Siirry sisältöön

Etteplan laatii Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kuntien il­mas­to­suun­ni­tel­mat

Lehdistötiedote – Julkaistu: 15.04.2024 15:15:00

ETTEPLAN OYJ, Lehdistötiedote, 15.4.2024 klo 15.15

Etteplan laatii Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kuntien ilmastosuunnitelmat

Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kunnat hyödyntävät alueellista yhteistyötä ilmastolain mukaisten ilmastosuunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja asukkaiden ilmastotyöhön sitoutumista ja konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista. Kunnat valitsivat yhteistyökumppanikseen Etteplanin.

Kunnan ja asukkaiden yhteistyössä toteuttamat toimet vaikuttavat myönteisesti kunnan kehitykseen, asukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteen sekä alueen yritysten mahdollisuuksiin menestyä. Ilmastosuunnitelmissa tullaan käsittelemään muun muassa kuntien ilmastotyön nykytilaa ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä tavoitteita ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

“Toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja sidosryhmien sitouttaminen ovat tärkeä osa ilmastosuunnitelman laatimista. Aloitimme työn helmikuussa 2024 nykytilan kartoittamisella. Skenaariotyön kautta pystymme tukemaan ilmastotavoitteiden asetantaa ja tunnistamaan toimet päästöjen vähentämiseksi. Lokakuussa valmistuvat ilmastosuunnitelmat tukevat Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kuntien toimintaa suunnitelmallisessa ja konkreettisessa ilmastotyössä”, kertoo hankkeen projektisihteerinä toimiva Maija Mattinen-Yuryev, Etteplanilta.

Etteplan vastaa kuntien ilmastosuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö. Kuntalaisten toivotaan osallistuvan aktiivisesti hankkeeseen kuntalaiskyselyn sekä avointen sidosryhmätilaisuuksien kautta.

Ilmastosuunnitelma osana vastuullisen kunnan toimintaa

Kuntien ilmastolain mukaisen ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi suunnitelman toteutumista on seurattava ja se on huomioitava kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa.

”On hienoa, että ilmastosuunnitelmatyö on nyt saatu käyntiin. Ilmastosuunnitelman laatiminen tukee kunnan ilmastotyön suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä”, toteaa Lapinjärven kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto.

”Pukkila on mukana työssä, koska haluaa saada lisää ymmärrystä ilmastoasioista, jotta voisi niihin positiivisesti vaikuttaa”, kertoo Pukkilan kunnan hallintojohtaja Ilkka Fritius.

Etteplan auttaa asiakkaitaan edistämään vihreää siirtymää

Etteplanin vihreän siirtymän palvelut tarjoavat kuntien ja yritysten avuksi ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Etteplan auttaa asiakkaitaan lisäämään ymmärrystään toimintojensa ympäristövaikutuksista sekä mahdollisuuksista hallita ja vähentää niitä. Hyödyntäen asiantuntijoidensa vahvaa menetelmäosaamista ja kokemusta Etteplan ohjaa kuntia ja yrityksiä kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Etteplanin asiantuntijat ovat toteuttaneet kunnille päästölaskentaa ja laatineet ilmastosuunnitelmia. Palvelutarjontaan kuuluu lisäksi hiilijalanjälkilaskennat, vaativat elinkaariarvioinnit, koulutukset ja jätehuoltopalveluiden asiantuntijatehtävät.

Lisätietoja:
Maija Mattinen-Yuryev, projektisihteeri, Etteplan, puh. 041 731 7991, maija.mattinen-yuryev@etteplan.com
Axel Malén, viestintäsihteeri, Lapinjärven kunta, axel.malen@lapinjarvi.fi
Ilkka Fritius, hallintojohtaja, Pukkilan kunta, puh. 040 841 4147, ilkka.fritius@pukkila.fi
Timo Krigsman, tekninen johtaja, Myrskylän kunta, puh. 0405244147 timo.krigsman@myrskyla.fi

Etteplan lyhyesti

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä, tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com