Close

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Referens
Kompetensområde

Cimcorp optimerar materialflödet genom en effektiv kombination av beprövad robotteknik och intelligent programvara. Etteplan har hjälpt Cimcorp i deras digitaliseringsprocess med vår breda expertis inom modern programvaruutveckling och industriell digitalisering. Cimcorp är en ledande specialist inom intralogistikautomatisering med över 40 års erfarenhet av att i nära samarbete med kund ta fram strategiska, effektiva lösningar för lager-, distributions- och däcktillverkningsanläggningar.

Etteplan tillhandahåller programvaruexpertis åt Cimcorp inom många områden

Kärnan i Cimcorps system utgörs av portalrobotar med stor räckvidd som kan hantera en mängd olika operationer. I nära samarbete med Cimcorp har Etteplan utvecklat robotens HMI-lösning med hjälp av webbteknik. Etteplan har tillhandahållit kompetens inom områdena programvaruarkitektur, tjänstedesign, UX- och UI-design samt frontend- och backend-utveckling.

Som expert på industriell digitalisering har Etteplan även tillhandahållit värdefull kunskap och erfarenhet under utvecklingsarbetet.

”Med modern webbteknik har vi byggt en modulär arkitektur som stöder dynamiskt konfigurerbara användargränssnitt. Detta påskyndar frontend-utvecklingen för olika robotkonfigurationer och gör det lättare att skräddarsy lösningen efter slutkundens behov”, förklarar Arto Salminen, Software Architecture Lead på Etteplan.

Nyckeln till framgång: Användarcentrerade designmetoder och sömlöst samarbete

Arbetet inleddes med att ta fram en vision för ett webbaserat gränssnitt för styrning av enheter med hjälp av metoder baserade på designtänkande. I det fortsatta arbetet kommer Etteplans experter att vara en integrerad del av Cimcorps programvaruutvecklingsteam.

Under processen har Cimcorps designsystem för användargränssnittet, som har en micro frontend-arkitektur, utformats och implementerats med React. Designsystemet kommer att stödja den framtida utvecklingen av digitala lösningar.

”UX- och UI-designarbetet har skett i nära samarbete med kunden, det tekniska teamet och andra intressenter. Användarcentrerade designmetoder i kombination med sömlöst samarbete har gjort det möjligt för oss att nå framgång”, förklarar Heli Sillanpää, Senior UX Designer på Etteplan.

Lösningarna kommer att hjälpa Cimcorps kunder att stärka sin konkurrenskraft

Med dessa lösningar kommer Cimcorp att befästa kundernas konkurrensfördelar genom situationsmedvetenhet, snabbare inlärning och förbättrad operativ effektivitet. Ökad situationsmedvetenhet syftar också till att minska stilleståndstiden i produktionslinjerna genom användarvänlighet och den tid som krävs för kundsupport.

Cimcorp är nöjda med det nära och flexibla samarbetet

”Cimcorp har en lång och framgångsrik historia av samarbete med Etteplan inom många aspekter av industriell automatisering. Det var logiskt att utöka samarbetet med nya områden när Cimcorp växte från enhetsleverantör till systemintegratör”, säger Jyrki Anttonen, Technology Director på Cimcorp.

 ”Vi på Cimcorp är mycket nöjda med den kompetens och expertis som Etteplan har kunnat erbjuda oss även inom programvaruutveckling och UX-design”, avslutar Sakari Mikkola, Head of Software Development på Cimcorp.
 

Mer att läsa

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Kontakta oss
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications