Close

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategiaa

Jätehuoltoyhtiö Stormossen hoitaa kuuden pohjalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Omistajakunnat ovat Isokyrö, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri ja asukkaiden lukumäärä näissä kunnissa on yhteensä yli 105 000 asukasta. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossenin ensimmäinen biokaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017.

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat tukevat Stormossenin strategian mukaista hiilineutraaliustavoitetta. 

Etteplan laski Stormossenille eri jätteistä tuotetulle liikennepolttoaineena käytettävälle biometaanille hiilijalanjäljen sekä vuoden 2021 organisaation hiilijalanjäljen. Selvitykset tehtiin tukemaan Stormossenin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Etteplanin LCA-tiimi valittiin selvitysten toteuttajaksi sen referenssien ja kattavan asiantuntemuksen vuoksi.

Stormossenilla tuotetulla biometaanilla saavutetaan päästövähennystavoite

Stormossenilla tuotetulla biometaanilla saavutetaan RED II -direktiivissä asetettu päästövähennystavoite fossiiliseen vertailuarvoon verrattuna.
Stormossenin biokaasulaitoksella tuotetun biometaanin hiilijalanjälkilaskennan pohjana käytettiin RED II -direktiiviä*. RED II:n mukaista kestävyyskriteerien eli biopolttoaineella saavutettavan päästövähennyksen täyttymistä arvioitiin vertaamalla biometaanin hiilijalanjälkeä fossiiliseen vertailuarvoon. Laskennassa noudatettiin myös yleisiä elinkaariarvioinnin standardeja ISO 14040 sekä ISO 14044. Hiilijalanjälki laskettiin koko polttoaineen elinkaarelle eli kehdosta hautaan alkaen jäteraaka-aineen hankinnasta (kuljetuksista) ja päättyen biopolttoaineen hyödyntämiseen.

Laskennan tulokset osoittivat, että fossiiliseen vertailuarvoon verrattuna Stormossenin biokaasulaitoksella tuotetulla biometaanilla saavutetaan noin 64 % päästövähennys, millä päästään RED II -direktiivissä asetettuun päästövähennystavoitteeseen.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta päivitettiin vuoden 2021 tiedoilla

Etteplanin LCA-tiimi on aiemmin laskenut Stormossenin hiilijalanjäljen vuodelle 2020 ja laskenta haluttiin nyt päivittää vuoden 2021 tiedoilla. Laskennassa huomioitiin Stormossenin omasta toiminnasta sekä merkittävimmistä ostopalveluista aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Aiheutuneiden päästöjen lisäksi huomioitiin myös päästöhyvitykset.

Omasta toiminnasta aiheutuneet päästöt ja päästöhyvitykset laskettiin logistiikan, kaatopaikkojen, vedenpuhdistamojen, biologisen käsittelyn, hyötykäyttöasemien ja muiden, edellä mainittujen ulkopuolelle jääneiden toimintojen osalta. Ostopalveluiden osalta huomioitiin jätteiden käsittelystä, logistiikasta, urakointipalveluista ja jätteenpoltosta aiheutuneet päästöt ja päästöhyvitykset.

Laskennan tulokset osoittivat, että vuonna 2021 sekä oman toiminnan, että ostopalveluiden päästöt olivat pienemmät kuin vuonna 2020.

Biometaanin ja organisaation hiilijalanjälkilaskennat antoivat Stormossenille merkittävää tietoa suurimmista päästöihin vaikuttavista tekijöistä ja auttavat kommunikoinnissa sidosryhmien kanssa. Lisäksi Stormossenille annettiin toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi.

*Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä.

Related content

Etteplanin kanssa tehty ilmastotiekartta tukee Molok Oy:n vastuullisuustyötä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista

Molok Oy on jätehuollon edelläkävijä, joka suunnittelee ja rakentaa vastuullisia Molok®-jätehuoltoratkaisuja miljoonille ihmisille ympäri maailman. 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 190 000 yksikköä. Tänään Molok® tuotteita myydään yli 40 maahan. 

Suomen ensimmäiselle kotitalouksien poistotekstiilin kierrätyslaitokselle laskettiin päästövähennyspotentiaali

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) (southwestern Finland waste management) is a company owned by 18 municipalities. It takes care of organizing the residents’ waste management and waste disposal on behalf of these municipalities. Approximately 440 000 inhabitants live in the company’s operating area. The biggest owners of LSJH are the city of Turku and the city of Salo. 

 

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. LSJH:n suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki ja Salon kaupunki. 

Uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

Puhas Oy on viiden kunnan, Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi, omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluu noin 112 000 asukasta. Palveluverkostoon kuuluvat keskitetysti kilpailutetut poltettavan jätteen ja biojätteen kuljetuspalvelut, paikalliset jäteasemat ja Kontiosuon jätekeskus.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, koululaisoopperat, esitystallenteet ja suoratoistot sekä televisioinnit ja radioinnit vievät toimintaa kaikkialle Suomeen ja maailmalle. Henkilöstömäärältään Suomen kansallisooppera ja -baletti on keskisuuri ooppera- ja balettitalo.