Close

Etteplanin strategia

Takaisin Etteplan lyhyesti-osioon

Increasing value for customers

Olemme suunnittelualan edelläkävijä laaja-alaisen teknologiaosaamisemme ja edistyksellisen palvelutarjontamme ansiosta. Strategiamme keskeisenä tavoitteena on tuottaa entistä enemmän arvoa asiakkaillemme. Haluamme tukea asiakkaitamme teollisuuden muutoksessa sekä kasvaa ja kokeilla uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.


Olemme kansainvälinen kasvuyhtiö. Tavoittelemme noin 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, joka toteutuessaan johtaa yli 500 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2024. Haemme kasvua orgaanisesti ja keskittyvällä markkinalla myös yritysostoin. Orgaaninen kasvumme perustuu strategiamme keskeisten elementtien lisäksi laajaan palvelutarjontaamme ja osaamiseemme sekä vahvaan markkina-asemaamme. Yritysostoilla tähtäämme osaamispohjamme kasvattamiseen sekä läsnäolomme ja palvelutarjontamme kasvattamiseen.

Nähdäksesi koko kuvan "Näin me voitamme", paina tästä.

Etteplan strategia

 

Strategian keskeiset elementit

Strategian kolme keskeistä elementtiä ovat Customer value, Service solutions ja Success with people.

Customer value -elementin tavoitteena on kasvattaa asiakkaan saamaa arvoa entisestään. Ymmärtämällä asiakkaiden liiketoimintaa, hyödyntämällä laajaa osaamista, uusia innovaatioita ja teknologioita voidaan luoda entistä enemmän arvoa tuottavia palveluratkaisuja ja siten auttaa asiakkaita parantamaan omaa liiketoimintaansa. 

Service solutions -elementin tavoitteena on kehittää palveluratkaisuja, jotka integroivat yhteen teknologioita, tehokkaita prosesseja, monipuolista osaamista ja maailmanluokan suunnittelumenetelmiä. Pyrimme myös aktiivisesti tuomaan uusia teknologioita osaksi palveluratkaisujamme ja siten tuottamaan entistä enemmän arvoa asiakkaillemme.

Success with people -elementin tavoitteena on ylläpitää, kehittää ja houkutella huippuosaamista, jonka avulla onnistumme strategian toteutuksessa yhteistyössä asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa.

Keskeiset kasvualueet

Etteplan on määritellyt keskeisiksi kasvualueiksi palveluratkaisujen jatkuvan kehittämisen, digitalisaation ja kansainvälinen kasvun.

1. Palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen

Tuomme teknologiaratkaisuja osaksi palveluratkaisujamme sekä hyödynnämme digitaalisia teknologioita ja ohjelmistoratkaisuja

2. Digitalisaatio

Kehitämme digitaalisia palveluita, vahvistamme ohjelmistosuunnitteluosaamistamme sekä tuemme asiakkaitammebdigitalisaatiossa.

3. Kansainvälinen kasvu

Tuomme koko palvelutarjontamme kaikille nykyisille markkinoille. Haemme kasvua Keski-Euroopassa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa.

Trendit

Digitalisaatio, jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys ja kasvava tarve insinööreistä ovat keskeisiä teollisuuden trendejä, jotka vaikuttavat sekä Etteplanin että asiakkaiden toimintaan.

 

Lue lisää

Tarkoitus, visio ja arvot

Tarkoitus kertoo miksi yritys on olemassa. Etteplanin tarkoitus on:  

We help our customers to create better world through engineering, innovation and digitalization.

Lue lisää

Yrityskaupoilla on tärkeä rooli

 

Yritysostoissa keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen. Yritysostojen jälkeen asiakkaan on mahdollisuus saada samalta palveluntarjoajalta kaikki laite- ja laitossuunnitteluun, tekniseen dokumentointiin ja näiden digitalisointiin liittyvät palvelut. 

Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää