Fortsätt till innehåll

Optimering av processen för for­don­sins­pek­tion för YKL

YKL ry är en förening för privatägda kontrollkontor. Sedan 1996 har föreningen fungerat som en erkänd förvaltare för privatägda kontrollkontor. Den fungerar som en kommunikations- och samarbetskanal för medlemmarna och stöder oberoende och opartiska inspektionsaktiviteter. YKL ry föredrar fordonsinspektioner som organiserats baserat på privat entreprenörskap. Målet är bland annat att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ett sådant entreprenörskap. De utvecklar den tekniska prestandan och den praktiska kvaliteten på inspektionsaktiviteterna och uppfyller även medlemmarnas utbildningsbehov

YKL ry ville uppgradera sitt gamla inspektionshanteringssystem med en ny lösning som skulle underlätta medlemmarnas inspektionsprocess och tillgångshantering. Föreningen ville ha ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som skulle kunna vidareutvecklas i framtiden i takt med att verksamhetsbehoven förändrades. 

Etteplan valdes som projektpartner på grund av vår stora erfarenhet av att leverera krävande driftslösningar med flera intressenter och gränssnitt.

”Etteplans vision om arbetssätt och rutiner var något som underströks när beslutets togs.”

Björn Ziessler

Verkställande direktör på YKL

En verkligt användardriven lösning 

Tillsammans med YKLs projektteam skapade Etteplan en webbläsarbaserad applikation för fordonsinspektioner. Lösningen omfattade bland annat en inspektionsflödesvy och en ledningsvy. Planeringen och implementeringen av lösningen grundades på den information som YKL samlade in från inspektionspersonal och entreprenörer. Detta gjorde att lösningen kunde utvecklas för att uppfylla slutanvändarnas behov.

Inspektionsflödesvyn, som huvudsakligen används ihop med mobila enheter, utformades för att underlätta för inspektionspersonalen i deras dagliga arbete. Den består bland annat av ett arbetsflödesverktyg som tar inspektören genom lämpliga faser i inspektionsprocessen. Lösningen har även inbyggd utskrift så att nödvändig dokumentation kan skrivas ut direkt efter inspektionsbeslutet.

Ville Toivonen, Etteplans UX-designchef för projektet, förklarar arbetsflödet i detalj: För det första identifierar appen fordonet som ska inspekteras genom att motta fordonets registreringsuppgifter. Applikationen går sedan igenom grundläggande information om fordonet, vilket kan påverka kontrollprocessen. Därefter går appen igenom de mätningar och tester som krävs enligt den fordonsspecifika kontrollplanen. Slutligen fattar inspektören sitt beslut och har möjlighet att skriva ut dokumenten direkt från appen."

Den andra delen, hanteringsvyn, gör det möjligt för administratörer att hantera inspektionskedjor, arbetstyper, kontor, användare, fordonsgrupper, utrustningsregister, inspektionsflöden och många andra nödvändiga variabler som krävs för hantering av inspektionerna. Dessutom integrerar Traficom (Finska Transport- och Kommunikationsbyrån) med applikationen, så att användaren får tillgång till fordonsregistret. 

Etteplan ansvarar även för livscykelhanteringen av lösningstillämpningarna, bland annat aktiv cloud hosting, driftsättning av maskinvara och små förbättringar av nödvändiga aspekter av processen och lösningen. Med Etteplan’s ALM-tjänst på plats kan verksamheten fungera dygnet runt.

Appen får ett bra mottagande från slutanvändare

Slutresultatet är ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som uppfyller slutanvändarnas behov. Detta bekräftas av den positiva och entusiastiska feedback som inkommit från olika inspektionskontor och personal. 

”Det nära samarbetet med YKLs projektteam har fungerat väldigt bra. Genom möten nästan dagligen har vi kunnat implementera vår gemensamma vision av lösningen”, förklarar Etteplans projektledare Toni Tervo.

Användargränssnittet är enkelt och intuitivt. Det snabbar på inspektionsprocessen och skapar ett smidigt arbetsflöde för inspektörer. Det gör det också enkelt för administratörer att skräddarsy inspektionsprocessen och hantera tillgångar från ledningsvyn. 

”Vi är glada över att Etteplan kunnat hjälpa oss på ett smidigt sätt med implementeringen av systemet och göra ändringar och korrigeringar av systemet med kort varsel. Det är alltid svårt att implementera ett nytt system, men vi har fått bra feedback från användarna.”

Lösningen kommer att utvecklas för att kunna uppfylla slutanvändarnas behov även i framtiden, med Etteplan som huvudpartner för applikationsutvecklingen.

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Tero Kivistö

Director, Application Lifecycle Management (ALM)

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.