Close

Sulzers uppnår strukturerad dokumentation med stöd från Etteplan

Sulzer är en global ledare inom fluidteknik med två århundraden av erfarenhet av att utveckla innovativa produkter och tjänster som främjar hållbar utveckling och hjälper Sulzers kunder att bygga en bättre värld. Sulzers kunder drar nytta av företagets åtagande för innovation, prestanda och kvalitet samt från deras responsiva nätverk av 180 världsklassiga tillverkningsanläggningar och servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i tre divisioner: Flow Equipment, Services och Chemtech.

Etteplan har stöttat Sulzer med tekniska kommunikationslösningar (TCS) i många tidigare projekt. Samarbetet utökades till strukturerad dokumentation när Sulzer beslutade sig för att övergå till component content management system och strukturerad dokumentation.

"Att utöka samarbetet till strukturerad dokumentation var enkelt, eftersom vi litade på Etteplans specialisters starka kompetens", säger Henna Kormu, utvecklingschef på Sulzer.

Från systemval till strukturerad teknisk skrivutbildning

Projektet för strukturerad dokumentation inleddes med en noggrann analys av kraven för ett system för hantering av komponentinnehåll och fortskred sedan till urvalet av system. Etteplan ledde processen för att välja det mest lämpliga systemet genom att kartlägga olika möjliga alternativ och tillhandahålla utförlig information om systemen och deras funktioner.

"Etteplans specialist hjälpte oss att jämföra olika system och deras funktioner och föreslog system som bäst passade våra behov. Som ett resultat valde vi ett CCMS-system som sedan har visat sig vara perfekt för oss", förklarar Henna.Etteplan stödde också Sulzer med strukturerade tekniska skrivutbildningar. Genom utbildningarna lärde sig Sulzers dokumentationsteam vanliga metoder för strukturerad teknisk skrivning och fick förståelse för vad övergången till strukturerad dokumentation innebär.

Smidig övergång till strukturerad dokumentation 

Utöver systemvalet stödde Etteplan även Sulzer i övergången till det valda systemet. Etteplan erbjöd expertvägledning, utbildning och praktisk hjälp med migrationen.

"Samarbetet med Sulzer har konsekvent varit väldigt bra. Sulzers dokumentationsteam är verkligen engagerat och öppet för att omfamna förändringar," säger Terhi Salmisto, områdeschef för Etteplans TCS East Finland Management Unit.

Med Etteplans hjälp har Sulzer kunnat övergå till strukturerad dokumentation snabbt och problemfritt. Under fasen med systemkartläggning skötte Etteplan kommunikationen med systemleverantörerna, vilket möjliggjorde för Sulzer att fokusera på beslutsfattandet.

"Etteplans specialister besitter omfattande kunskap och kompetens. Samarbetet med Etteplan innebär trygghet för oss, eftersom vi kan lita på att de alltid har kompetens, vare sig det gäller att skriva instruktioner eller ge vägledning om DITA XML," avslutar Henna.

 

Mer att läsa

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Endress+Hauser är en global ledare inom mätinstrumentering, tjänster och lösningar för industriell processteknik. De tillhandahåller processlösningar för flöde, nivå, tryck, analys, temperatur, inspelning och digital kommunikation, vilket optimerar processer med avseende på ekonomisk effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Företaget har över 16 000 anställda i 125 länder.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Kontakta oss
Terhi Salmisto
Terhi Salmisto
Area Manager, Technical Communication