Close

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet. Det kombinerade företagets nettoomsättning uppgick till cirka 4,5 miljarder euro 2021, baserat på båda företagens siffror.

Referens
Kompetensområde

Samarbetet inom produktutveckling mellan Valmet och Metsä Groups innovationsföretag Metsä Spring fokuserar på globala miljöutmaningar genom att skapa hållbara lösningar för världens förpackningsbehov. Valmets nya teknik Valmet 3D Fiber används för att tillverka formpressade träfiberprodukter och är ett utmärkt alternativ till plast.

Valmet började utveckla tekniken från grunden och ville ha en samarbetspartner som kunde erbjuda olika typer av tjänster för att stödja utvecklingen. Etteplan valdes ut att ingå i projektgruppen tack vare vår kompetens inom konstruktion och produktutveckling samt vår erfarenhet baserad på 20 års arbete inom industrin med företag som Valmet.

Produktutveckling från grunden

I utvecklingsprojektet ansvarade Etteplan för utformningen av torränden av produktionslinjen. Projektet startade 2020 med konceptutvärdering och fortsatte med mer detaljerad produktutveckling efter val av rätt koncept. Etteplan, Valmet och övriga partner hade veckomöten och samarbetet fungerade sömlöst.

”Samarbetet med Etteplan och de andra projektpartnerna var utmärkt, särskilt i konceptfasen. Etteplans experter gav oss värdefulla insikter och konceptualiseringen var både innovativ och effektiv”, förklarar Arto Haavanlammi, utvecklingschef på Valmet.

Valmer 3D Fiber

Formar för Valmet 3D Fiber

Etteplan tillhandahöll bred konstruktionskompetens till produktutvecklingsprojektet, bland annat inom mekanikkonstruktion, termisk design och additiv tillverkning, samt expertis inom produktutveckling, särskilt när det gäller hantering av detaljerna för projektet. Sammanlagt arbetade ett tiotal experter från Etteplan med projektet.

”Skärmaskinen i slutet av torränden var en av höjdpunkterna i utvecklingsprojektet. Det var en utmanande uppgift, men Etteplans experter kunde leverera en funktionell och enkel konstruktion”, fortsätter Arto.

Valmet 3D Fiber gör det möjligt för slutkunderna att påskynda sin gröna omställning

Valmet 3D Fiber gör det möjligt för slutkunderna att påskynda sin gröna omställning Etteplans stöd ledde till snabbare genomförande av Valmets produktutvecklingsprojekt och frigjorde resurser för den övergripande ledningen av projektet. Etteplan arbetade självständigt enligt Valmets riktlinjer och tillhandahöll experter med bred kompetens.

Samarbetet möjliggjorde en ny typ av produkt och utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att finslipa den nya tekniken. Framför allt kommer den att hjälpa slutkunderna i deras gröna omställning från plastbehållare till en mer hållbar lösning.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Beräkning av koldioxidavtrycket – ett led i Stormossens strategi att bli koldioxidneutralt

Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och har till uppgift att ta hand om ägarkommunernas avfall. Ägarkommunerna är Vasa, Korsholm, Storkyro, Korsnäs, Malax och Vörå. De sex kommunerna har sammanlagt cirka 105 000 invånare. Centrum för verksamheten är avfallsanläggningen i Kvevlax i Korsholms kommun. Stormossens första påfyllningsstation för biogasdrivna fordon öppnades i februari 2017.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kontakta oss
Riku Saari
Riku Saari
Sales Director