Close
Technical Information

Teknisk information

Etteplan hjälper ert företag att producera och hantera all teknisk information, från produktens eller anläggningens konstruktion till dess modernisering och återvinning. Med våra tjänster är er tekniska information alltid av högsta kvalitet, uppdaterad, lätt tillgänglig och återanvändbar. Som specialister på teknisk information ger vi kostnadseffektivitet och kvalitet till ert företags processer för teknisk dokumentation. Med användning av senaste teknik omvandlar vi information till insikter och påverkan som möjliggör en framtidssäkrad, motståndskraftig verksamhet.

 

Teknisk information ökar er produkts konkurrenskraft

Många företag ser teknisk information som ett nödvändigt ont snarare än som en konkurrensfördel. Ofta ligger utmaningen på resurssidan, i och med att teknisk produktinformation som reservdelskataloger, bruksanvisningar och underhållsmanualer tas fram av konstruktions- och anläggningsingenjörer parallellt med deras egentliga uppgifter. 

Teknisk information är ett område som har utvecklats drastiskt i och med digitaliseringen. Idag handlar det sällan om att ta fram en enstaka manual, utan företagen står inför utmaningen att utöka och digitalisera tjänster och underhåll med ett öga på kundernas skiftande behov. Hur kan pappersbunden produkt- och anläggningsinformation konverteras och bli en del av den digitala lösningen? Hur kan ett företag minska koldioxidavtrycket och öka kostnadseffektiviteten genom hållbar utveckling?

Skapandet av teknisk information handlar inte längre bara om att ta fram texter och illustrationer: Utvecklingen och implementeringen av intelligenta, sammanlänkade lösningar blir allt viktigare: Hur kan informationen effektivt skräddarsys för olika målgrupper, användningsområden och produktvarianter?

Mer information 

Våra lösningar hjälper er att korta ner tiden till marknaden, minska kostnaderna och använda digitaliseringens möjligheter för er tekniska produktinformation. 

Låt ert företag fokusera på er kärnkompetens, det är ju det ni är bra på. Lämna den tekniska informationen till Etteplan, den är vår kärnkompetens. 

Vi är specialister på tekniska informationslösningar och har utvecklat tjänstelösningar för företags tekniska produktinformation, där produkten kan vara en maskin, utrustning, anläggning eller process. Med våra tjänster kan ert företag fokusera på er kärnverksamhet. Det är ingen poäng att göra allting själv. 

Vi har god förståelse för vilken riktning er tekniska information bör ta för att på bästa sätt stötta verksamheten långt in i framtiden.

Enable_empower_elevate

Möjliggör säker, trygg och effektiv drift 

Det handlar om att lägga en solid grund för hur teknisk information skapas på bästa sätt.
Det är ett exempel på hur vi implementerar:

Implementerar och tilldelar expertis, roller, resurser och/eller hela organisationen som behövs för att hantera den tekniska informationen på ett professionellt sätt.

Implementerar innehållsprocesser och arbetsflöden som tydligt definierar aktiviteter, gränssnitt och ansvarsområden.

Implementerar processer för att säkerställa säkerhet, efterlevnad, kvalitet.

Implementerar skrivregler, terminologilistor, bildbaserade instruktioner.

Implementerar en tydlig uppsättning av nyckeltal för att driva på förbättringar och transparens.

 

Förse era team med effektiva digitala arbetsflöden 

Det handlar om att få ut den kritiska tekniska informationen till de personer som behöver den för att kunna göra sitt jobb.
Det gör vi till exempel genom att: 

Implementera innehålls- och dokumentstrukturer och ämnesbaserat skrivande för att maximera återanvändningen.

Implementera säker och effektiv användning av en single source-databas för tekniskt innehåll och reservdelar.

Implementera plattformar för innehållsleverans för flera innehållskällor och flera kanaler samt distribution på begäran till valfri enhet online eller offline. 

Implementera digitala applikationer för konsumtion av personaliserat, relevant innehåll.

Implementera feedback och analyser och bygga en stark grund för datadrivet beslutsfattande

 

Förbättra kundupplevelsen och framtidssäkra ert företag 

Det handlar om att ta era arbetssätt till en ny nivå genom att se till att kunden kan anpassa sig till förändringar i omvärlden och därigenom förbereda sig för förändringar i framtiden. Inte bara få ut rätt information till rätt personer utan också vid rätt tid och i rätt sammanhang genom användning av ny teknik. Det gör vi till exempel genom att: 

Integrera flera innehållskällor (CCMS, SPMS, DAM, LMS, PLM, ERP, CRM, molnet...) och automatiserade utlösare av innehåll, som IoT. 

Berika en single source-databas för tekniska texter och visuellt innehåll med metadata för maximerad användarcentrering.

Berika innehåll med nya medier (3D, interaktiva medier osv).
Integrera digitala applikationer för en förbättrad personaliserad upplevelse och relevant innehåll.

Automatisera feedback och analyser och bygga en stark grund för datadrivet beslutsfattande.

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).