Close

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Referens
Kompetensområde

Cimcorp optimerar materialflödet genom en effektiv kombination av beprövad robotteknik och intelligent programvara. Etteplan har hjälpt Cimcorp i deras digitaliseringsprocess med vår breda expertis inom modern programvaruutveckling och industriell digitalisering. Cimcorp är en ledande specialist inom intralogistikautomatisering med över 40 års erfarenhet av att i nära samarbete med kund ta fram strategiska, effektiva lösningar för lager-, distributions- och däcktillverkningsanläggningar.

Etteplan tillhandahåller programvaruexpertis åt Cimcorp inom många områden

Kärnan i Cimcorps system utgörs av portalrobotar med stor räckvidd som kan hantera en mängd olika operationer. I nära samarbete med Cimcorp har Etteplan utvecklat robotens HMI-lösning med hjälp av webbteknik. Etteplan har tillhandahållit kompetens inom områdena programvaruarkitektur, tjänstedesign, UX- och UI-design samt frontend- och backend-utveckling.

Som expert på industriell digitalisering har Etteplan även tillhandahållit värdefull kunskap och erfarenhet under utvecklingsarbetet.

”Med modern webbteknik har vi byggt en modulär arkitektur som stöder dynamiskt konfigurerbara användargränssnitt. Detta påskyndar frontend-utvecklingen för olika robotkonfigurationer och gör det lättare att skräddarsy lösningen efter slutkundens behov”, förklarar Arto Salminen, Software Architecture Lead på Etteplan.

Nyckeln till framgång: Användarcentrerade designmetoder och sömlöst samarbete

Arbetet inleddes med att ta fram en vision för ett webbaserat gränssnitt för styrning av enheter med hjälp av metoder baserade på designtänkande. I det fortsatta arbetet kommer Etteplans experter att vara en integrerad del av Cimcorps programvaruutvecklingsteam.

Under processen har Cimcorps designsystem för användargränssnittet, som har en micro frontend-arkitektur, utformats och implementerats med React. Designsystemet kommer att stödja den framtida utvecklingen av digitala lösningar.

”UX- och UI-designarbetet har skett i nära samarbete med kunden, det tekniska teamet och andra intressenter. Användarcentrerade designmetoder i kombination med sömlöst samarbete har gjort det möjligt för oss att nå framgång”, förklarar Heli Sillanpää, Senior UX Designer på Etteplan.

Lösningarna kommer att hjälpa Cimcorps kunder att stärka sin konkurrenskraft

Med dessa lösningar kommer Cimcorp att befästa kundernas konkurrensfördelar genom situationsmedvetenhet, snabbare inlärning och förbättrad operativ effektivitet. Ökad situationsmedvetenhet syftar också till att minska stilleståndstiden i produktionslinjerna genom användarvänlighet och den tid som krävs för kundsupport.

Cimcorp är nöjda med det nära och flexibla samarbetet

”Cimcorp har en lång och framgångsrik historia av samarbete med Etteplan inom många aspekter av industriell automatisering. Det var logiskt att utöka samarbetet med nya områden när Cimcorp växte från enhetsleverantör till systemintegratör”, säger Jyrki Anttonen, Technology Director på Cimcorp.

 ”Vi på Cimcorp är mycket nöjda med den kompetens och expertis som Etteplan har kunnat erbjuda oss även inom programvaruutveckling och UX-design”, avslutar Sakari Mikkola, Head of Software Development på Cimcorp.
 

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Kontakta oss
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications