Close
Etteplan Teknisk analys

Teknisk analys

Etteplan är en av Nordeuropas ledande tjänsteleverantörer inom teknisk analys och beräkningstjänster. Med hjälp av handboksmetoder och datorstödda simuleringar, CAE (Computer-Aided Engineering), kan vi på ett effektivt sätt analysera och utvärdera era produkter och processer.

Vårt analysteam består av experter inom struktursimulering (FEM, MBD m.m), flödessimulering (CFD), elektromagnetisk modellering (EMC), systemsimulering (MBSE) och multifysiksimulering. Teoretisk kompetens på PhD-nivå i kombination med vår industritekniska erfarenhet och professionella projektledning skapar en stark grund för att använda moderna beräknings- och simuleringsverktyg i en ständigt mer digitaliserad industri. 

Nyckelfördelar
Snabb problemlösning
Förbättrad produktkvalitet
Kostnadseffektivitet
Miljövänlighet

Simuleringsdriven produktutveckling 

Modern produktutveckling involverar allt mer virtuell modellering och simulering. Detta kombinerat med ökad användningen av nya material samt ett behov av att tids- och kostnadsminimera utvecklingen gör simulering och beräkning till en naturlig del i produktutvecklingskedjan. Traditionellt brukar analys och beräkning appliceras i slutskedet av produktens utveckling, vilket ofta medför onödigt extra arbete då detta ofta innebär iterativt konstruktionsarbete. På Etteplan försöker vi att med hjälp av moderna simuleringsverktyg integrera simulering tidigt i produktutvecklingsprocessen. En synergieffekt blir att behovet av prototyptillverkning och provning minskar.  

Från snabb problemlösning till långsiktig produktutveckling 

Teknisk analys är en viktig pusselbit i Etteplans produktutvecklingsfilosofi. Vi har gedigen kompetens inom flera områden och applikationer. Vi strävar efter att kombinera vår kunskap inom olika områden oavsett projekt, applikation eller tillverkningsmetod; från utvärdering av koncept och analys av teknisk lösning till validering av den slutgiltiga produkten och utmaningar kopplade till produktens livscykel. 

Våra tjänster täcker ett brett spann av de beräkningsrelaterade behov som finns i industrin. Tack vare våra många olika kunder har vi kompetens inom, bland annat flyg-, rymd-  och försvarsindustrin, processindustrin, tung industri såsom skeppsbyggnad, gruvindustri och offshore samt bil- och transportindustrin. Etteplan har med sina cirka 100 medarbetare inom CAE-tjänster ett av de enskilt största beräkningsteamen i Norden. Tack vare detta har vi möjlighet att hjälpa er med små såväl som stora projekt. 

Våra tjänster inom strukturanalys 

Vi erbjuder strukturanalystjänster som följer gällande industristandarder och normer. Vi har erfarenhet att arbeta med de flesta material som exempelvis metaller, plaster och kompositer. Vi utför allt från statiska linjärelastiska analysarbeten till mer komplicerade analyser som innefattar transienta eller snabba förlopp, kraftigt ickelinjära materialmodeller och geometrier, kontaktanalyser, högtemperaturapplikationer (t.ex. termomekanisk utmattning), krypfenomen, buckling, hög och lågcykelutmattning samt skadetålighet. Några av våra nischkompetenser är exempelvis strukturoptimering av metalliska såväl som kompositstrukturer. Vi kan även, med hjälp av strukturoptimering, hjälpa er att utveckla produkter för 3D-printning (additiv tillverkning) som vi sedan kan tillverka samma dag i vår verkstad. Vi har även erfarenhet av att simulera produktionsprocesser såsom plåtformning, gjutning och svetsning (Welding Simulations / Computaitonal Welding Mechanics).

Våra tjänster inom strömningsmekanik 

På Etteplan har vi många års erfarenhet av att, med hjälp av fluidsimulering (CFD) analysera komplicerade fenomen och processer hos vätskor och gaser. Exempel på områden vi kan hjälpa er är inom värmeöverföring, förbränningsmotorer och turbiner, analys av spridning av föroreningar/gaser samt blandning av vätskor och gaser. Vi har även erfarenhet av att göra kopplade analyser mellan flödes- och struktursimulering. 

Våra tjänster inom Elektromagnetisk Simulering

https://www.etteplan.com/sv/tjanster/inbyggda-system-embedded-systems/tjanster-elektromagnetisk-simulering

Våra tjänster inom Systemsimulering

Med MBSE (Model Based Systems Engineering) kan virtuella multidisciplinära prototyper skapas för utvärdering på systemnivå. Med hjälp av verktyg som t.ex. Matlab Simullink kan era processer eller produkter modelleras och utvärderas på ett effektivt sätt.

Våra tjänster inom Multifysiksimulering

Det är inte ovanligt att högteknologiska produkter behöver analyseras ur flera perspektiv simultant genom kopplade simuleringar. Det kan t.ex. röra sig om kombinationer av mekanik, värmeöverföring, strömningsmekanik, akustik, kemi och elektromagnetism. Oavsett vilka utmatningar ni står inför är vi övertygade om att vi kan hjälpa er. Våra ingenjörer har vana av att arbeta med verktyg som COMSOL och ANSYS.

Digitala tvillingar

https://www.etteplan.com/sv/tjanster/konstruktion/digitala-tvillingar

Våra tjänster inom Batteriteknik

https://www.etteplan.com/sv/tjanster/engineering/batteriteknik

 

 

 

 

Daniel Burman

Daniel Burman

Department Manager
+46734404331
Send e-mail

Ställ en fråga till Daniel Burman eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA