Close

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Referens
Kompetensområde

Active alignment: precision när den är som bäst

Active alignment är en teknik som används av Adimec för att i detta fall uppnå mycket exakt inriktning mellan sensor och lins. Till skillnad från traditionella inriktningsmetoder använder active alignment feedback från realtidsbilder för att åstadkomma en exakt positionering av sensorn. Här använder Adimec MTF-baserad (Modulation Transfer Function) inmätning. Med hjälp av MTF-funktionen mäts X- och Y-positionerna, rotationsgrader, lutning och bakre brännvidd med hjälp av feedback från sensorn när den riktas in.

Etteplans bidrag: expertis inom konstruktion och integration

För att möjliggöra den aktiva inriktningsprocessen spelade Etteplan en avgörande roll genom att konstruera och integrera halvautomatisk skräddarsydd utrustning för ändamålet. Vår utrustning underlättar inriktningen mellan CMOS-sensorn och linsen baserat på MTF-mätningar i renrumsmiljö. Etteplan säkerställer att inriktningsprocessen är effektiv, exakt och repeterbar.
 

Adimec machine

Limning av CMOS-sensor och linsen

När inriktningsprocessen har slutförts är nästa steg att säkerställa att komponenterna sitter ihop. Etteplan implementerade den viktiga limningsmetod som Adimec utvecklat för att fästa CMOS-sensorn i linsen, och därigenom säkerställa stabilitet och robusthet. Med Etteplans repeterbara implementering av limningsmetoden kan Adimec garantera hållbarheten och livslängden för sina kamerasystem, även i krävande miljöer.

Överlägsen bildkvalitet

ABB reference case

Slutresultatet är högupplösta mät- och bildkameror med exceptionell bildkvalitet. Detta speciella kamerasystem är avsett för avbildning i 4K och högre, för tillämpningar i krävande miljöer.

 

Mer att läsa

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Kontakta oss
Frank Zwegers
Frank Zwegers
Senior Business Consultant