Close
Etteplan sakernas internet solutions

IoT-lösningar (Internet of Things)

Datainsamling från flera källor sker nu effektivare än någonsin tidigare. Internet of Things (IoT) tekniker för datainsamling, verifiering av insamlad data/information, analys och effektiv integrering med annan information spelar alla en nyckelroll i effektiviseringen av affärsverksamheten.

För fullskalig användning av data behöver vi applikationer för analys och artificiell intelligens (AI). Dessa byggs kostnadseffektivt genom flexibel sammanslagning av olika datainsamlings- och överföringsmetoder med kommersiella och offentliga molntjänster.

Nyckelfördelar
Säkerställa datasäkerheten med beprövade och tillförlitliga lösningar
Effektiv, centraliserad hantering av IoT-enheter
Kostnadseffektiva lösningar med hjälp av befintliga tjänster
Effektiv användning av data med hjälp av edge computing och AI

Sakernas internet-lösningar som effektivt utnyttjar befintliga tjänsteerbjudanden

Vi utnyttjar det befintliga molntjänsterbjudandet effektivt inom design, implementering och underhåll av IoT-lösningen. Det är så vi säkerställer hanterbara, kostnadseffektiva, datasäkra IoT-lösningar med lång livslängd.

Vi har automatiserat flera konventionella processer och vi vet hur vi kan ansluta den fysiska världen till molnet, vid behov genom att utveckla dataterminaler utifrån kundens behov. Vår långa erfarenhet av kundernas industriella processer, driftsmiljöer, industriautomation och inbyggda system möjliggör flexibla, effektiva och holistiska lösningar. Lösningarna kombinerar traditionell industriautomation och moderna molnmiljöer med det mervärde de erbjuder. Vår verksamhet styrs av datasäkra processer och industristandarder, t.ex. IEC-62443.

Att sätta ihop bitarna

Dagens moderna molntjänster erbjuder ett stort antal färdiga tjänster. Tack vare väldesignad och väl utförd datainsamling är lösningarna skalbara och data kan enkelt utnyttjas, till exempel genom analys och AI. Vi använder färdiga lösningar, särskilt i IoT- och edge-lösningar baserade på AWS och Azure, hela vägen från design till implementering och underhåll. Om det ännu inte finns några passande lösningar kan vi också utveckla dem så att de uppfyller era behov.

Steg för steg mot ett bra genomförande

Ett utvecklingsprojekt inom IoT ska helst börja med ett Proof of Concept (PoC), eller en pilotfas, för att säkerställa datatillgängligheten och tillförlitligheten. Det är viktigt att verifiera kvaliteten på insamlade data, till exempel med analytiska metoder, för att säkerställa att er verksamhet kan dra nytta av informationen som erhålls från dem.

När datatillgängligheten och värdet har verifierats, exporteras den implementerade PoC-lösningen till produktion. Detta steg kan använda den kapacitet som erbjuds av molntjänsterna och skala tjänsten till en global nivå utan betydande förändringar i själva implementeringen. Men, det avgörande för kontinuerlig utveckling och förbättring av en IoT-lösning är att man tar det steg för steg. Dataplattformen måste vara skalbar och hanterbar för att möjliggöra kontinuerliga tillägg av IoT och andra datakällor.

Etteplan har utvecklat en egen lösningsplattform, EDSI (Etteplan Data Solution for IoT), som kan användas för att snabbt och kostnadseffektivt implementera projekt för en IoT-dataplattform. Med hjälp av plattformen kan projektet snabbt komma igång och ta tag den egentliga utmaningen — att verifiera de kommersiella fördelar som erbjuds av insamlade data.

Etteplan Max Falenius

Max Falenius

Vice President, Service Solutions Software and Embedded Solutions
+358 40 595 3645
Send e-mail

Ställ en fråga till Max Falenius eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).