Fortsätt till innehåll

Identifiering av värdekedjor: nyckeln till de bästa lösningarna för våra kunder

Petri Ikonen, Etteplans SVP, Solutions & Technologies, förklarar hur förståelse för kundernas värdekedjor hjälper Etteplan att tillhandahålla de bästa möjliga lösningarna för kunderna.

– De stora trenderna i vår tid, exempelvis globalisering, digitalisering, automatisering och teknik som smälter samman med allting, förändrar och komplicerar ständigt företagens verksamhetslogik. Det innebär att många av våra kunders verksamheter håller på att upplösas. Ett exempel är hur företag som tidigare enbart sålt maskiner nu tillhandahåller vård under hela livscykeln med hjälp av digitala verktyg och processer.

Etteplan vill erbjuda sina kunder högsta möjliga värde. För att lyckas med detta måste vi kunna förstå våra kunders verksamhet och processer så ingående som möjligt. För att kunna göra detta har vi utvecklat en modell som våra lösningsteam använder för att systematiskt identifiera de värdekedjor som våra kunder verkar i och vad som är av betydelse för dem. Vi försöker systematiskt förstå våra kunders ekosystem, det vill säga vad våra kunder gör, vilka roller de spelar, vilka deras kunder är i sin tur och vilka problem som de ställs inför i olika faser av sitt arbete. Värdekedjor hjälper oss att föreslå förbättringar av kundernas processer.

Denna modellering gör det också möjligt för oss att erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar som är så värdeskapande som möjligt, vilket alstrar mätbara ekonomiska fördelar och som kombinerar Etteplans tvärvetenskapliga expertis inom ingenjörskonst och lösningar inom programvara och teknisk dokumentation.

Genom att förbättra vår kundförståelse har vi kunnat utveckla vårt utbud så att det har blivit bredare. Vi har blivit bättre på att identifiera kundens affärsprocesser som Etteplans erbjudande och servicelösningar kan svara på. Våra lösningar kombinerar till exempel industriell digitalisering och vår programvaru- och underhållskapacitet på ett innovativt sätt. Vi tror att detta kommer att föra oss mot nya, bredare och mer övergripande kundrelationer.Petri Ikonen, Etteplans SVP, Solutions & Technologies