Close
Etteplan Antenner, RF-design och SI-design

Antenner, RF-design och SI-design

Vårt team av experter har utformat mängder av lösningar för mobila nätverk, LAN och LPWAN (low power wide area network) och höghastighetsdesigner. Vi kan leverera höghastighetsdesign inom digitalt, RF, mikrovåg och antenn som ett komplett erbjudande. Vi har årtionden av erfarenhet från att leverera hela designprojekt med simuleringar som besparar er onödiga utvecklingskostnader.

Nyckelfördelar
Bäst täckning med antenndesign för specifika applikationer
Helhetsprojekt inom RF-design
Överträffar krav på prestanda och interoperabilitet

Elektromagnetisk design

Samma fysikaliska lagar gäller för höghastighets digital och RF-design, där signalinformationen bärs av en spänning respektive en effekt.

Målet inom elektromagnetisk design är inte bara att få information att överföras och uppfylla krav på efterlevnad, utan även skapa högkvalitativ design genom att optimera:

  • budget för radiolänk
  • strömförbrukning
  • emissions- och immunitetsnivåer med tillräckliga marginaler
  • prestanda inom och mellan system (samexistens med andra sändare och elektronik)
  • produktens storlek
  • kostnader för produkt och produktion
  • produktens livslängd

Vi kan även importera existerande design av elektronik och mekanik till simuleringsmiljöer från olika designverktyg.

Antenndesign

Utan en avpassad antenndesign är det helt enkelt inte möjligt att uppnå optimal radiotäckning. Därför bör en antenn alltid utformas utifrån produkten och dess driftmiljö.

I ett typiskt projekt implementeras antennradiatorn på ett mönsterkort och antennen befinner sig inuti ett plasthölje, eller vid krävande förhållanden inuti epoxy, silikon eller något annat ingjutningsmaterial. Det kan förstås påverka prestandan om man inte involverar en antenndesigner i projektet tidigt i produktutvecklingen. Det betalar sig genom att designerns expertis även kan användas till att välja ut en kommersiell antenn. För att slutföra projektet hjälper vi till att verifiera funktionaliteten med våra tjänster för antenntestning.

Bäst antennprestanda uppnår man genom att först simulera antennen, sedan göra en antennprototyp och till sist verifiera designen i en antenntestkammare.

RF-design

Anledningarna att göra en skräddarsydd radiodesign från diskreta komponenter istället för att köpa en färdig radiomodul sträcker sig från materialkostnader och särskilda krav på radioprestanda till att man vill ha en egen radio och kortare tid till marknaden för ny teknik.

Vi vet hur man designar RF-block från diskreta komponenter, till exempel effektförstärkare (PA) eller lågbrusförstärkare (LNA), designa komponenter på mönsterkort eller designa högfrekvensfilter från diskreta komponenter.

Att välja och verifiera mönsterkortets uppbyggnad, komponenterna och radiomodulerna är viktigt för att få en bra utgångspunkt för RF-designfasen. Simuleringar, laboratorietester, automatiserade RF-provbänkar, mjukvara för RF-styrning och avkastningsanalys är viktiga delar i RF-utvecklingen. Att designa elektronik eller inbäddade produkter så att hårdvarans interoperabilitet inte påverkas är ingen enkel uppgift. Vi har kunnande och testanläggningar för att utföra RF-design av enheter så att radiofrekvenserna inte interfererar med andra.

Vi behärskar de senaste radioteknikerna som Bluetooth-nät och Bluetooth-positionering, UWB, LoRa, Wi-Fi 6, NB-IoT och LTE-M. Vi har även definierat arkitekturen för och designat många proprietära radiosystem.

Höghastighetsdesign

Digitala höghastighetsgränssnitt, som PCI-Express, DDR, Ethernet och USB, blir allt snabbare genom sänkta stigtider och lägre driftspänningsnivåer. Samtidigt måste produkterna vara tillförlitliga i alla driftmiljöer och uppfylla kvalitetskrav och EMC-förordningar.

Det är många områden som kommer in när man ska skapa en fungerande höghastighetsdesign. Vi vet hur man konstruerar ett kraftdistributionsnät (PDN) så att alla komponenter får konstant spänningsförsörjning. Och vad gäller signalintegritet förstår vi vikten av att kontrollera karakteristisk impedans, terminering, skevning, överhörning och returströmbanor.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA