Fortsätt till innehåll

En helhetssyn på modern produktion

Den moderna produktionsprocessen omfattar många olika tekniker. Med Etteplan som  huvudpartner kan du förbättra effektiviteten, säkerheten, lönsamheten och förkorta ledtiderna. ”Jag hade ingen aning om att ni kunde göra detta också.”

Det är ett återkommande uttalande i den moderna produktionen. Du har en specifik utmaning, så du skaffar dig en specifik samarbetspartner som hjälper dig med detta. När ett nytt problem dyker upp skaffar du en ny samarbetspartner. Det är en förståelig process, men inte speciellt effektiv.

"Vi försöker att ha en helhetssyn", förklarar Jari Luotonen, Senior Manager of Production Automation hos Etteplan. När vi ser helhetsbilden kan vi hjälpa dig att optimera hela processen i din produktionslinje, eliminera flaskhalsar och öka effektiviteten – från förprojektering till leverans."

"Processvisualisering och simulering är fantastiska verktyg i förprojekteringsfasen, genom att analysera möjliga alternativ kan man välja det mest effektiva sättet att gå över till konstruktionsfasen och slutligen till processintegrationsfasen. Därmed minskas riskerna, effektiviteten förbättras och projekttiden hålls under kontroll. Självklart kan vi på Etteplan vara till hjälp i alla dessa faser", fortsätter Luotonen.

Etteplan som huvudsaklig produktionspartner är även något som gynnar kunderna eftersom antalet leverantörer de behöver hantera minimeras. Kommunikationen förenklas, effektiviteten ökar, riskerna minimeras och den totala investeringen kan ge högre avkastning.

Förbättra kvaliteten med automatisering

Produktion har aldrig varit en stillastående process. Det är en process som ständigt utvecklas, därför har Etteplan investerat i 3 500 specialister inom de bästa lösningarna och branscherna. Dagens utveckling drivs av förbättrad teknik i kombination med förbättrade processer och mervärdesinformation, en bred kompetensbas är därför avgörande för att vi ska kunna hjälpa tillverkare att uppnå sina mål. 

"Två av de största trenderna inom produktion är automatisering och realtidsdata", fortsätter Luotonen. "På många tillverkningsanläggningar planerar man att lägga till fler automatiserade funktioner för att höja kvaliteten. Tillverkningsprocesser genererar massor av data, en annan trend är därför att samla in och analysera dessa data så att drift och ergonomi kan förbättras."

I moderna produktionsprocesser används modern teknik för att effektivitet, kvalitet och hållbarhet ska förbättras. Förbättring av kvaliteten är ett av de främsta skälen till att företag väljer automatiserade funktioner.

"Om man till exempel tillverkar medicintekniska produkter är fel inte acceptabelt. I många branscher tillämpas stränga regler och standarder för de enheter som släpps ut på marknaden. Automatisering är ett bra sätt att förbättra kvalitet, kontroll och repeterbarhet", säger Luotonen. 

"Dessutom kan automatisering även bidra till förbättrad säkerhet och ergonomi. En av våra kunder upptäckte att arbetare skadades vid en punkt i processen när de upprepade gånger fick lyfta ett tungt föremål. Vi utformade en processautomatiseringslösning för produkthantering och relaterat lyftarbete, vilket löste problemet."

"Ett annat bra exempel är processteg som ligger utanför operatörens färdigheter, förmågor och kompetenser. Det kan gälla mikrodispensering, exakt montering eller processfaser där mätning av spårbarhet och repeterbarhet krävs. Fordons-, läkemedels- och flygindustrin är några exempel på industrier där fel inte får förekomma", avslutar Luotonen.

Ta bättre beslut med dataanalys

I modern produktion genereras enorma mängder data, men den informationen är oanvändbar om den inte kan analyseras på rätt sätt och användas för värdefull beslutsfattning. För att företag ska få ut mesta möjliga av dessa data, måste data integreras och standardiseras, påpekar Teppo Välisaari, Director of Test Solutions hos Etteplan.

"Man kan till exempel analysera produktions-, test- och försäljningsdata", säger han. På så sätt får FoU värdefulla data att använda i utformningen av produkter. Försäljare får tillgång till data som de kan använda för att erbjuda sina kunder bättre service. Detta förbättrar kommunikationen inom hela företaget och du får tillgång till verkliga data som hjälper dig att anpassa dina åtgärder.

Testning och användning av värdefulla testdata blir allt viktigare. Tillverkare måste säkerställa att deras produkter är så pass bra som de själva påstår.

"Vi hjälper även till med reglerade teststandarder, till exempel för elektriska apparater, och med andra faser i produktutvecklingen", säger Välisaari. "Vi är stolta när vi kan hjälpa en kund att erhålla ”CE”-märkning, vilket bekräftar att deras produkt uppfyller EU:s stränga standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd."

En långsiktig partner som du kan utvecklas med

Etteplan kan hjälpa dig med många olika aspekter av modern produktion, men kärnan i deras arbete är integrering av processdesign, konstruktion och maskinvara för att den totala tillverkningsprestandan ska förbättras. När man uppmärksammar hela bilden blir pixlarna så mycket enklare att hantera.

"Jag tror att många företag blir överraskade över allt vi kan göra", säger Välisaari. "De kanske känner till oss som ett företag inom industriautomation, men inser kanske inte att vi även kan hjälpa till med exempelvis utformning, simulering, övervakning och hantering av monteringsprocesser. Vi erbjuder till och med underhållstjänster."

"När vi samarbetar med en kund under lång tid kan vi växa och lära oss tillsammans. Med tiden kan vi hjälpa kunderna på fler sätt, så att de kontinuerligt kan förbättra effektivitet, kvalitet och säkerhet", säger Luotonen. "Om du är en av våra befintliga kunder och är intresserad av att veta mer om hur vi kan skapa mervärde för din produktion, prata med din Key Account Manager eller ring oss."