Siirry sisältöön

Arvoketjun ymmärrys tuottaa korkeinta mahdollista arvoa

”Aikamme megatrendit, näiden joukossa globalisaatio, digitalisoituminen, automatisoituminen ja teknologian sulautuminen kaikkeen, muuttavat ja monimutkaistavat yritysten toimintalogiikoita jatkuvasti – tämän seurauksena monien asiakkaidemme liiketoiminta on murroksessa. Esimerkkinä mainittakoon kehityskulku, jossa aiemmin puhtaasti koneita ja laitteita myyneet valmistajat ovat siirtyneet tarjoamaan elinkaaripalveluita, kuten huoltoa ja kunnossapitoa.
Etteplan haluaa luoda asiakkailleen korkeinta mahdollista arvoa. Jotta onnistumme tässä, on meidän kyettävä ymmärtämään heidän liiketoimintaansa ja prosessejaan mahdollisimman syvällisesti. Avuksemme olemme kehittäneet mallin, jolla ratkaisumyyntimme tunnistaa systemaattisesti, millaisissa arvoketjuissa asiakkaamme toimivat ja mikä on heille oleellista. Kartoitamme muun muassa, mitä asiakkaamme tekevät, millaisia rooleja heillä on, ketkä heidän asiakkaansa ovat ja millaisia ovat heidän prosessiensa keskeiset ongelmakohdat.

Arvoketjujen ymmärryksen avulla voimme ehdottaa muutoksia prosesseihin. Mallintamisen ansiosta osaamme tarjota asiakkaillemme myös mahdollisimman räätälöityjä, mitattavaa taloudellista arvoa tuottavia ratkaisuja, joissa yhdistyy Etteplanin monialainen tietämys eli suunnittelu-, ohjelmisto- ja teknisen dokumentoinnin osaaminen.
Asiakasymmärryksen lisääntyminen on auttanut meitä kehittämään tarjoomaamme laajemminkin: pystymme tunnistamaan paremmin niitä asiakkaan liiketoimintaprosesseja, joihin Etteplanin tarjooma ja palveluratkaisut voivat vastata. Ratkaisumme yhdistelevät innovatiivisesti vaikkapa teollisen internetin ja ohjelmisto sekä kunnossapitopuolen suunnitteluosaamistamme. Uskomme, että työskentely siivittää meitä kohti uusia, aiempaa laajempia ja globaalimpia kumppanuussuhteita” Petri Ikonen, Etteplanin Solutions & Technologies -johtaja