Fortsätt till innehåll

Stöttar Johnson & Johnson i kampen mot tarmparasiter

2019 tillkännagav Johnson and Johnson att man utökar sin verksamhet med globala produktdonationer från 2025 av en behandling mot maskar. Det nya femåriga utökade åtagandet kommer att säkerställa att en miljard doser VERMOX® CHEWABLE tillhandahålls under perioden 2021–2025 till länder med hög belastning via donationer till Världshälsoorganisationen (WHO) som hanterar och samordnar förfrågningar från länder om detta värdefulla läkemedel. Intestinala maskar, som även kallas jordburna maskar, anses vara de mest utbredda av förbisedda tropiska sjukdomar (NTD) och har särskilt skadlig inverkan på barns hälsa och utveckling.

I flera regioner över hela världen orsakar tarmparasiter morbiditet och undernäring, särskilt bland barn. Johnson & Johnson's Global Public Health-team bekämpar parasitinfektioner på global nivå genom massadministrering av läkemedel.

Förutom läkemedelsadministration och donationer arbetar Johnson & Johnson med partner som Etteplan för att identifiera hållbara lösningar för att bekämpa maskar på längre sikt. Dessa inkluderar förbättrad diagnostik för STH och utveckling av nationella övervaknings- och utvärderingsramverk för att möjliggöra bättre datainsamling, mer informerat beslutsfattande och i slutändan optimerade terapeutiska interventioner som har potential att eliminera inälvsmaskar i endemiska länder.

Nya metoder för screening och analys ökar effekten av massadministrering av läkemedel. Etteplans lösning förbättrar räkningen av parasitens ägg i provet genom att automatisera avbildningen och tillåta artificiell intelligens att utföra räkning och klassificering av parasiter. Tidigare gjordes detta manuellt med mikroskop och motklickare. Den nya metoden är ett viktigt steg mot att öka testprocedurernas skala, hastighet och tillförlitlighet.

Ställ en fråga till vår expert

Matthias Zumpe

Team Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.