Close
Etteplan Karriär Multikompetenta team

Multikompetens och mångkulturella team

Vår arbetsmiljö är verkligen internationell. Vi har mer än 4000 kollegor i åtta länder över hela världen. Vi arbetar ofta i virtuella team med duktiga experter från olika platser, vilket vi ser som en stor fördel. 

Oavsett vilken typ av projekt och kunder du arbetar med, har du möjlighet att bli en del av multikompetenta team. Du kommer att få stöd av ditt eget team inom ditt expertområde, eller i vissa fall baserat på plats. I praktiken sker ditt dagliga arbete vanligtvis med personer från olika serviceområden och platser. Du kommer att ha upprepade möjligheter att bredda dina egna synsätt och även få erfarenhet och expertis från andra. Vi trivs med ett tvärvetenskapligt lagarbete och tror att det är vår heterogenitet som gör hela skillnaden.

På Etteplan producerar vi helhetslösningar ur ett kund- och användardrivet perspektiv. Etteplan är specialiserat på programvara och inbäddade lösningar, industriell utrustning och anläggningstekniska lösningar samt lösningar för teknisk dokumentation. Vi kan erbjuda kunderna stor kompetens inom alla typer av områden.

I praktiken innebär detta att ett projekt kan omfatta många områden, från tjänstedesign till integrationer med automatisering, från additiv tillverkning till cybersäkerhet i molnlösningar. Dessutom kan vi ta hand om underhåll och teknisk support av lösningen.

Vi arbetar med öppet sinne, söker och experimenterar med nya idéer och metoder. Vår expertis och erfarenhet gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att lösa komplicerade utmaningar.

Mångfald som en nyckel till framgång. Etteplan har åtagit sig att behandla alla medarbetare lika och främja icke-diskriminering i enlighet med vår jämställdhets- och mångfaldsplan och våra ledningsprinciper. Mångfald är en av de viktigaste faktorerna bakom Etteplans framgång. Vi främjar det genom att bland annat uppmuntra våra medarbetare att se bortom nationsgränserna vid rekrytering. Att öka andelen kvinnor bland Etteplans personal från nuvarande 20 % (2020) är också ett av våra mål.

Engelska som arbetsspråk. Beroende på var du befinner dig och i vilken situation du befinner dig kan det finnas kunder eller projekt som använder det lokala språket i dagliga möten. Detta är naturligtvis bara fallet om alla har samma gemensamma språk. Vi tycker det är viktigt att alla är delaktiga i diskussionerna och förstår kommunikationen. 

Globalt företag möjliggör global mobilitet. Om du funderar på att flytta till en annan stad eller ett annat land betyder det inte nödvändigtvis att du också behöver hitta ett nytt jobb. Vi har många karriärmöjligheter på olika platser inom vårt företag. Jobba var du än är eller bygg en global karriär på ett av våra mer än 75 kontor världen över. Om du väljer att flytta till ett nytt land kommer vi att stötta dig hela vägen.

Allt handlar om människor – var och en av oss. Vi tillför vår erfarenhet, kompetens och expertis till arbetet. Vi arbetar med passion och engagemang för att uppnå resultat som spelar roll. Vi tror på samarbete, kontinuerlig utveckling och ett nytt multidisciplinärt tänkande. Det gör att vi kan utvecklas som yrkesmänniskor och leda utvecklingen av vår bransch.

Hösten 2020 genomförde vi personalundersökningen FuturETTE bland våra medarbetare. Resultatet var utmärkt, vilket vi är mycket stolta över. Resultaten har också förbättrats från år till år. Våra styrkor som lyftes fram i enkätsvaren var bland annat uppfattningen om kollegialt stöd, arbetsmiljöns uppmuntran till öppen kommunikation samt en jämlik och rättvis behandling av människor.