Close

S-Business fick heltäckande information om säkerheten i sin tjänst

S-Business är S Groups kundprogram och ett betalkort för företag. Kortet kan användas på fler än 1800 S Group-anläggningar och S-Business-kort används för dagliga inköp av mer än 44 000 finska företag. S-Business Oy är ett dotterbolag som ägs av SOK.

Referens
Kompetensområde

S-Business har introducerat ett nytt ansökningsformulär med ett gränssnitt bestående av nya element och innovativ teknik. I S-Businesss utvecklingsprocesser ingår att alltid verifiera säkerheten, och även i det här fallet ville S-Business säkerställa implementeringen. Etteplans cybersäkerhetsteam var ett naturligt val för att utföra säkerhetstesterna eftersom det redan fanns ett samarbete med Etteplan avseende implementeringen av det nya gränssnittet. 

Syftet med säkerhetstesterna var att verifiera säkerheten och identifiera potentiella problem med S-Business ansökningsformulär, samt att rekommendera ytterligare säkerhetsförbättringar. 

”Baserat på vårt tekniska kunnande visade vi hur säkerhetsrutinerna för S-Business tjänst kunde förbättras”, säger Donnie Werner, cybersäkerhetsexpert på Etteplan. 

Ett ”hackerperspektiv” hjälper till att identifiera säkerhetsproblem 

När det gäller säkerhetstestning försöker Etteplan agera som riktiga hackare. 

”Vår uppgift är att identifiera kundens säkerhetsluckor innan riktiga hackare gör det. Precis som hackarna försöker vi tänka utanför ramarna och hur produkten kan användas på ett felaktigt sätt. I slutändan höjer det även kvaliteten på produkten eftersom vi samtidigt brukar upptäcka en del användbarhetsproblem”, säger Donnie. 

Etteplan tillhandahöll heltäckande information om tjänsten istället för att bara lösa de tekniska problemen 

Tack vare Etteplans säkerhetstestning kan S-Business använda sitt ansökningsformulär på ett säkrare sätt. S-Business fick också stor kännedom om tjänsten och insikt i hur de kan fokusera på vissa testområden och själva utföra testerna.  

S-Business utvecklingschef Lasse Syvänen säger att diskussionerna och observationerna i projektet även kom att innefatta kundupplevelsen. 

”Vi har haft ett långvarigt samarbete med Etteplan och en av deras viktigaste styrkor är affärsfokus. Utöver ren teknisk säkerhetstestning kom projektdiskussionerna och rönen även att beröra hur säker tjänsten upplevs, det vill säga kundupplevelsen.”

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.