä esimerkki ovat sellaiset prosessivaiheet, joiden suorittamiseen ihmisen kyvyt eivät riitä. Näitä ovat vaikkapa nesteiden annostelu alle mikrolitran tarkkuudella, erityisen tarkat kokoonpanovaiheet tai muut prosessivaiheet, joihin liittyy mitattavia jäljitettävyys- tai toistotarkkuusvaatimuksia. Esimerkiksi autoteollisuus, lääkinnällisten tuotteiden valmistus ja ilmailu ovat toimialoja, joissa virheille on nollatoleranssi”, Luotonen summaa.

Parempia päätöksiä data-analytiikalla

Modernissa tuotannossa syntyy valtava määrä dataa, mutta se on hyödytöntä, jollei sitä pystytä kunnolla analysoimaan ja käyttämään olennaisten päätösten perusteena. Etteplanin testausratkaisujen johtaja Teppo Välisaari toteaa, että yritysten tulisi pyrkiä integroimaan ja standardoimaan dataa, jotta siitä saadaan eniten irti.

”Analytiikan kohteena voi olla niin tuotanto-, testaus- kuin myyntidata”, hän sanoo. ”T&K-toiminnoilla on arvokasta dataa, jota voi hyödyntää tuotesuunnitteluun. Myyntihenkilöstöllä on dataa, jota voi hyödyntää asiakaspalvelun parantamiseksi. Tämä parantaa viestintää koko yrityksessä, ja toimintaa voidaan ohjata todellisella datalla.”

Testaus – ja arvokkaan testidatan hyödyntäminen – on yhä tärkeämpää. Valmistajien on varmistettava, että tuote täyttää annetut lupaukset.

”Autamme lisäksi sääntelyyn perustuvien testausstandardien kanssa, esimerkiksi sähkölaitteiden tuotannossa, ja myös muissa tuotekehityksen vaiheissa”, Välisaari sanoo. ”Meille on kunnia-asia auttaa asiakasta saamaan CE-merkintä, joka osoittaa, että tuote täyttää tiukat eurooppalaiset terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.”

Pitkäjänteinen kumppani kasvaa toimintasi mukana

Etteplan pystyy tukemaan monilla modernin tuotantotekniikan alueilla, mutta tarjoomaan ytimessä on tuotesuunnittelun, teknisen suunnittelun ja laitteistotekniikan integrointi tehokkaaksi valmistustekniseksi kokonaisuudeksi. Kiinnittämällä huomiota kokonaiskuvaan myös yksittäiset pikselit pysyvät helpommin hallinnassa.

”Luulen, että moni yritys voi yllättyä siitä, mitä kaikkea pystymme tekemään”, Välisaari sanoo. ”Meidät saatetaan tuntea teollisuusautomaation osaajana, mutta ei ehkä ole huomattu, että pystymme auttamaan myös esimerkiksi kokoonpanoprosessien suunnittelussa, simuloinnissa, valvonnassa ja johtamisessa. Lisäksi meiltä saa palvelujakin, kuten kunnossapitoa.”

”Pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaan kanssa antaa mahdollisuuden kasvaa ja oppia yhdessä. Ajan mittaan pystymme tukemaan aina vain uusilla tavoilla, mikä parantaa jatkuvasti asiakkaan toiminnan tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta”, Luotonen huomauttaa. ”Jos olet jo asiakkaamme ja kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, minkälaista lisäarvoa pystymme tarjoamaan tuotantoosi, ota asia puheeksi oman yhteyshenkilösi kanssa tai soita meille.”