Close

Vi hjälper Sulzer med utvecklingen av ny programvara för prestandatestning

Sulzer är en global ledare inom vätsketeknik. Företaget är specialiserat på pump-, omrörnings-, blandnings-, separations- och appliceringstekniker för vätskor av alla slag. Sulzers kunder drar nytta av företagets passion för innovation, prestanda och kvalitet och av deras lyhörda nätverk med 50 produktionsanläggningar i världsklass och 100 servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i fyra divisioner: Pumputrustning, tjänster för roterande utrustning, kemiteknik och applikatorsystem.

Referens

Sulzer tillverkar turbokompressorer på fabriken i Kotka i Finland. Dessa kompressorer testas med hjälp av en programvara för prestandatestning. Sulzer ville uppdatera detta system för att säkerställa regelefterlevnad och öka testprocessens produktivitet. Etteplan valdes som partner för utvecklingsprojekten tack vare vår omfattande expertis inom LabVIEW, vår historia av samarbete med Sulzer och närheten till Etteplans lokala Kotka-kontor från Sulzers-fabriken i Kotka.

Etteplan har i nära samarbete med Sulzer uppdaterat och kombinerat flera programvaror i Sulzers system för prestandatestning. Experter från Lappeenranta-Lahti University of Technology deltog också i projektet. Mer detaljerat kombinerade Etteplan ett Siemens-datainsamlingsgränssnitt och MATLAB-funktioner till LabVIEW-datainsamlingsapplikationen. Systemet används för att testa Sulzers HST-kompressorer. Denna turbokompressor används ofta i reningsverk och i industriella lågtrycksprocesser.

Resultatet är ett intuitivt och kostnadseffektivt system

Projektet inleddes med en förstudie i kundens utmaning. Etteplan gav sedan Sulzer rekommendationer kring hur systemet skulle utvecklas för att tillgodose deras behov på bästa sätt. Regelstandarder och krav styrde projektets omfattning på ett strikt sätt. De båda företagen arbetade tätt tillsammans för att skräddarsy systemet efter Sulzers specifika behov. Resultatet är ett intuitivt och kostnadseffektivt system som garanterar kvaliteten på Sulzers turbokompressor.

Denna nya programvara har stöd för alla globala standarder och normer för prestandatestning. Dessutom stöds metriska och brittiska termodynamiska enheter, vilket gör att Sulzer kan betjäna kunder över hela världen utifrån deras specifika behov.

”Detta kommer också att öka vår effektivitet och produktivitet. All information och alla attribut som behövs för testprocessen kommer in i programvaran direkt från vårt ERP-system utan något manuellt arbete. Testprotokoll, loggfiler och testcertifikat genereras automatiskt när de enskilda teststegen har slutförts på ett lyckat sätt”, avslutar Tommi Ratia, Production Development Manager på Sulzer.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Etteplan stöder KION med kontinuerlig systemtestning av IoT-enhet för gaffeltruckar

KION Group är en ledande global leverantör av intralogistiklösningar för leveranskedjan. KION Groups varumärken hör till de bästa i branschen. Dematic är världens ledande specialist på automatiserade materialflöden. Varumärkena Linde och STILL betjänar premi-ummarknaden för gaffeltruckar och lagerutrustning. Andra varumärken täcker både lågprissegmentet och regionala marknader. Koncernen sysselsätter cirka 41 000 personer världen över.

Allaway mer än tredubblade räckvidden hos sin smarta dammsugare med Etteplans hjälp

Allaway Oy är ett finskt företag som tillverkar Allaway centraldammsugare och Ufox luftfuktare. Fabriken och kontoret ligger i Jyväskylä i centrala Finland. Centraldammsugaren Allaway har hundratusentals användare och är det populäraste varumärket inom centraldammsugare i Europa.

Allaway erbjuder högkvalitativa produkter med lång livslängd för hemmabruk och för mer krävande professionell användning. Allaway utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa centraldammsugare och luftfuktare.

Utökad testkapacitet och modernisering av testsystem för Ensto

Ensto konstruerar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta elektriska lösningar och expertis för eldistributionsnät och byggnader. Ensto, ett internationellt teknikföretag och familjeföretag, grundades 1958 och har cirka 1 350 engagerade medarbetare i Europa, USA och Asien. Under 2020 genererade vi en omsättning på 250 miljoner euro. Vi tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar framtid.

Kontakta oss
Timo Vallgren
Timo Vallgren
Department Manager
Software & Embedded Solutions, Data Acquisition & Control