Close
Etteplan Mekanisk konstruktion

Mekanikkonstruktion

Etteplan har mer än 30 års erfarenhet av mekanikkonstruktion (mechanical engineering), och vi känner till de branschspecifika kraven på maskiner och utrustning lika bra som vår egen ficka. Vi erbjuder tjänster för ”engineered-to-order” projekt och produktutveckling, och även för kostnadsbesparingsprojekt för befintliga produkter. Vårt globala nätverk av hundratals mekanikkonstruktörer och maskintekniker garanterar att våra kunder får del av mångsidigt kunnande inom maskinteknik och kompetens inom alla mjukvaror för 3D-modellering. 

Nyckelfördelar
Solid och omfattande erfarenhet
Överenskomna tidplaner respekteras
Högkvalitativ ingenjörskonst

Våra tjänster inom mekanikkonstruktion (mechanical engineering) täcker in alla stadier i produktlivscykeln, från konceptdesign till kommersialisering och utfasning. Vårt globala nätverk av hundratals maskintekniker garanterar att våra kunder får del av mångsidigt kunnande och snabb service. Vi använder de bästa verktygen, bästa mjukvarorna för 3D-modellering och bästa teknikerna på marknaden. 

Våra metoder för mekanikkonstruktion är de mest avancerade på marknaden. Ett sådant exempel är Design for Manufacture and Assembly (DFMA), som gynnar kunden i form av en tydlig produktstruktur, enkel tillverkning och kostnadseffektivitet. 

Vi servar kunder inom bland annat följande områden: 

 • Kostnadseffektiv konvertering och teknisk dokumentation
  Etteplan DRAW
  Läs mer
  stålkonstruktioner 
 • plåttillämpningar 
 • plastgjutning 
 • maskinelement och layout 
 • sammansatta strukturer 
 • hydraulik 
 • pneumatik 
 • tryckutrustning 
 • hållfasthetsberäkningar 
 • beräkningar med FEM (finita elementmetoden) and CFD (computational fluid dynamics)  
 • precisionsmekanik 
 • ytbehandling 
 • tillverkningstekniker 
 • ATEX 
 • toleransanalyser 
 • förpackningsdesign 

Produktutvecklingsprojekt inom mekanikkonstruktion

Den erfarenhet som Etteplans maskiningenjörer har samlat från ett brett spektrum av branscher gör att vi kan hitta den bästa lösningen för kundens utmaningar inom produktutveckling. Vår expertis återspeglas i teknisk kvalitet, lösningens innovationsnivå och korta ledtider i produktutvecklingsprojekt. Vi följer överenskomna tidplaner, och vår verksamhet är transparent och kostnadseffektiv. Vi planerar projekt i faser, vilket gör att kunden kan bestämma hur de ska gå vidare i ett projekt baserat på resultatet av varje enskild fas. 

Tack vare en kultur av teamwork har varje projekt tillgång till ett brett utbud av kompetenser, och vi producerar resultat snabbt. Etteplan har goda och långvariga partnerskap inom tillverkningsindustrin, och vi kan hjälpa kunden att ta deras produkt till produktion och därmed spara tid i rutinmässiga stadier. 

 

Projekt för ”engineered-to-order” 

Tjänst för kundanpassning och produktunderhåll
Etteplan LEAN
Läs mer

Etteplan erbjuder tjänster inom engineered-to-order, där kundens produkt skräddarsys i enlighet med slutkundens krav och förordningar. 

Mervärdet för kunden från ett projekt för konstruktion på beställning, levererat som en kontinuerlig tjänst, bygger på att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet i och med att Etteplans fackmän tar det övergripande ansvaret för hela projekt för konstruktion på beställning, eller en del av det, enligt överenskommen tidplan. 

Projekt för produktkostnadsminskning

En produkts struktur och tillverkningsbarhet har stor betydelse för dess konkurrenskraft. Med vår DFMA-metod hjälper vi kunderna att designa om sina befintliga produkter i syfte att förbättra produktens lönsamhet. Under processen, som fortskrider i tydliga faser, avgör vi vilka förändringar som kan göras i antal delar, i material och i produktkvalitet för att förbättra tillverkningsbarheten och kostnadsstrukturen. En DFMA-analys kan också utföras under produktutvecklingsprojektets konceptplaneringsfas. 

Hållfasthetsberäkningar av världsklass

Etteplan har kompetens i världsklass inom hållfasthetsberäkningar i tillämpningar där inte bara kostnadseffektiv design utan även säkerhet och hållfasthet är nyckelkrav. Etteplans experter är ofta en integrerad del i kundens konstruktionsprocesser och övervakar hållfasthetsberäkningarna i krävande produktutvecklingsprojekt. 

Tjänster inom additiv tillverkning 

Etteplan är specialiserade på att designa produkter för additiv tillverkning, det vill säga industriella 3D-utskrifter. Vi servar våra kunder när de planerar tillverkningen av en industriell maskin eller utrustning med additiv tillverkning (3D-printing). 

 

Mikael Sandberg

Area Manager Engineering Solutions
+46 70 201 08 64
Send e-mail

Ställ en fråga till Mikael Sandberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).