Close

Mobilapp för Gasums kunder som använder gasdrivna fordon under utveckling

Energiföretaget Gasum är en nordisk gassektors- och energimarknadsexpert. Gasum erbjuder renare energi- och energimarknadsexperttjänster för olika branscher samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper sina kunder att minska sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina partners främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till sjöss.  

Referens
Kompetensområde

Flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG) hjälper konsumenter, transportföretag och logistikinköpare att minska utsläppen från värdekedjan med betydande minskningar av utsläpp av koldioxid, kvävedioxid, partiklar och buller. Jämfört med diesel kan naturgas minska utsläppen av växthusgaser med upp till 20 % och flytande och komprimerad biogas (LBG/CBG) med upp till 90 % under bränslets livscykel.  

I enlighet med Gasums mål för ansvarsfullt företagande – säkra tillgång till bränsle men minska klimatförändringarna – vill företaget erbjuda ett verktyg som drar nytta av nätverket av anläggningar och kommer att fungera som stöd till kunder med tillgång till miljövänlig gas. 

Inte bara en partner som utvecklar en app, utan en som stödjer Gasums vision 

Med andra ord ville Gasum skapa en mobilapp som skulle hjälpa kunderna att använda sina bensinbilar och besöka Gasums bensinstationer. Applikationen behövde stå på en stabil plattform där information kunde flöda direkt till användaren. Gasum ville också ha en kompetent partner för att utveckla appen. Förutom att ha expertis inom apputveckling behövde partnern ha en kontextuell förståelse för branschen och kapacitet för ett längre samarbete med företaget. Att förstå Gasums vision om hållbar utveckling var en nyckelfaktor. 

Etteplan valdes som leverantör tack vare vår långa erfarenhet inom apputveckling och ett bra samarbete med Gasum. I egenskap av tvärvetenskapligt teknikföretag var Etteplan redo att möta det strikta schemat och påbörja utvecklingen av appen snabbt.  

”Etteplan representerade en partner som vi kunde arbeta med på lång sikt inom apputveckling men som också kunde stötta oss i arbetet med att uppnå våra mål för hållbar utveckling och digitalisering”, säger Olli Paasio, Director Traffic Finland och produktägare av mobilappen. 

"Vårt samarbete med Gasum är viktigt för oss på många plan. Vi delar deras vision om att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster till marknaden. Det är också mycket värdefullt för oss att ha en så långsiktig partner i utvecklingen av digitalisering för denna sektor", förklarar Antti Ojaranta, Head of Retail and Payments, Business Architect, Etteplan. 

Gasum

Användarcentrerad applikation med funktioner som ger mervärde 

I nära samarbete med Gasum utvecklade Etteplan en mobilapp för användare av gasfordon som kallas Gasum Driver App. Användargränssnittet i förarappen har byggts med React Native och använder pushmeddelanden och Azures molntjänst. Appen visar en karta med bensinstationer och gör det möjligt för användaren att välja tillgängliga stationer för sin rutt. Den förmedlar information i realtid om bensintankstationers status såsom pris, tillgänglighet och ger dessutom rekommendationer om lämpliga platser. Appen gör det möjligt för varje enskild användare att planera den mest effektiva rutten. Den ger också enkel tillgång till påfyllningsinstruktioner och kontakt med Gasums kundservice. 

"Teknikerna som används i den här lösningen är inriktade på att förse Gasum med en digital plattform som förbättrar deras kundräckvidd och möjliggör framtida utveckling av själva plattformen. Dessutom är appen skräddarsydd för att hjälpa Gasums kunder att utnyttja nätverket av bensinmackar genom att tillhandahålla realtidsinformation", tillägger Matti Anttonen, Head of Mobile development, Business Architect, Etteplan. 

Lösning som stödjer digitalisering och räckvidd för Gasum 

Den förarapp som Etteplan har utvecklat har fört Gasums approach till kunderna till en modern standard. Det hjälper företaget att nå fler kunder i realtid och ger dem mervärde. Appen representerar en plattform som kan utvecklas ytterligare som en stabil digital kanal med obegränsade möjligheter. Viktigast av allt är att appen stödjer Gasums kunder i deras verksamhet och samtidigt minskar deras koldioxidavtryck. 

"Det är väldigt viktigt för oss på Gasum att vi lyssnar på våra kunder och gör vårt bästa för att stötta våra kunder i deras verksamhet och hjälpa dem i deras vardag med oss. Mobilappen var helt klart en av de lösningar som våra kunder förväntade sig. Vi är fast beslutna att genomföra vår roadmap för digitalisering och efter lanseringen av Gasums kundportal för B2B-kunder tidigare under 2021 är vi glada över att nu ha förarappen tillgänglig för alla som använder gasbilar. Etteplan kunde tillhandahålla en förstklassig applikation enligt tidsplan och inom budget. Appen gör att vi kan nå fler kunder och stödja vår digitalisering. De överträffade verkligen våra förväntningar", fortsätter Olli Paasio från Gasum.  

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Antti Ojaranta
Antti Ojaranta
Solution Architect,
Cloud and Applications