Close
Learning services

Lärande

Alla organisationer har ett kontinuerligt behov av lärande och växande för att kunna utvecklas, stärkas och växa. Eller bara för att hänga med sina konkurrenter.

Etteplan maximerar användningen av kunnande och mångfalden av kompetenser. Vi hjälper till att göra ett inkluderande och relevant lärande för alla. Ett kontinuerligt lärande som säkrar organisationens framtida humankapital.

Nyckelfördelar
Förberedd på utveckling och förändring
Utveckling och värde blir mätbara
Befintlig kunskap återvinns
Processer och system kan skräddarsys
Framtidssäkrat

Etteplans utbildningsteam 

 

Pyramid learning

Vi är verksamma under våra kunders hela livscykel. Vårt lärande skapar förändring som stöttar organisationens struktur. Tillsammans jobbar vi med er för att finna de bästa vägarna för läranderesor. 

Vi anpassar oss till olika målgrupper och skräddarsyr erbjudanden genom förstudier, läranderesor, förankringsarbete samt produktion av utbildningsinnehåll. Vi hjälper till att förändra beteenden och attityder eller ökar målgruppens kunskap och färdigheter. Vi stödjer er genom hela processen från idéer till färdig, utrullad leverans. 

Vi producerar för organisationens inlärningsbehov. 

 • Digitala utbildningar
 • Klassrumsmaterial
 • Videor
 • Poddar
 • Workshops
 • Grafiska inspelningar
 • Virtuell verklighet
 • 360-miljöer

Vi utvecklar en skräddarsydd läranderesa byggd på era behov och krav.

 • Utbildningsvägar 
 • Inlärningsdesign
 • Motivationshöjning  

Vi hjälper er utveckla organisationens lärandekultur. 

 • Inlärningsdesign
 • Inlärningsstrategier

Vi hjälper er att utvecklas till en lärande organisation

 • Underlättande
 • Inlärningsstrategi
 • Förändringsledning

Det finns två huvudmodeller som vi använder: före, under och efter samt kunna-tycka och känna-agera.

​​​​​​Före, under och efter-modellen

Oavsett det gäller ett systemskifte, en ny produkt, ny marknad eller ny kompetens – eller för att hitta en ny inriktning hjälper Etteplan er, oavsett hur era behov ser ut – vi hjälper er att uppnå era inlärningsmål.  

Före 

Innan förändringen behöver ni veta var ni vill hamna. Hur ser en lyckad förändring ut vid mållinjen? Det behövs sätt att mäta och rikta utvecklingen. Före förändringen måste alla deltagare aktiveras att följa samma spår. 

Under 

Under förändringen måste alla få upp farten. Organisationen förändras, och alla deltagare måste känna sig delaktiga och engagerade. Information ska delas och vara tillgänglig för alla.  

Efter 

Nu behöver farten hållas upp. Nyförvärvad information är lätt att glömma, och därför är upprepning viktigt. Resultat ska mätas, analyseras och jämföras med de mål som sattes upp. Alla deltagare behöver kunna använda, repetera och stärka sina nyutvecklade färdigheter.

Veta-tycka och känna-agera-modellen 

Organisationsförändringar sker genom delad kunskap, engagemang och delaktighet. Vår andra huvudmodell – veta, tycka och känna, agera – hjälper organisationer att förstå vad de behöver för att uppnå den förändring som krävs:

Veta – Vi ger svar i form av tydliga mätbara mål.

Tycka och känna – Vi tillhandahåller en omfattande förståelse för nödvändiga förändringar och en strukturerad plan som motiverar organisationen till genomförandet.

Agera – Vi tydliggör investeringen som krävs samt den effekt och det värde som förändringarna kommer att medföra. 

Med vår djupa förståelse för och erfarenhet av förändringsarbete ger vi er avgörande svar i form av tydliga, mätbara mål samt en tydlig, strukturerad plan för genomförandet. Dessutom klargör vi vilken investeringsnivå som behövs samt den effekt och det värde som investeringen kommer föra med sig.

Cecilia Sandström

Cecilia Sandström

Head of Learning
+46730949819
Send e-mail

Ställ en fråga till Cecilia Sandström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA