Siirry sisältöön

Ky­ber­tur­val­li­suus­re­gu­laa­tio­uu­ti­set 2023

  • Mennyt tapahtuma

Webinar

Mennyt tapahtuma
Tämä tapahtuma pidettiin 31.10.2023. Katso kaikki tulevat tapahtumat.

Vuoden 2023 loppuun mennessä EU:n odotetaan saattavan voimaan kaikki tuotteiden ja organisaatioiden kyberturvallisuutta säätelevät lainsäädännöt.

Tässä webinaarissa Antti Tolvanen esittelee uusimmat kyberturvallisuutta koskevat säädösuutiset, jotka vaikuttavat IoT-laitteiden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja käyttöön.

RED-asetukset, yleinen tuoteturvallisuusasetus ja koneiden direktiivi ovat jo voimassa, ja EU viimeistelee lainsäädäntöprosessia tekoälyasetuksen, kyberresilienssi-asetuksen ja tuotevastuudirektiivin osalta.

Radiovarusteidirektiivin valtuutettujen asetusten hEN-luonnokset ovat tällä hetkellä kansallisten standardointijärjestöjen arvioitavana, ja ne kiinnostavat erityisesti kaikkia laitevalmistajia ja niihin liittyviä toimitusketjuja, koska hENit todennäköisesti otetaan jollain tavalla käyttöön kyberresilienssi-asetuksessa.