Fortsätt till innehåll

Etteplan förbereder klimatplanerna för Mörskom, Lappträsk och Pukkila kommun

Pressmeddelande – Publicerad: 15.04.2024 15:15:00

ETTEPLAN OYJ, Pressmeddelande, 15 april 2024, kl. 15.15 (EEST)

Etteplan förbereder klimatplanerna för Mörskom, Lappträsk och Pukkila kommun

Kommunerna Mörskom, Lappträsk och Pukkila samarbetar för att ta fram klimatplaner enligt klimatlagen. Målet med planerna är att stödja kommunerna och invånarnas engagemang i klimatarbetet och genomförandet av konkreta åtgärder. Kommunerna valde Etteplan som sin samarbetspartner för detta arbete.

Åtgärderna som genomförs i samarbete mellan kommunen och invånarna har en positiv inverkan på kommunens utveckling, invånarnas trivsel och hälsa, samt på de lokala företagens möjligheter att lyckas. Klimatplanerna kommer att behandla kommunernas aktuella arbete med klimatfrågor, växthusgasutsläpp samt mål och åtgärder för att minska utsläppen.

“Att bedöma åtgärdernas effekter och engagera intressenter är en viktig del av att arbeta fram en klimatplan. Vi började arbetet med att kartlägga nuläget i februari 2024. Genom scenariobaserad analys kan vi stödja fastställandet av klimatmål och identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Klimatplanerna, som kommer att vara klara i oktober, stödjer Mörskom, Lappträsk och Pukkila kommuns systematiska och konkreta arbete med klimatfrågor”, säger Maija Mattinen-Yuryev, projektsekreterare på Etteplan.

Etteplan ansvarar för arbetet med framtagning av kommunernas klimatplaner i samarbete med Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av Miljöministeriet. Kommuninvånarna uppmanas att aktivt delta i projektet genom enkätundersökning för invånarna och öppna möten för intressenter.

Klimatplan som en del av en ansvarsfull kommuns verksamhet

Enligt klimatlagen måste kommunernas klimatplaner innehålla bland annat mål för minskade växthusgasutsläpp och åtgärder för att minska utsläppen. Dessutom måste genomförandet av planen följas upp och planen ska beaktas i kommunens strategi- och verksamhetsberättelse.

”Det är fint att se att klimatplansarbetet nu är igång. Framtagandet av klimatplanen stödjer planeringen och långsiktigheten i kommunens klimatarbete”, säger Jarkko Sorvanto, kommunchef, Lappträsk.

”Pukkila är med i arbetet för att få bättre förståelse för klimatfrågorna, och för att kunna påverka klimatarbetet i en positiv riktning”, säger Ilkka Fritius, förvaltningsdirectör, Pukkila kommun.

Etteplan hjälper sina kunder att främja en grön omställning

Etteplan erbjuder kommuner och företag ett stort antal tjänster för grön omställning som skapar värde genom förstärkt hållbarhetsprestanda och övergång till hållbara lösningar. Genom vår expertis och erfarenhet inom metodkunskap hjälper vi kommuner och företag att genomföra utsläppsberäkningar, arbeta fram klimatplaner samt hantera andra utmaningar som kommer med hållbar utveckling. Tjänsteutbudet omfattar beräkningar av koldioxidavtryck och livscykelbedömningar såväl som utbildningar och expertuppdrag inom avfallshantering.

Mer information:
Maija Mattinen-Yuryev, projektsekreterare, Etteplan, tel. +358 41 731 7991,  maija.mattinen-yuryev@etteplan.com
Axel Malén, kommunikationssekreterare, Lappträsk kommun, axel.malen@lapinjarvi.fi
Ilkka Fritius, förvaltningsdirektör, Pukkila kommun, tel. +358 40 841 4147, ilkka.fritius@pukkila.fi
Timo Krigsman, teknisk directör, Mörskom kommun, tel. +358 40 524 4147,  timo.krigsman@myrskyla.fi