Fortsätt till innehåll

Anna Höyer: Från konsult till chef genom unika kar­riär­möj­lig­he­ter

Du har säkert hört talas om våra karriärmöjligheter på Etteplan, hur många olika vägar det finns och hur våra stöttande chefer kan hjälpa dig att uppnå dina mål – till och med mål som du inte ens har tänkt på än. Så var det i alla fall för Anna Höyer, vår regionchef i Sundsvall. Men hennes berättelse börjar inte där, utan lite längre söderut på vårt kontor i Lund. 

Anna var konsult i Lund när det blev aktuellt för henne att flytta till Sundsvall med sin familj. Hon kontaktade sin chef, och trodde att hon skulle behöva sluta på företaget. Men chefen såg ingen anledning för Anna att säga upp sig på grund av flytten. Hon arbetade redan på distans, så hon kunde lika gärna fortsätta sitt arbete på en annan plats.
Allteftersom tiden gick växte det fram planer på att öppna ett kontor i Sundsvall. Anna hade till en början svårt att se sig själv som chef. Men efter att ha fått uppmuntran och stöd från sin chef och ledningsgruppen bestämde sig Anna för att ta chansen. Det nya uppdraget innebar allt från att bygga ett nytt nätverk, undersöka olika företag och potentiella kunder och även att rekrytera medarbetare. 

Annas upplevelse är ett bra exempel på våra karriärmöjligheter på Etteplan. Hon behövde inte ge upp något i och med flytten – istället dök det upp nya, oanade karriärmöjligheter. Möjligheter som inte ens Anna hade föreställt sig. Det här är något hon även tar fasta på i sitt eget ledarskap. Anna tror starkt på att det alltid öppnar sig nya möjligheter för den som söker. Man behöver inte alltid byta arbetsgivare för att få variation och nya upplevelser i sin karriär, särskilt inte som kon-sult. I ett företag som Etteplan är möjligheterna oändliga, och var du bor kommer inte att hindra dig från att uppnå till din fulla potential. 

”Det roligaste med min ledarroll är att se andra människor växa, att hjälpa dem att komma dit de vill och att vara med på den resan”