Siirry sisältöön

Kat­sas­tus­pro­ses­sin optimointia YKL:lle

YKL ry on vuonna 1997 perustettu yksityisten katsastustoimipaikkojen tunnustettu edunvalvoja. Yhdistys toimii jäsenistönä molemminsuuntaisena informaatio- ja yhteistyökanavana ja tukee riippumatonta ja puolueetonta katsastustoimintaa. YKL kannattaa ajoneuvojen katsastustoiminnan järjestämistä yksityisen yritteliäisyyden pohjalta ja pyrkii parantamaan tällaisen yritteliäisyyden taloudellisia ja muita edellytyksiä. Yhdistys kehittää katsastustoiminnan teknistä suoritustasoa ja käytännön laatua ja vastaa jäsenistönsä koulutuksellisiin tarpeisiin.

YKL halusi parantaa olemassa olevaa katsastusten hallintajärjestelmäänsä uudella ratkaisulla, joka tukisi sen jäsenistön katsastusprosessia ja omaisuuden hallintaa. Yhdistys toivoi kustannustehokasta järjestelmää, jonka edistyksellisiä ominaisuuksia voisi kehittää edelleen tulevien liiketoimintatarpeiden mukaisesti.

YKL valitsi projektikumppanikseen Etteplanin, koska yhtiöllä on vankkaa näyttöä vaativista operatiivisista ratkaisuista, joilla on useita sidosryhmiä ja joilta edellytetään useita käyttöliittymiä.

”Päätöksessä annettiin arvoa Etteplanin visiolle työtavoista ja menettelyistä.”

Björn Ziessler

YKL:n toiminnanjohtaja

Aidosti käyttäjälähtöinen ratkaisu

Etteplan ja YKL:n projektitiimi kehittivät yhdessä selainpohjaisen sovelluksen ajoneuvojen katsastukseen. Ratkaisuun sisältyi sekä katsastuksen työnkulkunäkymä että johdon näkymä. Ratkaisu suunniteltiin ja toteutettiin YKL:n katsastushenkilöstöltä ja yrittäjiltä keräämän tiedon perusteella, jotta loppukäyttäjien tarpeet tulivat aidosti huomioitua.

Katsastuksen työnkulkunäkymää käytetään lähinnä mobiililaitteilla, ja se tukee katsastajien päivittäistä työtä. Työnkulkutyökalu vie katsastajan vaihe vaiheelta katsastusprosessin läpi. Ratkaisu sisältää myös tulostustoiminnon, eli tarvittavat asiakirjat voidaan vaivatta tulostaa välittömästi katsastuspäätöksen jälkeen.

Etteplanin Ville Toivonen, joka vastasi käyttäjäkokemuksen suunnittelusta projektissa, kertoo tarkemmin työnkulusta: ”Ensimmäisenä sovellukseen syötetään ajoneuvon rekisterinumero katsastettavan auton tunnistamiseksi. Sovellus käy läpi ajoneuvon perustiedot, jotka voivat vaikuttaa katsastusprosessiin. Seuraavaksi katsastaja käy sovelluksen avulla läpi vaadittavat mittaukset ja testit katsastussuunnitelman mukaisesti. Lopuksi katsastaja tekee katsastuspäätöksen ja tulostaa asiakirjat suoraan sovelluksesta.”

Sovelluksen toisessa osassa, johdon näkymässä, voidaan hallinnoida katsastusketjuja, erilaisia töitä, toimistoja, käyttäjiä, ajoneuvoryhmiä, laiterekistereitä, katsastuksen työnkulkuja ja monia muita katsastukseen liittyviä muuttujia. Lisäksi sovelluksen ja Traficomin järjestelmien välille on rakennettu yhteys, joten käyttäjällä on pääsy ajoneuvorekisteriin.

Etteplan vastaa myös ratkaisun elinkaarihallinnasta eli pilvipalvelun hallinnoinnista, laitteiden käyttöönotosta ja pienistä parannuksista prosessiin ja ratkaisuun. Etteplanin ALM-palvelun ansiosta ratkaisu on tarvittaessa käytössä 24/7.

Loppukäyttäjiltä erinomainen vastaanotto

Projektin tuloksena syntyi kustannustehokas järjestelmä, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja ottaa loppukäyttäjien tarpeet huomioon. Katsastusasemilta ja niiden henkilöstöltä saatu myönteinen, innostunut palaute ei jätä siitä epäilyksen häivää.

”Projekti sujui erinomaisesti tiiviissä yhteistyössä YKL:n tiimin kanssa. Lähes päivittäiset tapaamiset auttoivat meitä toteuttamaan ratkaisun yhteisen visiomme mukaisesti”, toteaa Etteplanin projektipäällikkö Toni Tervo.

Käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Se nopeuttaa katsastusprosessia ja takaa jouhevan työnkulun katsastajille. Yritysjohdon on puolestaan helppo räätälöidä katsastusprosessia ja hallita omaisuutta.

”Olemme tyytyväisiä Etteplanin yrittäjillemme tarjoamaan saumattomaan tukeen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Muutokset ja korjaukset järjestelmään onnistuivat nopeasti. Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina haastavaa, mutta olemme saaneet keskimääräistä parempaa palautetta käyttäjiltä.”

Ratkaisun kehitystyö jatkuu loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti, ja Etteplan pysyy sovelluskehitystyön pääkumppanina.

Aiheeseen liittyvät referenssit

Sovellus- ja mobiilikehitys

Tehokasta lii­ken­teen­hal­lin­taa ja käyt­tä­jäys­tä­väl­listä varaamista BusU-palvelun avulla

Sovellus- ja mobiilikehitys

Huol­toa­se­ma­ketju SEO ottaa di­gi­ta­li­saa­tio­loi­kan yhteistyössä Etteplanin kanssa

Sovellus- ja mobiilikehitys

Autonomisia, älykkäitä puun­kä­sit­te­ly­rat­kai­suja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Sovellus- ja mobiilikehitys

Suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mien avulla suuntaa Vointyn lii­ke­toi­min­nalle

Sovellus- ja mobiilikehitys

Hakonen toteuttaa tulevaisuuden asia­kas­ko­ke­musta jo tänään

Kysy asiantuntijaltamme

Tero Kivistö

Director, Application Lifecycle Management (ALM)

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.