Close

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda. År 2022 var omsättningen för Länsilinjat-gruppen 29 miljoner euro, varav Länsilinjat Oy:s andel var 26 miljoner euro.

Referens
Kompetensområde

BusU är en innovativ offentlig online-tjänst som gör det möjligt för transportföretag att effektivt sälja sina tjänster för charterbussresor och för konsumenter att boka sina resor. Tjänsten är utformad för att underlätta de dagliga transportbehoven för både transportföretag och deras kunder. BusU möjliggör för transportföretag att registrera sig och erbjuda sina tjänster till en bred kundgrupp och konkurrera på samma marknad som andra aktörer inom branschen.

Förbättrad försäljning och förhöjd kundupplevelse

Länsilinjat ville öka försäljningen för transportföretag, förbättra kundupplevelsen och utveckla branschpraxis. Som en lösning på denna utmaning skapades BusU, en användarvänlig webbaserad plattform. Appen erbjuder mångsidiga funktioner för både transportföretag och kunder.

"Vi valde Etteplan som utvecklingspartner baserat på vår tidigare erfarenhet av deras tjänster. Etteplan har alltid kunnat tillhandahålla relevant expertis och leverera projekt enligt tidplan och budget," förklarar Jukka Ylitalo, utvecklingschef på Länsilinjat.

För att implementera BusU-tjänsten tog Etteplans team ansvar för tjänstedesign, användargränssnitt och alla mjukvarurelaterade aspekter. Den tekniska plattformen, som körs på Azure, säkerställer en smidig drift av tjänsten, medan den visuella identiteten starkt speglar Etteplans kompetens. Omfattande design med fokus på användarna genomfördes genom intervjuer med kunder, transportföretag och interna användare av Länsilinjat. Konceptdesignen beaktade de specifika behoven hos olika användargrupper.

Transformation av transportlandskapet

BusU-tjänsten har medfört flera betydande fördelar för kunden. Tjänsten är banbrytande och unik i Finland. Konsumenter kan pålitligt och enkelt boka bussar oavsett plats, och utan behov av att göra flera samtal till olika företag. Tjänstens användargränssnitt är utformat för att vara tydligt och användarvänligt, trots den komplexa bakomliggande arkitekturen. Information om transportalternativ är lättillgänglig, och kunderna kan välja det mest lämpade alternativet för sina behov.

"Vi visste att vi skulle få en pålitlig tjänst för både konsumenter och företag. Vi är övertygade om att när Etteplan är involverade fungerar allt sömlöst, inklusive olika komponenter och integrationer, till exempel när det gäller betalsystem. Det stöder vårt mål att erbjuda en pålitlig plattform som överensstämmer med vår varumärkesidentitet," fortsätter Jukka.

För transportföretag möjliggör BusU att de når en bred kundgrupp på lika villkor som sina konkurrenter. Det effektiviserar hanteringen, tillgängligheten och justeringen av deras fordonsflotta, vilket optimerar fordonens användning. Tjänsten tillhandahåller också ett användarvänligt disponentssystem, vilket ökar försäljningen genom att eliminera behovet av tidskrävande informationsutbyten.

Ett revolutionerande koncept med global tillväxtpotential

BusU representerar ett helt nytt koncept inom branschen, vilket revolutionerar befintlig praxis. Tjänsten är lätt att anpassa och kan vidareutvecklas för att kontinuerligt förbättra sina erbjudanden.

"Vår avsikt är att söka tillväxt internationellt. Med en solid grund på plats har vi potential att inta globala marknader, eftersom det för närvarande inte finns någon likvärdig tjänst tillgänglig. Att bygga en tillväxtplan på denna grund är en fantastisk möjlighet," avslutar Jukka.

Mer att läsa

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Kontakta oss
Mikko Kulonen
Mikko Kulonen
Director, Operations