Fortsätt till innehåll

3 påståenden om Application Lifecycle Management

Det är ett välkänt faktum att cybersäkerhetshoten mot företag och privatpersoner allmänt sett bara växer med det ständigt föränderliga landskapet inom företagsvärlden och politiken. Detta, i kombination med ökande förväntningar på användarupplevelsen från både konsumenter och företagskunder, leder till en ny era för applikationshanteringen.

I denna nya era måste er applikation kontinuerligt hållas uppdaterad när det gäller cybersäkerheten och proaktivt utvecklas för att hålla slutanvändarna nöjda. Vanliga IT-tjänster räcker inte längre. Ni behöver rätt typ av partner.

Påstående 1: ”Företag bör ha ett intresse av att hålla sina system och applikationer säkra och uppdaterade när det gäller cybersäkerhet och användbarhet.”

Världen utvecklas ständigt och det bör även er applikation göra. Vardagliga hot, som riktade cyberattacker, är avsedda att stjäla information och ta ner system, företag eller till och med regeringar. Därför är det viktigt i arbetet med systemunderhåll att teknikbiblioteken och hela systemet hålls uppdaterade.

”Du måste ta hänsyn till dagens hot och risker i din applikationshantering”, säger Tero Kivistö, chef för ALM på Etteplan. ”Ge inte skurkarna någon möjlighet att dra nytta av den.”

Påstående 2: ”Oavsett om det är ett företag, en användare eller en konsument, är förväntningarna på användarupplevelsen högre än någonsin.”

Det finns många exempel på system som behöver köras dygnet runt.

”Fabriker, nätbutiker och banktjänster behöver vara tillgängliga dygnet runt. Det innebär att du måste kunna underhålla systemet och reagera direkt på fel eller buggar”, förklarar Tero. ”Konsumenterna förväntar sig att allt görs direkt på begäran.”

Du bör kontinuerligt övervaka ditt system för att identifiera sårbarheter och se till att systemets användbarhet ligger kvar på en hög nivå.

”Det är som att måla huset med jämna mellanrum för att hålla det i gott skick – det är alltid ägarens ansvar att se till att det blir gjort”, påpekar Tero. 

Påstående 3: ”Det räcker inte med grundläggande IT-support för att underhålla kundernas system. Supporten brukar inte ens ta ställning till systemen och relaterade underhållsproblem. Det glöms ofta bort av kunderna.”

Som tur är kan en bra partner se till att ert system fungerar smidigt, och att ni kan vara trygga med att systemet är säkert.
”En bra partner är proaktiv, självgående, heltäckande, underlättar och optimerar livscykelkostnaderna”, fortsätter Tero.

Utformning av användarupplevelser, applikationsutveckling och cybersäkerhetsexpertis är bara några exempel på kompetenser som en bra partner för livscykelhantering av applikationer bör kunna tillhandahålla.

”Datadriven design är viktigt för att upprätthålla användarupplevelsen”, säger Tero, ”Genom att samla in användardata och feedback möjliggörs en verkligt användarcentrerad applikationsutveckling och, lika viktigt, applikationshantering.”

Etteplan erbjuder ett holistiskt partnerskap som täcker alla delar av er applikation

Vi ser till att er applikation fungerar smidigt dygnet runt och erbjuder de funktioner som behövs för att hålla den säker och uppdaterad. Vi utvecklar också ert system proaktivt för att maximera livscykeln för er applikation.

Våra experter har servat kunder inom en mängd olika domäner, till exempel fordon och transport, energi- och bränsledistribution, leveranser, industrimaskiner och MedTech. Du kan lära känna vår kapacitet från vårt breda utbud av referenser, där livscykelhantering för applikationer har varit en del av lösningen.

Kontakta oss gärna!