Close
Etteplan Hantering av anläggningsteknisk information

Hantering av anläggningsteknisk information

I kapitalintensiva företag blir driftstopp extra kostsamma på grund av förlorad produktionskapacitet. Därför är det centralt att maximera anläggningens produktiva livscykel genom optimerade underhållsprogram och effektiv användning. Dessutom får säkerhetsfrågor och förordningar allt större betydelse för anläggningens drift och underhåll. 

Nyckelfördelar
Förbättrad säkerhet
Effektiv användning av anläggningar
Förbättrad drifttid
Din lösning för hantering av anläggningsteknisk information
Etteplan AIM
Läs mer

Etteplans tjänster för hantering av anläggningsteknisk information (AIM) är gjorda för att säkra korrekt teknisk dokumentation i investeringsprojekt, minska kostnaden för att hantera anläggningsteknisk information, samt öka både säkerheten och servicens precision för att maximera drifttiden.

Vi kan ta hela ansvaret för er anläggningsinformation som en tjänst, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Företag som Fortum, Finavia, Outokumpu, och E.ON, förlitar sig på Etteplans tjänster inom anläggningsteknisk informationshantering. 

 

 

 

Kontakta oss om er organisation står inför följande utmaningar:

  • ni inleder ett investeringsprojekt, men anläggningsinformationen verkar inte vara uppdaterad, och det är oklart var basinformationen befinner sig 
  • dokumentationskrav saknas eller är otillräckliga 
  • projektets planering och milstolpar lider av långa ledtider 
  • det finns inga tydliga roller och ansvarsområden i hanteringen av anläggningsinformationen 
  • anläggningsinformationen är bara delvis digitaliserad 
  • underhållsingenjörerna lägger för mycket tid på att rätta felaktig anläggningsinformation 
  • ni vill se till att anläggningsinformationen uppfyller alla relevanta säkerhetsförordningar och förbättrar arbetssäkerheten genom att minska de arbetsrelaterade olyckorna 

Våra kunder: Hantering av anläggningsteknisk information

Smidig service- och underhållsverksamhet bygger på korrekt och uppdaterad information 

Enligt flera studier tillbringar en underhållsingenjör 30 procent av sin tid med att leta efter rätt anläggningsinformation, som byggritningar, arbetsinstruktioner eller register och strukturer för reparationer och underhåll. Därmed är snabb och enkel tillgång till kvalitativ anläggningsinformation en nyckelfaktor för effektivt användande och underhåll av fysiska anläggningar. 

Fördelarna med högkvalitativ anläggningsinformation som en tjänst för drift och underhåll: 

- underhållsingenjörer spar tid tack vare korrekt och uppdaterad information 
- förbättrad arbetssäkerhet 
- beslutsfattandet som bygger på uppdaterad och korrekt information minskar risker 
- minskat beroende av nyckelpersoners kompetens och kunskap 

 

Högkvalitativ anläggningsinformation minskar kostnaderna för investeringsprojekt 

I investerings- och moderniseringsprojekt behöver ingenjörerna uppdaterade och tillförlitliga baslinjedata för många samtidiga projekt. Felaktig anläggningsinformation kan få enorm inverkan på tidplaner och totala investeringskostnader. Därför är det viktigt att säkra snabb tillgång till giltig anläggningsinformation innan ett investeringsprojekt börjar. 

Fördelarna med högkvalitativ anläggningsinformation som en tjänst för investeringsprojekt: 

- kortare ledtider i och med att anläggningsinformationen är korrekt från början och enkel att hitta 
- kostnadsbesparingar då inga rättningar av data krävs under projektets gång 
- ingenjörerna kan lita på att data stämmer 
- personal kan allokeras till värdeskapande aktiviteter istället för att uppdatera felaktig information. 

Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).