Close
Etteplan vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Fokusera på det ni är bäst på. Vi hjälper till med resten.

Outsourcing av arbete bortom kärnfunktioner och nyckelkompetenser blir allt mer populärt för att förbättra kostnadseffektiviteten och maximera utnyttjandet av kompetensen i företaget. På så vis kan ni fokusera mer på kärnverksamheten och samtidigt dra nytta av fördelarna med skalbarhet och ökad konkurrenskraft.

Eftersom vi är verksamma i sju länder kan vi erbjuda outsourcingtjänster med ett globalt fotavtryck och en omfattande tjänsteportfölj inom teknik, programvaruutveckling, inbäddad programvarudesign och teknisk dokumentation. Med outsourcing kan ni komma igång med ett projekt på bara några veckor. Möjligheten att kunna använda den här typen av flexibel extrakapacitet kan öka tillväxthastigheten avsevärt.

Men låt oss vara tydliga med en sak: outsourcing innebär inte att ni förlorar kontrollen. När ni outsourcar en tjänst, process eller funktion till oss är ni alltid en del av en transparent process med löpande avstämningsmöten. Vi sätter en ära i att följa upp nyckeltal för att säkerställa att vi alltid når era mål och överträffar era förväntningar. Vi är en partner som vill utöka outsourcingrelationen till ett strategiskt samarbete.

Leveransmodeller

Tillsammans med våra kunder väljer vi den leveransmodell som passar bäst för samarbetet.

Konsulttjänstemodell 

Traditionella konsulttjänster ger snabbhet och flexibilitet och kan vara att föredra när kundens fokus ligger på att hantera interna förändringar i efterfrågan eller när de behöver snabb, bred och kostnadseffektiv tillgång till specialexpertis. Här hittar du en detaljerad lista över Etteplans tjänster och kompetenser.

Projektmodell 

Projektleveransmodellen säkerställer effektivt genomförande av enskilda uppdrag med tydliga leveranser och full flexibilitet när det gäller hantering av resurser och kompetenser. ​

När snabba resultat och maximal kvalitet i produktutvecklingsprojekt eftersträvas använder vi vår egen projektmodell. Etteplans experter har omfattande utbildning inom metodik för projektledning och teknikledning och kan säkra ett enhetligt arbetssätt och projekteffektivitet.

Etteplan project management model

Vi tillhandahåller också alla nödvändiga system och verktyg som programvara, teknik, kommunikation, rapportering, dokumenthantering samt alla nödvändiga integreringar med kundens IT-infrastruktur.

Läs mer om våra framgångsrika projekt i avsnittet Referenser.

Hanterad tjänstemodell 

Den hanterade tjänstemodellen ger långsiktiga, övergripande kapacitetsförbättringar som gör att ni kan fokusera på era kärnprocesser och samtidigt få kostnad- och kvalitetsförbättringar. Hanterade tjänster kan enkelt kombineras med Etteplans offshoring-tjänster i Asien och Östeuropa.

I denna leveransmodell är vi er partner för att utföra upprepade arbetsorder baserat på en fördefinierad arbetsomfattning. Arbetsorderna kan variera från små uppgifter till små projekt som kräver ytterligare kompetenser och färdigheter. Alla arbetsorder hanteras via en digital kundportal som gör det enkelt att göra beställningar och följa upp status och nyckeltal som har avtalats för tjänsten.

Våra välutbildade serviceteam gör tillsammans med aktiv servicehantering det möjligt för oss att infria era förväntningar och uppnå rätt servicekvalitet och affärsmål. Vi utvecklar kontinuerligt vår kunskap om kunddomänen, våra processer och vår produktkunskap samt vår transparenta och dokumenterade verksamhetsmodell med dedikerade roller, ansvarsområden och nyckeltal.

Etteplan har en dokumenterad meritlista när det gäller att leverera framgångsrika hanterade tjänster till kunder i olika branscher och inom alla våra expert-/serviceområden.

Som ett exempel erbjuder vi Engineer-to-order som en hanterad tjänst där er kund ställer krav och vi hjälper er att anpassa produktutformningen. Många av våra OEM-kunder förlitar sig på våra Engineering-to-Order-tjänster för att säkerställa högre flexibilitet, produktivitet och tillförlitliga leveranser i alla marknadssituationer. Dessa FoU-projekt är ofta mer komplexa och måste skräddarsys för att efterleva strikta slutkrav och lokala bestämmelser.

Kvalitetsledningssytem

Etteplans kvalitetsledningssytem (QMS) är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.  

ISO certificates

För kunder inom medicinteknik har Etteplan  ISO 13485:2016 på tre anläggningar. Med ISO 13485:2016-certifiering behöver våra kunder inte nödvändigtvis ha ett eget fullfjädrat kvalitetssystem. Det underlättar produktutvecklingen för mindre företag och startups.