Close

Mobilapp för Gasums kunder som använder gasdrivna fordon under utveckling

Energiföretaget Gasum är en nordisk gassektors- och energimarknadsexpert. Gasum erbjuder renare energi- och energimarknadsexperttjänster för olika branscher samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper sina kunder att minska sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina partners främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till sjöss.  

Referens
Kompetensområde

Flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG) hjälper konsumenter, transportföretag och logistikinköpare att minska utsläppen från värdekedjan med betydande minskningar av utsläpp av koldioxid, kvävedioxid, partiklar och buller. Jämfört med diesel kan naturgas minska utsläppen av växthusgaser med upp till 20 % och flytande och komprimerad biogas (LBG/CBG) med upp till 90 % under bränslets livscykel.  

I enlighet med Gasums mål för ansvarsfullt företagande – säkra tillgång till bränsle men minska klimatförändringarna – vill företaget erbjuda ett verktyg som drar nytta av nätverket av anläggningar och kommer att fungera som stöd till kunder med tillgång till miljövänlig gas. 

Inte bara en partner som utvecklar en app, utan en som stödjer Gasums vision 

Med andra ord ville Gasum skapa en mobilapp som skulle hjälpa kunderna att använda sina bensinbilar och besöka Gasums bensinstationer. Applikationen behövde stå på en stabil plattform där information kunde flöda direkt till användaren. Gasum ville också ha en kompetent partner för att utveckla appen. Förutom att ha expertis inom apputveckling behövde partnern ha en kontextuell förståelse för branschen och kapacitet för ett längre samarbete med företaget. Att förstå Gasums vision om hållbar utveckling var en nyckelfaktor. 

Etteplan valdes som leverantör tack vare vår långa erfarenhet inom apputveckling och ett bra samarbete med Gasum. I egenskap av tvärvetenskapligt teknikföretag var Etteplan redo att möta det strikta schemat och påbörja utvecklingen av appen snabbt.  

”Etteplan representerade en partner som vi kunde arbeta med på lång sikt inom apputveckling men som också kunde stötta oss i arbetet med att uppnå våra mål för hållbar utveckling och digitalisering”, säger Olli Paasio, Director Traffic Finland och produktägare av mobilappen. 

"Vårt samarbete med Gasum är viktigt för oss på många plan. Vi delar deras vision om att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster till marknaden. Det är också mycket värdefullt för oss att ha en så långsiktig partner i utvecklingen av digitalisering för denna sektor", förklarar Antti Ojaranta, Head of Retail and Payments, Business Architect, Etteplan. 

Gasum

Användarcentrerad applikation med funktioner som ger mervärde 

I nära samarbete med Gasum utvecklade Etteplan en mobilapp för användare av gasfordon som kallas Gasum Driver App. Användargränssnittet i förarappen har byggts med React Native och använder pushmeddelanden och Azures molntjänst. Appen visar en karta med bensinstationer och gör det möjligt för användaren att välja tillgängliga stationer för sin rutt. Den förmedlar information i realtid om bensintankstationers status såsom pris, tillgänglighet och ger dessutom rekommendationer om lämpliga platser. Appen gör det möjligt för varje enskild användare att planera den mest effektiva rutten. Den ger också enkel tillgång till påfyllningsinstruktioner och kontakt med Gasums kundservice. 

"Teknikerna som används i den här lösningen är inriktade på att förse Gasum med en digital plattform som förbättrar deras kundräckvidd och möjliggör framtida utveckling av själva plattformen. Dessutom är appen skräddarsydd för att hjälpa Gasums kunder att utnyttja nätverket av bensinmackar genom att tillhandahålla realtidsinformation", tillägger Matti Anttonen, Head of Mobile development, Business Architect, Etteplan. 

Lösning som stödjer digitalisering och räckvidd för Gasum 

Den förarapp som Etteplan har utvecklat har fört Gasums approach till kunderna till en modern standard. Det hjälper företaget att nå fler kunder i realtid och ger dem mervärde. Appen representerar en plattform som kan utvecklas ytterligare som en stabil digital kanal med obegränsade möjligheter. Viktigast av allt är att appen stödjer Gasums kunder i deras verksamhet och samtidigt minskar deras koldioxidavtryck. 

"Det är väldigt viktigt för oss på Gasum att vi lyssnar på våra kunder och gör vårt bästa för att stötta våra kunder i deras verksamhet och hjälpa dem i deras vardag med oss. Mobilappen var helt klart en av de lösningar som våra kunder förväntade sig. Vi är fast beslutna att genomföra vår roadmap för digitalisering och efter lanseringen av Gasums kundportal för B2B-kunder tidigare under 2021 är vi glada över att nu ha förarappen tillgänglig för alla som använder gasbilar. Etteplan kunde tillhandahålla en förstklassig applikation enligt tidsplan och inom budget. Appen gör att vi kan nå fler kunder och stödja vår digitalisering. De överträffade verkligen våra förväntningar", fortsätter Olli Paasio från Gasum.  

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Antti Ojaranta
Antti Ojaranta
Head of Retail and Payments, Business Architect
Cloud and Applications