Close

Stöttar Johnson & Johnson i kampen mot tarmparasiter

2019 tillkännagav Johnson & Johnson att man utökar sin verksamhet med globala produktdonationer från 2025 av en behandling mot maskar. Det nya femåriga utökade åtagandet kommer att säkerställa att en miljard doser VERMOX® CHEWABLE tillhandahålls under perioden 20212025 till länder med hög belastning via donationer till Världshälsoorganisationen (WHO) som hanterar och samordnar förfrågningar från länder om detta värdefulla läkemedel. Intestinala maskar, som även kallas jordburna maskar, anses vara de mest utbredda av förbisedda tropiska sjukdomar (NTD) och har särskilt skadlig inverkan på barns hälsa och utveckling.

I flera regioner över hela världen orsakar tarmparasiter morbiditet och undernäring, särskilt bland barn. Johnson & Johnson's Global Public Health-team bekämpar parasitinfektioner på global nivå genom massadministrering av läkemedel.

Förutom läkemedelsadministration och donationer arbetar Johnson & Johnson med partner som Etteplan för att identifiera hållbara lösningar för att bekämpa maskar på längre sikt. Dessa inkluderar förbättrad diagnostik för STH och utveckling av nationella övervaknings- och utvärderingsramverk för att möjliggöra bättre datainsamling, mer informerat beslutsfattande och i slutändan optimerade terapeutiska interventioner som har potential att eliminera inälvsmaskar i endemiska länder.

Nya metoder för screening och analys ökar effekten av massadministrering av läkemedel. Etteplans lösning förbättrar räkningen av parasitens ägg i provet genom att automatisera avbildningen och tillåta artificiell intelligens att utföra räkning och klassificering av parasiter. Tidigare gjordes detta manuellt med mikroskop och motklickare. Den nya metoden är ett viktigt steg mot att öka testprocedurernas skala, hastighet och tillförlitlighet.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Etteplan hjälpte Demcon att leverera respiratorer på rekordtid

Coronautbrottet i januari 2020 har lärt oss att livet är oförutsägbart. De mest värdefulla resurserna just nu har visat sig vara kunnig vårdpersonal och medicinsk utrustning. Demcon, ett nederländskt företag specialiserat på avancerad medicinsk teknik och produkter, bland annat respiratorsystem, ställdes nyligen inför den största utmaningen i företagets historia.

Kontakta oss
Matthias Zumpe
Matthias Zumpe
Team Manager Embedded Systems (Software)