Close

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä

Wärtsilä ville omdesigna sitt pressverktyg för ventilfjädrar för att få en lättare konstruktion och dra nytta av additiv tillverkning. Det ursprungliga standardverktyget tillverkades med CNC och svetsades, men man var orolig för att det inte skulle klara krafterna på drygt 30 kN som verktyget utsätts för under användning. Wärtsilä anlitade Etteplan för att tillsammans omdesigna det manuella pressverktyget för montering av ventiler i topplock. 

Referens
Kompetensområde

Fyra olika metaller övervägdes för additiv tillverkning av komponenten och till designmålen hörde bland annat minskade tillverkningskostnader och materialåtgång. Kunden ville dessutom få tydliga besked om hur snabbt denna typ av designarbete kunde slutföras.

Etteplan Additive Manufacturing for WÄrtsilä

Bild: Designen för det ursprungliga svetsade verktyget

 

Simuleringsdriven designmetod

Till detta projekt samlade Etteplan ett team med experter på additiv tillverkning, design för additiv tillverkning, topologioptimering och simulering av 3D-printprocessen. Arbetet inleddes med att avgränsa designutrymmet samt fastställa gränsvärden och maxbelastningar som verktyget utsätts för vid användning.

I konceptfasen användes Altair OptiStruct och SolidThinking Inspire för topologioptimering och FEM-analyser. Inspire PolyNURBS användes för att skapa CAD-geometrier över de topologioptimerade resultaten utan att förlora de organiska designegenskaper man ville bevara. Därefter användes OptiStruct för prestandabedömning av den slutgiltiga komponentdesignen och Additive Works Amphyon, en del av Altair Partner Alliance (APA), för att simulera printprocessen och säkerställa att komponenten går att printa med rimliga distorsionsnivåer.

 

Etteplans simuleringsdrivna designflöde för Wärtsiläs verktyg

Bild: Etteplans simuleringsdrivna designflöde för Wärtsiläs verktyg

Fördelar

Etteplan tog fram en design för pressverktyget på bara en vecka från att projektets utgångsdata slogs fast. Den topologioptimerade designen uppfyllde både kostnads- och materialeffektivitetsmålet. Designen är dessutom självbärande, vilket minskar tillverkningskostnaderna ytterligare genom att eliminera materialförluster och minimera kostnaderna för efterbearbetning.

Framgångsfaktorer

Etteplans slutgiltiga design för pressverktyget som används vid montering av ventiler i topplock överträffade samtliga designmål som Wärtsilä hade ställt upp. Det snabba slutförandet möjliggjordes genom att samla ett team av experter som med hjälp av topologioptimering eliminerade överflödig materialförbrukning med en självbärande design och simulerade printprocessen för att säkerställa att delen kunde tillverkas med 3D-printer.

Image: 3D-printat pressverktyg designat av Etteplans AMO team åt Wärtsilä

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Kontakta oss
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization