Close

Katsastusprosessin optimointia YKL:lle – loppukäyttäjiltä kiitosta uudelle työn organisointia parantavalle sovellukselle

YKL ry on vuonna 1997 perustettu yksityisten katsastustoimipaikkojen tunnustettu edunvalvoja. Yhdistys toimii jäsenistönä molemminsuuntaisena informaatio- ja yhteistyökanavana ja tukee riippumatonta ja puolueetonta katsastustoimintaa.

YKL kannattaa ajoneuvojen katsastustoiminnan järjestämistä yksityisen yritteliäisyyden pohjalta ja pyrkii parantamaan tällaisen yritteliäisyyden taloudellisia ja muita edellytyksiä. Yhdistys kehittää katsastustoiminnan teknistä suoritustasoa ja käytännön laatua ja vastaa jäsenistönsä koulutuksellisiin tarpeisiin.

Asia

YKL halusi parantaa olemassa olevaa katsastusten hallintajärjestelmäänsä uudella ratkaisulla, joka tukisi sen jäsenistön katsastusprosessia ja omaisuuden hallintaa. Yhdistys toivoi kustannustehokasta järjestelmää, jonka edistyksellisiä ominaisuuksia voisi kehittää edelleen tulevien liiketoimintatarpeiden mukaisesti.

YKL valitsi projektikumppanikseen Etteplanin, koska yhtiöllä on vankkaa näyttöä vaativista operatiivisista ratkaisuista, joilla on useita sidosryhmiä ja joilta edellytetään useita käyttöliittymiä.

”Päätöksessä annettiin arvoa Etteplanin visiolle työtavoista ja menettelyistä”, toteaa YKL:n toiminnanjohtaja Björn Ziessler.

 

Aidosti käyttäjälähtöinen ratkaisu

Etteplan ja YKL:n projektitiimi kehittivät yhdessä selainpohjaisen sovelluksen ajoneuvojen katsastukseen. Ratkaisuun sisältyi sekä katsastuksen työnkulkunäkymä että johdon näkymä. Ratkaisu suunniteltiin ja toteutettiin YKL:n katsastushenkilöstöltä ja yrittäjiltä keräämän tiedon perusteella, jotta loppukäyttäjien tarpeet tulivat aidosti huomioitua.

Katsastuksen työnkulkunäkymää käytetään lähinnä mobiililaitteilla, ja se tukee katsastajien päivittäistä työtä. Työnkulkutyökalu vie katsastajan vaihe vaiheelta katsastusprosessin läpi. Ratkaisu sisältää myös tulostustoiminnon, eli tarvittavat asiakirjat voidaan vaivatta tulostaa välittömästi katsastuspäätöksen jälkeen.

YKL


Etteplanin Ville Toivonen, joka vastasi käyttäjäkokemuksen suunnittelusta projektissa, kertoo tarkemmin työnkulusta: ”Ensimmäisenä sovellukseen syötetään ajoneuvon rekisterinumero katsastettavan auton tunnistamiseksi. Sovellus käy läpi ajoneuvon perustiedot, jotka voivat vaikuttaa katsastusprosessiin. Seuraavaksi katsastaja käy sovelluksen avulla läpi vaadittavat mittaukset ja testit katsastussuunnitelman mukaisesti. Lopuksi katsastaja tekee katsastuspäätöksen ja tulostaa asiakirjat suoraan sovelluksesta.”

Sovelluksen toisessa osassa, johdon näkymässä, voidaan hallinnoida katsastusketjuja, erilaisia töitä, toimistoja, käyttäjiä, ajoneuvoryhmiä, laiterekistereitä, katsastuksen työnkulkuja ja monia muita katsastukseen liittyviä muuttujia. Lisäksi sovelluksen ja Traficomin järjestelmien välille on rakennettu yhteys, joten käyttäjällä on pääsy ajoneuvorekisteriin.

Etteplan vastaa myös ratkaisun elinkaarihallinnasta eli pilvipalvelun hallinnoinnista, laitteiden käyttöönotosta ja pienistä parannuksista prosessiin ja ratkaisuun. Etteplanin ALM-palvelun ansiosta ratkaisu on tarvittaessa käytössä 24/7.

 

Loppukäyttäjiltä erinomainen vastaanotto

Projektin tuloksena syntyi kustannustehokas järjestelmä, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja ottaa loppukäyttäjien tarpeet huomioon. Katsastusasemilta ja niiden henkilöstöltä saatu myönteinen, innostunut palaute ei jätä siitä epäilyksen häivää.

”Projekti sujui erinomaisesti tiiviissä yhteistyössä YKL:n tiimin kanssa. Lähes päivittäiset tapaamiset auttoivat meitä toteuttamaan ratkaisun yhteisen visiomme mukaisesti”, toteaa Etteplanin projektipäällikkö Toni Tervo.

Käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Se nopeuttaa katsastusprosessia ja takaa jouhevan työnkulun katsastajille. Yritysjohdon on puolestaan helppo räätälöidä katsastusprosessia ja hallita omaisuutta.

”Olemme tyytyväisiä Etteplanin yrittäjillemme tarjoamaan saumattomaan tukeen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Muutokset ja korjaukset järjestelmään onnistuivat nopeasti. Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina haastavaa, mutta olemme saaneet keskimääräistä parempaa palautetta käyttäjiltä”, Ziessler jatkaa.

Ratkaisun kehitystyö jatkuu loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti, ja Etteplan pysyy sovelluskehitystyön pääkumppanina.

Related content

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Glaston johtaa digimurrosta lasin lämpökäsittelyssä yhdessä Etteplanin kanssa

Glaston haluaa innovatiivisena edelläkävijänä johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä uudenlaisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Yksi Glastonin strategisen vision kulmakivistä on johtaa toimialan digitaalista muutosta. 

SEO:n digitalisaatioloikan mahdollistaa Etteplanin kehittämä mobiili-sovellus – SEONappi

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on kauppiaiden hallitsema 100 % suomalainen öljy-yhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1978. SEO-verkosto on jo yli 220 jakeluaseman, huoltoaseman tai automaattiaseman verkosto.  SEO-kauppiaat päättävät itse asemansa palveluista sekä polttoaineiden jakelun ja hinnoittelun ratkaisuista. Tähän perustuu SEO-verkoston itsenäisyys ja riippumattomuus. SEOn huoltoasemaverkoston kauppiaat palvelevat asiakkaita ympäri maan aina Suomenlahden rannalta Nuorgamiin saakka. www.seo.fi

Ota yhteyttä
Tero Kivistö
Tero Kivistö
Director, Application Lifecycle Management