Close
Våra lösningar för

Gruvdrift och materialhantering

Från prospektering och borrning till mineralbearbetning – Etteplans expertis och tjänster inom gruvdrift och materialhantering spänner över hela kedjan. Vi kan hjälpa er att förbättra er produktdesign, tillverkning och användarprocesser, hantering av produktdata och komponentinformation.

Vi har stort förtroende för Etteplan som en betrodd tjänsteleverantör. De har kompetens att säkerställa att våra maskiner och anläggningar uppfyller alla relevanta lagkrav för distribution över hela världen.
Timo Neumann
Hazemag

Vi täcker in hela livscykeln

Etteplan har kapaciteten att ta det övergripande ansvaret för era produktutvecklingsprojekt, inklusive projektledning. Våra lösningar täcker in hela livscykeln, från preliminär konstruktionsdesign, via projektledning och teknisk dokumentation till supportlösningar för eftermarknad och service.

Våra experter har omfattande insikter i konstruktionskraven på toppmodern gruvutrustning, tack vare våra långvariga kundrelationer. Kontakta oss för att förbättra er borrutrustning, prospekteringsborrning, sprängning, bultning och sprutning, materialhantering, mineralbearbetning, återvinning, maskinernas livscykelprestanda och mer.

Etteplan är en betrodd partner i processen för transformation

Genom att digitalisera produktion och användarprocesser med hjälp av de senaste teknikerna, som 3D-printing, digitala tvillingar, uppkopplingar och Internet of Things (IoT), kan ni uppnå betydande förbättringar av effektivitet och säkerhet, och även förkorta time to market. Simulering är en kostnadseffektiv lösning som kortar ner ledtiderna för konstruktion och minskar utbildningskostnaderna. Etteplans tekniska kompetens bidrar till framgången i projekt med digitala tvillingar. Vi hjälper kunderna med genomförbarhetsstudier, produktutveckling och produktdesign, belastningsberäkningar, installationsövervakning, driftsättningstjänster, underhållsteknik, maskinsäkerhet och projektledning.

Etteplans kompetens inom området mjukvara och inbäddade tjänster omfattar, men begränsas inte till, utformning av kontrollsystem, från kod till användargränssnitt, applikationer för mobil och dator, systemintegration, UX-design och mjukvaruutveckling, samt lösningar för dataanalys.

 

Våra kunder inom Gruvdrift och materialhantering

Gruvdrift och materialhantering

Vi uppfyller höga säkerhetskrav för er dokumentation

Med tanke på gruvdriftens natur och krävande förhållanden går säkerheten alltid först när det gäller underhåll, reparation och drift av maskiner och anläggningar. Etteplan har kompetensen att se till att all dokumentation för maskiner och anläggningar uppfyller höga säkerhetskrav. Våra tjänster på området teknisk dokumentation består av tekniskt skrivande och tekniska illustrationer, avancerat utbildningsmaterial inklusive onlineutbildningar, lösningar med VR och AR, och visualiseringsdesign som till exempel 2D/3D-animering och renderingstjänster. Informationshantering och avancerade leveranslösningar ingår som en viktig del i våra dokumentationstjänster.

Driftsäkerhet och utrustningens användbarhet är alltid viktiga faktorer i både utrustningsdesign och användarutbildning. Etteplan utvecklar och underhåller en avancerad plattform för e-learning som lämpar sig utmärkt för att utbilda teknikanvändare och distributörer och upprätthålla deras kunskapsnivå. E-learningmaterial är lätta att återanvända eftersom man kommer åt dem när och var som helst.

 

Etteplan Mattias Tonning

Mattias Tonning

Global Key Account Manager
+46 70 948 5703
Send e-mail

Ställ en fråga till Mattias Tonning eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).