Close
Etteplan Careers work life balance

Balans mellan arbete och fritid

Att främja en balans mellan arbete och fritid är något som vi på Etteplan värdesätter. Som vår VD Juha Näkki har sagt: ”Du kan inte göra ett bra jobb om jobbet är allt du gör.” Vi tror på detta. Är det viktigt för dig också?

Vi säkerställer en balans mellan arbete och fritid genom att se till att våra medarbetares arbetsbelastning är rimlig. Välbefinnande, återhämtning och utveckling går hand i hand. Ergonomi på arbetsplatsen och intern kommunikation som stödjer bygget av en arbetsplatsgemenskap är också viktiga teman för oss. Vi välkomnar distansarbete i många situationer och stödjer aktiva arbetssätt som gör det enklare att balansera arbete och fritid. Mycket kompetenta och engagerade medarbetare med hög trivselnivå är det som gör att Etteplan växer och når våra gemensamma mål.

 

Vad menar vi med balans mellan arbete och fritid här på Etteplan?

Vi vill stötta våra medarbetare i olika livssituationer. Vi är en familjevänlig arbetsplats och vi uppmuntrar våra medarbetare att ta ledigt enligt lokala rutiner. Föräldraledighet är en naturlig del av livet. Det är normalt för oss att organisera vårt arbete så att människor också kan få tid för familjen.

 

Flexibilitet i var och när du arbetar

Att arbeta flexibelt på olika platser och med flexibla arbetstider kände vi till redan före pandemin 2020. I Finland har vi till exempel mer än 30 kontor över hela landet. Det är en del av det dagliga arbetet att människor befinner sig på olika platser med olika scheman.

Vi har även flexibla arbetstider. När vi arbetar för våra kunder måste vi naturligtvis också följa deras riktlinjer. Det finns vissa uppgifter med planerad och fast arbetstid, men de flesta som arbetar på Etteplan kan utnyttja fördelen med att justera sin arbetstid inom vissa ramar.

I många fall är det möjligt att lägga upp ditt eget dagliga arbete så att det stödjer dig på bästa möjliga sätt. En del vill börja dagen tidigare, en del vill träna på morgonen och börja jobba lite senare. En del behöver en lite längre lunchrast med en promenad i parken, andra behöver flera små raster under dagen. 

Under 2020 gick de flesta Etteplan-medarbetare snabbt över till distansarbete. Vi har engagerat oss i olika sociala aktiviteter, och arbetsledarna har aktiv kontakt med sina medarbetare via digitala kanaler. Samtidigt flyttades interaktionen mellan teamen online. Detta införde viktiga utbildningsteman, till exempel hur man hanterar distansarbete, bygger förtroende och stödjer alla över långa fysiska avstånd. Även i framtiden kommer dessa ämnen att vara viktiga.

 

Hur stödjer vi våra medarbetare i praktiken?

På Etteplan har vi ett brett spektrum av metoder som främjar välbefinnande och balans mellan arbete och fritid.

Vi stödjer våra medarbetare med förmåner inom idrott och kultur. Vissa av dessa är globala, vissa varierar mellan olika länder på grund av lokal lagstiftning och seder.

Vi ”etteplanare” har många typer av idrottslag, från fotboll till e-sport. På distans har vi möjlighet att träna med kollegor under raster. Ibland guidas övningen av en professionell coach och ibland av en kollega. Etteplan har också sponsrat många evenemang och turneringar som våra anställda deltar i. 

Vi stödjer många fritidsaktiviteter som utvecklar våra medarbetares kompetens. Det kan finnas träffar, utbildningar eller personliga projekt som inte ingår i ditt arbete men som ändå utvecklar din kompetens och stödjer din professionalism.

På Etteplan utbildar vi våra arbetsledare och utrustar dem med kunskap och verktyg för att stödja medarbetarna. En del av utbildningen är global och en del av utbildningen är organiserad lokalt för att stödja ledarskap, välbefinnande och användning av fjärrverktyg.

Vi följer lokala bestämmelser gällande arbetsbelastning och antal arbetstimmar. Arbetsledarna utbildas för att vara uppmärksamma och diskutera arbetsbördan med medarbetaren, det vill säga om den är för stor eller otillräcklig, eller om den inte är motiverande.  Enligt vår interna FuturETTE-undersökning upplever våra medarbetare att arbetsledarna känner sitt team och även kan hjälpa till att erbjuda projekt som utmanar experten på ett bra och motiverande sätt. Det är en fördel för oss alla att ha en bra balans mellan arbetstid och fritid.

Vi utvecklar kontinuerligt arbetsmiljön. Vi strävar efter att harmonisera våra processer, verktyg och metoder för att säkerställa optimala arbetsförhållanden för Etteplan-medarbetare som arbetar på våra kontor och hos våra kundföretag. Vår företagshälsovård är organiserad på olika sätt i olika verksamhetsländer, alltid i enlighet med lokal lagstiftning och verksamhetskultur. Från och med 2020 har alla besök hos företagshälsovården räknats som arbetstid, om inte en lämplig tid utanför kontorstid finns tillgänglig.

 

EtteplanGO! främjar laganda och välbefinnande

Människor har ett stort behov av att träffas, och vi har utvecklat nya möjligheter för det. Etteplan Go! är en samhällsorienterad kampanj som främjar fysisk aktivitet. Den har verkligen varit en framgång. 

EtteplanGO-challenge.jpg

Under 2020 deltog totalt 74 globala team och registrerade 14 866 träningsaktiviteter. Deltagarna tränade i genomsnitt 4,3 pass och 317 minuter i veckan under utmaningen. 

Det är väldigt roligt och motiverar oss alla att vara aktiva. Det främjar också laganda, samhörighet och gemenskap på jobbet!

Fortfarande studerande?

För studenter erbjuder vi många olika traineemöjligheter. Metoderna kan variera från land till land, men vi uppmanar alltid våra studerande anställda att fullfölja sin utbildning.