Close
Etteplan FPGA design

FPGA-design

FPGA-design (Field Programmable Gate Array) blir aktuellt när snabba bearbetningstider är viktigt för enheten. Det är ett optimalt alternativ för enheter som kräver förbättrad prestanda. Vi har experter på utvecklingsspråket VHDL som har blick för den dubbla utmaningen med timing och exekvering. 

Nyckelfördelar
Designmetod för höghastighetsenheter
Uppnå kommersiella och tekniska mål
Förbättrad prestanda och användbarhet

FPGA för hög prestanda 

Hur en funktion implementeras under systemdesignen beror på de tekniska och kommersiella produktkraven, med hänsyn tagen till krav på produktens livslängd och produktion. Alla dessa behov måste dessutom utvärderas för varje projekt. Beroende på de nämnda behoven erbjuder vi utveckling enligt FPGA, CPLD och PLD som del i ett Etteplan DEVICE-projekt eller som en separat tjänst. FPGA-design är ett aktuellt alternativ när det krävs höghastighetsprestanda och korta reaktionstider, som i videobearbetning eller logik som bearbetas i optiska fibrer, eller om det finns befintlig FPGA-funktionalitet som ska återanvändas i en annan viktig roll. 

Vi har implementerat en lång lista av designer med komponenter från branschledande leverantörer (Xlinx och Altera). FPGA-design görs normalt med VHDL och leverantörens serie av utvecklingsverktyg. De utvecklade enheterna används i industriella applikationer och telekomsystem. 

 

Hårdvarudesignspråk för enhetsdesign 

FPGA-ingenjörerna på Etteplan kan utveckla antingen elektronik eller inbäddad mjukvara eller både och, eftersom VHDL-design är ett kompetensområde mellan de två. Även om VHDL-koden liknar mjukvarukod, beskriver den faktiskt implementeringen av digital klocklogik och kräver en väldigt annorlunda förståelse jämfört med mjukvaruutveckling – en blick för problemen med samtidig timing och exekvering. 

I vårt sinne är FPGA ett verktyg för att uppnå era tekniska och kommersiella mål, lite som att välja en effektiv MCU som är optimal för den avsedda mjukvaruutvecklingen och med rätt resurser för en given uppgift. Mestadels utförs arbetet som en del i ett helhetsprojekt, där vi kan göra en tidplan och budget ihop med andra uppgifter. Om ni utvecklar ett större system och behöver stärka ert FPGA-team, kan vi även utföra arbetet i era lokaler. 

FPGA-design - More from Etteplan