Close

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Fallstudien Share by Parkanizer visar hur flexibilitet och ett brett utbud av programvaruutveckl-ingstjänster kan göra det lättare att byta affärsstrategi och komma ut på marknaden med en fan-tastisk SaaS-lösning.

Projektet inleddes med preliminära insikter från Parkanizer-teamet samt insikter från kunder som använde Parkanizers tidigare produkter.

Undersökningsteamet från Etteplan (tidigare Skyrise.tech*) genomförde en bredare analys av marknadsbehoven. När data var insamlat bestämde sig Parkanizer för att gå igenom idéfasen och produktdesignfasen via en upprepningsprocess.

Parkanizer lyckades underteckna de första kontrakten för den nya produkten trots att man end-ast hade produktskisser och en prototyp utvecklad av Etteplan tillgängliga. Därefter byggdes en MVP (Minimal Viable Product) med en mobile-first-strategi inom bara en och halv vecka! Detta hade inte kunnat genomföras utan utkontraktering av CIAM (Customer Identity and Access Mana-gement) och integrering av lösningen med Auth0.

Arkitektursrelaterade beslut

SaaS-plattformen byggdes som en Microsoft Azure-klientmiljö. Detta gör det möjligt för att snabbt bygga upp, driftsätta och hantera tjänster i ett globalt nätverk av datacenter.

Produktteknikstacken är baserad på Microsoft-lösningar som omfattar .NET Framework och SQL Server med modern och stabil front-end-teknik (TypeScript, SASS) som ger teamet stor flexibilitet i funktionsutvecklingen. För att smidiga versionsreleaser ska säkerställas används Jenkins och Octopus Deploy.

För de inbyggda rapporteringsfunktionerna används Microsoft PowerBI. På så sätt säkerställs skalbar och tillförlitlig extrahering och presentation av data.

Vi utvecklade dessutom vår egen mobilapplikation med hjälp av Flutter. Detta var avgörande för att vi skulle kunna hålla kostnaderna nere och bara upprätthålla en enda kodbas. Flutter är en av de snabbast växande teknikstackarna och erbjuder ständigt nya saker som gör att vi kan ha en snabbare releasecykel.

Idag hjälper appen Share by Parkanizer företag över hela världen att effektivt hantera sina kon-torsbord och parkeringsplatser. Appen utmärker sig genom sin enkelhet, utmärkta användarupp-levelse och övergripande användarvänlighet.

Appen gör att alla kontor kan omvandlas till smarta kontor. Share by Parkanizer gör att kontors-förvaltare kan hantera, boka och begränsa skrivbord och parkeringsplatser. Det är den perfekta lösningen när anställda arbetar delvis på distans eller på platser med hot desk-policyer.

 Parkanizer logo

*Skyrise.tech förvärvades av Etteplan i juni 2021. Läs mer om förvärvet här.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Paul Pachowicz
Paul Pachowicz
Chief Customer Success Officer