Close
Etteplan Teknisk analys

Teknisk analys

Etteplan är en av Nordeuropas ledande tjänsteleverantörer inom teknisk analys, dvs. datorstödd konstruktion. Vårt teknikanalysteam består av experter i världsklass inom simulering av konstruktionsteknik, datorstödd vätskedynamik och elektromagnetiska fenomen. Teoretisk kompetens på PhD-nivå i kombination med vår industritekniska erfarenhet och professionella projektledning skapar en stark grund för att använda moderna beräknings- och simuleringsverktyg i en ständigt mer digitaliserad industri. 

Nyckelfördelar
Snabb problemlösning
Förbättrad produktkvalitet
Kostnadseffektivitet
Miljövänlighet

 

Från snabb problemlösning till långsiktig produktutveckling 

Teknikanalysen integreras sömlöst i Etteplans tekniska uppdrag i både stora stålkonstruktioner och elektronikapplikationer. Projekten kombinerar vår beräkningsexpertis med olika tekniska områden och tillverkningsmetoder, såsom additiv tillverkning (industriella 3D-utskrifter). 

Etteplans tekniska analys pågår enkelt hand i hand med era tekniska aktiviteter under projektets varaktighet: utvärdering av konceptfasen, granskning av tekniska detaljer, godkännande av slutprodukten och lösandet av problem som uppstår under produktens livscykel. 

Våra tjänster täcker hela spektrumet av teknisk analys, från snabb problemlösning till långsiktig produktutveckling. Som en mångsidig operatör har vi bland annat betjänat branscher som flyg- och försvar, processindustrin, hissar och rulltrappor, lyftutrustning och fordons- och transportindustrin. Våra experter är också erfarna inom robotik, elektronik, gruvindustrin, offshore, varvsindustri, energi och kraftproduktion. 

Etteplans tekniska analysteam består av cirka 100 experter inom Computer Aided Engineering (CAE) som samlar ett brett spektrum av kompetenser på kundprodukter i många produktutvecklingsprojekt. Därför är våra experter perfekt positionerade för att serva er flexibelt i både mindre och större uppdrag. 

Våra tjänster inom konstruktionsteknik

Vi erbjuder strukturanalyser som följer industristandarder och som krävs i många säkerhetskritiska applikationer, som tryckutrustning, stålkonstruktioner och konstruktioner i seismiskt aktiva områden. 

Vår expertis inom konstruktionsteknik gynnar produktutvecklingsprojekt som kräver snabb och pålitlig verifiering av en enhets stabilitet, säkerhet, tillverkningsbarhet och viktoptimering under olika belastningsförhållanden. Typiska belastningsförhållanden omfattar cykliska utmattningsbelastningar, kontinuerliga belastningar till följd av vibrationer, belastningar från normal drift eller slagliknande belastningar som resultat av problemsituationer. 

Våra experter har djupgående kunskap i beräkning och undersökning av egenskaperna hos olika material, liksom av användbarhet och tillverkningsbarhet för anslutningstekniker, så att produktutvecklingen kan nå rätt slutsatser och lösningar. 

Våra tjänster inom datorberäknad vätskedynamik 

Etteplan har världsledande expertis inom datorberäknad vätskedynamik (computational fluid dynamics, CFD), vilket möjliggör simulering av beteendet hos gaser och vätskor i utrustning och processer. Vi kan verifiera att er enhet fungerar med avseende på egenskaper som förbränning, värmeöverföring, tryckförlust, strömförbrukning, effektivitet och blandning redan innan produkten tillverkas. 

Våra experter är också specialiserade på att visualisera fysiska fenomen med hjälp av datorberäknad vätskedynamik, så att problem i processer eller utrustning och orsakerna bakom kan inses och lösas snabbt och tillförlitligt. 

Vår styrka ligger i vårt arbetssätt 

Etteplans styrka bygger på vårt sätt att arbeta. Vi genomför sömlöst samarbete likaväl inom det tvärdisciplinära analysteamet som mellan analysteamet och andra tekniska områden. Vi säkerställer på så sätt att vår tekniska analys och design alltid håller hög kvalitet, oavsett om uppdraget är litet eller stort. 

Vi ingår som en del i produktutvecklingsteamet eller erbjuder teknisk analyskompetens för era individuella utmaningar. Vårt analysteam kan också ta det övergripande ansvaret för er tekniska analys som en del av er tekniska organisation, i vilket fall Etteplans analytiker arbetar sömlöst tillsammans med ert team. 

 

Datorstödd konstruktion driver designen

Vi kan hjälpa er att använda en simuleringsdriven strategi för era tekniska projekt. Till exempel, när utrustningens prestanda baseras på optimering av flödesbeteenden, eller en konstruktion domineras av sina hållfasthetsegenskaper, kan hela designprocessen drivas av datorstödd konstruktion (CAE). I sådana fall kan Etteplans analytiker utföra tekniska analystjänster och leda produktutvecklingsprojektet tillsammans med designingenjörerna. 

 

Andreas Vrimark

Andreas Vrilmark

Team Manager Engineering Analysis
+46 70 202 56 36
Send e-mail

Ställ en fråga till Andreas Vrilmark eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).