Siirry sisältöön

Kolme väittämää sovelluksen ylläpidosta

Yritysten ja yksityisten ihmisten kohtaamat kyberturvallisuusuhkat tunnetusti vain lisääntyvät liiketoimintaympäristön ja poliittisen ympäristön muuttuessa jatkuvasti. Tämä sekä kuluttajien ja yrittäjäasiakkaiden käyttäjäkokemusta koskevien odotusten kasvu jouduttavat sovellushallinnan uuden aikakauden alkua.

Tällä uudella aikakaudella sovelluksia on pidettävä jatkuvasti yllä kyberturvallisuuden varmistamiseksi ja kehitettävä ennakoivasti, jotta loppukäyttäjät pysyvät tyytyväisinä. Tavanomainen IT-palvelu ei yksinkertaisesti enää riitä. Tarvitset juuri oikean kumppanin.

Väittämä 1: ”Yritysten tulisi olla kiinnostuneita järjestelmien ja sovellusten kyberturvallisuuden ja käytettävyyden ylläpidosta ja päivittämisestä”

Maailma muuttuu jatkuvasti – ja sovellustesi tulisi pysyä tahdissa mukana. Kohdennetut kyberhyökkäykset ja muut jokapäiväiset uhkat tähtäävät tiedon varastamiseen ja järjestelmien, yritysten ja jopa hallitusten kaatamiseen. Siksi järjestelmien ylläpitotyössä on tärkeää pitää teknologiakirjastot ja koko järjestelmä ajan tasalla ja päivitettyinä.

”Sovellushallinnassa on otettava huomioon tämän päivän haasteet ja riskit” sanoo Etteplan ALM:n johtaja, Tero Kivistö. ”Ei anneta rikollisille mahdollisuutta ottaa yliotetta.”

Väittämä 2: ”Odotukset käyttäjäkokemusta kohtaan ovat korkeammat kuin koskaan niin yrityksillä, työntekijöillä kuin kuluttajilla”

Lukemattomien järjestelmien on toimittava kellon ympäri joka ikinen päivä.

”Tehdasjärjestelmien sekä verkkokauppojen ja -pankkien on oltava käytettävissä kellon ympäri. Tällöin on varmistettava kyky ylläpitää järjestelmää ja reagoida vikoihin tai bugeihin välittömästi”, Tero sanoo. ”Kuluttajat odottavat, että palvelut ovat käytettävissä aina tarvittaessa.”

Järjestelmän haavoittuvuuksien tunnistaminen ja käytettävyyden pitäminen korkealla tasolla edellyttävät jatkuvaa valvontaa.

”Talokin on maalattava säännöllisesti, jotta maalipinta pysyy kunnossa – ja asian varmistaminen on omistajan vastuulla”, Tero huomauttaa.

Väittämä 3: ”Tavanomainen IT-tuki ei riitä asiakasjärjestelmien ylläpitoon. IT-tuki ei yleensä edes ota kantaa järjestelmiin ja niiden ylläpitoon. Tämä seikka unohtuu asiakkailta usein.”

Onneksi pätevä kumppani voi varmistaa asiakkaan järjestelmän sujuvan toiminnan ja ylläpidon, jolloin tämä voi ottaa rennosti.

”Hyvä kumppani helpottaa asiakkaan elämää toimimalla ennakoivasti, itseohjautuvasti ja kokonaisvaltaisesti ja optimoimalla ratkaisun elinkaarikustannukset”, Tero jatkaa.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu, sovelluskehitys ja kyberturvallisuus ovat esimerkkejä osaamisalueista, joita pätevällä sovelluksen ylläpitokumppanilla tulisi olla.

”Datalähtöinen suunnittelu on keskeistä käyttäjäkokemuksen ylläpitämisessä”, Tero sanoo. ”Käyttäjätietojen ja palautteen kerääminen tukee aidosti sovellusten käyttäjäkeskeistä kehitystyötä ja – mikä on yhtä tärkeää – myös ylläpitoa.”

Etteplan toimii sovelluksen ylläpitokumppanina kokonaisvaltaisesti

Me varmistamme, että sovelluksesi toimii häiriöittä kellon ympäri, ja tarjoamme vaadittavat kyvykkyydet sovelluksesi ylläpitoon ja päivittämiseen. Kehitämme järjestelmääsi ennakoivasti tavoitteenamme maksimoida sovelluksesi elinkaari. Lue lisää Etteplanin ALM -palvelusta täältä!

Asiantuntijoillamme on kokemusta hyvin erilaisilta asiakastoimialoilta, kuten ajoneuvo-, kuljetus- ja energiateollisuudesta, polttoaineiden jakelusta, teollisuuden koneiden valmistuksesta ja lääketieteellisestä tekniikasta. Voit tutustua kyvykkyyksiimme kattavien sovellusten elinkaarihallintaan liittyvien referenssiemme avulla.

Ota rohkeasti yhteyttä.