Close

Etteplan AIM, din lösning för hantering av anläggningsteknisk information

Etteplan AIM

Etteplan AIM bidrar till att minimera risken för driftstopp och problem med efterlevnad, maximera kapaciteten och sänka kostnaderna för drift, teknik och design.

Resultatet har överträffat våra förväntningar. Vi har kunnat förbättra kvaliteten både hos våra grundläggande data och i driften. Våra processer har beskrivits och vår driftskedja fungerar nu snabbare och mer tillförlitligt. Genom att teknikerna slipper extraarbete blir kostnadsbesparingar en ytterligare fördel.
Kari Luhtanen
Real Estate Manager
Finavia
Nyckelfördelar
Hjälper dig att hantera och samordna din anläggningstekniska information
Ger bättre effektivitet och sänkta livscykelkostnader
Säkerställer att du lyckas med dina investeringsprojekt och din underhållsverksamhet och låter dig fokusera på din kärnverksamhet

Din tjänst för hantering av tillgångsinformation

Vet du var dina viktiga dokument lagras? Är din information korrekt och aktuell? Har du skyddat äldre data och dina immateriella tillgångar (IP)? Kan den information du har underlätta effektiv planering? Vet du ens vem som ansvarar för allt detta?

Oroa dig inte! Med Etteplan AIM har du snart allt under kontroll.

Etteplans team hjälper dig att samordna och hantera all relevant anläggningsteknisk information och säkerställer på så vis att dina data alltid är korrekta och aktuella. Etteplan AIM ger dig omedelbar onlineåtkomst till den information du behöver så att du kan lägga fokus på ditt jobb och se till att målen uppfylls.

 

 

 

Flyg och försvar

Vässa dina konkurrensfördelar

Genom att välja Etteplan som din AIM-partner kan du dra nytta av vår branschexpertis, våra skalbara lösningar och administrerade tjänster som hjälper dig att vässa dina konkurrensfördelar, höja ditt driftsresultat så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och på att hantera svängningarna på marknaden.

Etteplan AIM hjälper till att hantera och koordinera tillgångsinformation, förbättra effektiviteten och minska projekt- och livscykelkostnader samt säkerställa framgången för dina investeringsprojekt och underhållsverksamhet. Det hjälper till att minska driftsstopp och efterlevnadsrisk, maximera kapacitet och sänka drifts-, konstruktions- och designkostnader.

Vi följer internationella standarder för effektiv informationshantering

ISO 55000 - för långsiktig tillgångsförvaltning

ISO 55000 är en serie standarder för optimerad tillgångsförvaltning. Det centrala i standarden är upprättandet av ett Asset Management System (AMS). Ett AMS sätts upp för att leda, koordinera och kontrollera verksamheten så att en organisation på ett kostnads – och resurseffektivt sätt realiserar värdena hos sin anläggning och når uppsatta mål.

Anläggningsinformationen är en tillgång som rätt förvaltad tillför ett stort värde till en organisation. Detta värde behöver realiseras för att möta de informationsbehov som en effektiv tillgångsförvaltning kräver. Etteplan AIM tar sin utgångspunkt i de krav och riktlinjer som finns i ISO 55000 för att sätta upp en effektiv informationshantering och säkerställa att verksamhetens krav på information möts.

ISO 19650 - under hela livscykel

Under en anläggnings livscykel produceras och hanteras en mycket stor mängd information, framförallt i olika typer av projekt. Nästan alla större investeringsprojekt idag arbetar med BIM (Building Information Modelling), vilket förenklat kan beskrivas som ett förhållningssätt till hur man tillämpar en integrerad digitalisering av hela bygg – och förvaltningsprocessen. Detta arbetssätt skapar helt nya utmaningar för framförallt den mottagande och förvaltande organisationen.

ISO 19650 är en internationell standard som omfattar de olika aspekterna av informationshantering under en anläggnings hela livscykel, i både projekt – och driftsfas. Ägarskap, samordning, kravhantering samt informationsprocesser är några av de viktiga delar som beskrivs i standarden

Tillsammans med ISO 55000 bildar den ett robust ramverk för en effektiv informationshantering som säkerställer att organisationen når uppsatta mål.

ISO 81346 - för industriella anläggningar

Vad kostar en industriell anläggning att driva? Vilka olika delar består en utrustning av och hur sitter de ihop? Vilken information finns för en produkt? Det är frågor som standarden ISO 81346 kan hjälpa till att besvara.

Standarden handlar om hur man kan strukturera industriella system, installationer, utrustningar och produkter och tilldela referensbeteckningar till alla delar  Det gör det möjligt att identifiera alla ingående objekt och koppla information och dokument till objekten.

En anläggning som är strukturerad enligt ISO 81346 har stora fördelar vid om – och tillbyggnation. Det blir enklare att hålla anläggningsregister med tillhörande information uppdaterade genom att ”utvidga” befintligt system.

Att luta sig mot en etablerad standard ger också en tydlighet i samarbete och kommunikation med externa entreprenörer och som underlättar informationsutbyte.

Strukturering av information för en anläggning effektiviserar även felsökning och underhåll.

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA