Siirry sisältöön

Miten parempi tekninen sisältö auttaa korjaamaan enemmän vikoja kerralla kuntoon

Kunnossapito-organisaation keskeinen tehokkuusmittari on kerralla kuntoon saatujen vikojen osuus kaikista vioista (first-time fix-rate, FTFR). Tavoitteena on vian korjaaminen kuntoon yhdellä huoltokäynnillä, mikä säästää sekä aikaa että rahaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Miksi puutteellinen tekninen informaatio heikentää huoltokäyntien tehokkuutta? Ja miten FTFR-prosenttia voidaan nostaa paremmalla teknisellä informaatiolla?

Kunnossapitoammattilaisille on selvää, että viat on parasta saada kerralla kuntoon. Myös asiakkaat arvioivat huoltopalveluita FTFR-luvun perusteella. Kunnossapitopalvelujen tarjoajan on siis syytä pitää tämä mittari johdonmukaisesti hyvällä tasolla asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden takaamiseksi. Lukeman olisi tietenkin oltava parempi kuin kilpailijoilla.

Heikko FTFR-luku heikentää myös liiketoiminnan kannattavuutta. Jos vian korjaamiseen tarvitaan useita huoltokäyntejä, se näkyy isompina matkakuluina ja sitoo resursseja eli heikentää tuottavuutta. Viime kädessä tehoton huolto rokottaa yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta.

”Moni kenttähuollon asiakas on tarkka FTFR-luvusta. Koneet ja laitteet halutaan kerralla kuntoon. Jotta tähän päästään, on erittäin tärkeää, että huoltohenkilöstö saa työssään tarvitsemansa tuen”, sanoo Etteplanin palveluratkaisuista vastaava johtaja Eric Tengstrand.

Monenlaiset tekijät voivat heikentää huoltokäyntien tehokkuutta. Tyypillisimpiä asiantuntijoiden ja riippumattomien tutkijoiden mainitsemia ongelmia ovat varaosien tai työkalujen puute, osaamispuutteet ja virheellinen vianmääritys. Liian usein korjaustyö viivästyy, koska huoltoasentaja joutuu tekemään useita käyntejä ja mahdollisesti tilaamaan osia, joita sitten odotellaan päivien tai viikkojenkin ajan.

Kaikkien tällaisten ongelmien takana voidaan nähdä sama syy: heikkotasoinen tekninen informaatio. Asia jää helposti huomiotta mutta voi aiheuttaa yllättävänkin kriittisiä ongelmia. Paremman informaatiosisällön tuottaminen ei yksistään ratkaise kaikkea, mutta ero voi olla todella suuri.

Miksi informaatio on avainresurssi kunnossapidon tehostamisessa?

Tyypillinen tosielämän kunnossapitotyö alkaa suunnittelulla, joka vaatii tiedon hakua. On selvitettävä monenlaisia asioita: Missä on laitteen dokumentaatio ja huoltohistoria, millaisia vianhakutyökaluja on käytettävissä, missä ovat manuaalit ja miten laite liittyy muihin laitteisiin ja järjestelmiin? Kuka osaa tehdä huoltotyön?

Ensinnäkin kaiken tämän tiedon etsiminen vie paljon aikaa. Ja kun kaikki on selvillä, tai niin luullaan, ensimmäinen korjausyritys voikin epäonnistua. Käy ilmi, että jokin kriittinen tieto puuttui, minkä vuoksi osia ja/tai työkaluja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Joskus manuaalit ja muu dokumentaatio voi olla vanhentunutta tai tieto ei ole mennyt perille.

Lisäksi kaikki huoltoammattilaiset eivät osaa tehdä kaikenlaisia töitä samalla varmuudella. Vaikka huolto-organisaatiossa olisi valittu tehtävään ilmeisen sopiva henkilö, valinta ei aina kuitenkaan osu oikeaan. Paikan päällä käy ilmi, että tarvitaan jonkun muun asiantuntemusta, ja ensimmäinen huoltokäynti jää turhaksi. Helposti ymmärrettävä tekninen sisältö olisi ehkä voinut estää virheet.

”Hyvin usein käytettävissä oleva tekninen informaatio on liian laajaa ja monimutkaista, että siitä olisi kenellekään apua. Tieto on paperilla tai PDF-tiedostoissa. Kumpikaan niistä ei vastaa kunnolla 2020-luvun tarpeita. Jos kenttähuollon henkilöstön on pakko käyttää paksuja, monisatasivuisia manuaaleja, johonkin tiettyyn tehtävään tarvittavan tiedon etsiminen on hankalaa”, Eric Tengstrand sanoo.

”Kaiken kaikkiaan informaation heikko saatavuus ja laatu on iso piilevä ongelma. Se aiheuttaa paljon turhautumista ja sekä suoraa että epäsuoraa haitta yrityksille. Siksi kehitimme uuden Etteplan HowTo -palvelun, joka auttaa näissä tilanteissa ripeästi missä tahansa ja koska tahansa”, hän jatkaa.

Käyttäjäkeskeistä ja tilanteeseen mukautuvaa digitaalista sisältöä

Etteplan HowTo -alustalla teknistä tietoa voidaan jakaa älykkäästi digitaalisin menetelmin. Käyttäjät pääsevät tietoon käsiksi millä tahansa laitteella, ja sisältö on käyttäjäkeskeistä, kontekstiin mukautuvaa ja aina ajan tasalla. Järjestelmä tarjoaa täsmälliset toimintaohjeet vaihe vaiheelta.

Joskus korjaustyö on pystyttävä tekemään erittäin nopeasti, koska koneen seisominen tulee kalliiksi tai se on hankalassa paikassa. Esimerkiksi metsäkoneen, kaivosporauslaitteen tai ison automaatiojärjestelmän käyttäjä ei välttämättä voi odottaa asiantuntijan saapumista paikalle. Voiko HowTo auttaa näissä tilanteissa?

”Kyllä voi. Minkä tahansa ajoneuvon tai koneen virhekoodia tai anturisignaalia voidaan käyttää laukaisemaan tiedonhaku HowTo-järjestelmään liitetystä tietokannasta. Tällaisilla järjestelyillä käyttäjä saa välittömästi tarvitsemansa tiedon. Operaattori voi yksinkertaisesti avata sovelluksessa tai käyttäjäliittymässä älykkään visualisoidun manuaalin, joka on tarkoitettu juuri siihen tilanteeseen”, Eric Tengstrand vastaa.

Vastaavia toimintoja voidaan hyödyntää ennakoivissa tai määräaikaisissa kunnossapitotöissä. Kun koneella tulee tietyt käyntitunnit täyteen tai määräaikaishuolto lähestyy, järjestelmä voi laukaista ohjeita suoritettavista töistä. Samalla tavoin myös huoltoasiantuntija voi yksinkertaisesti kirjautua Etteplan HowTo -järjestelmän pohjalle rakennettuun sovellukseen, joka antaa automaattisesti tarvittavat ohjeet tai kertoo, mistä ne saa.