Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ KOROTTAA OSAKEPÄÄOMAANSA

Pörssitiedote – Julkaistu: 15.06.2007 14:30:00

Etteplan Oyj:n hallitus on 29.5.2007 pidetyssä kokouksessa päättänyt suunnatusta
osakepääoman korotuksesta varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hallitukselle  
antaman valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaisesti hyväksyttiin ja
päätettiin toteuttaa ProTang AB:n 100 %:n omistusosuuden hankinta osittain
siten, että suunnatulla osakeannilla korotetaan osakepääomaa 120 430 osakkeella
ja 30 107,50 eurolla. 

Uudet osakkeet käytetään osittain maksuna osakevaihdossa, jossa ProTang Ab:n  
vähemmistöosakkaat vaihtavat loput omistamansa yhtiön osakkeet Etteplan Oyj:n  
osakkeisiin. Osakevaihto toteutetaan 7.2.2005 laaditun kauppakirjan mukaisesti. 

Etteplan vahvistaa edelleen liiketaloudellista asemaansa Ruotsissa osakkeiden  
hankinnalla. Omistusosuuden hankinnan jälkeen Etteplan Oyj omistaa kaikista   
Ruotsin yhtiöistään 100 %. Tämä mahdollistaa Ruotsin yhtiöiden synergioiden   
entistä tehokkaamman toteutuksen ja omalta osaltaan edesauttaa         
yritysjärjestelyissä.                              

Suunnatussa osakeannissa merkittävät yhteensä 120 430 uutta osaketta merkitään 
kaupparekisteriin 15.6.2007, jonka jälkeen osakkeet otetaan kaupankäynnin    
kohteeksi. Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden   
kanssa 18.6.2007 alkaen.                            

Osakepääoman korotus on määrältään 30 107,50 euroa ja uuden osakepääoman määrä 
korotuksen jälkeen on 2 522 426,70 euroa.                    

Osakkeiden kokonaismäärä korotuksen jälkeen on 10 089 707 kappaletta.      
Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 1,19 % yhtiön kaikista     
osakkeista. Rahoitustarkastus on myöntänyt Etteplan Oyj:lle poikkeusluvan, jonka
mukaan yhtiö ei ole velvollinen julkistamaan listalleottoesitettä.       

Hollolassa 15. päivänä kesäkuuta 2007                      

Etteplan Oyj                                  

Hallitus                                    


Lisätiedot: Talousjohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815.             


JAKELU: Helsingin Pörssi                            
     Keskeiset tiedotusvälineet                       
     www.etteplan.fi