Fortsätt till innehåll

Etteplan stöder KION med kontinuerlig systemtestning av IoT-enhet för gaffeltruckar

KION Group är en ledande global leverantör av intralogistiklösningar för leveranskedjan. KION Groups varumärken hör till de bästa i branschen. Dematic är världens ledande specialist på automatiserade materialflöden. Varumärkena Linde och STILL betjänar premi-ummarknaden för gaffeltruckar och lagerutrustning. Andra varumärken täcker både lågprissegmentet och regionala marknader. Koncernen sysselsätter cirka 41 000 personer världen över.

KION Group är en av världens ledande leverantörer av industritruckar och lösningar för leveranskedjan. För några år sedan introducerade företaget en ny IoT-gateway för hantering av fordonsparker och datakommunikation. Enheten har några enastående funktioner, till exempel inställning av hastighetsgränser, hantering av vilken förare som kan komma åt och köra vilken truck, olycksdetektering med mera. Alla funktioner kan enkelt fjärrhanteras via internet, eftersom en IoT-gateway är ansluten till en molnbaserad applikation. Men en så omfattande uppsättning funktioner kräver också omfattande tester.

Eftersom vi talar om testning på systemnivå är bästa praxis att använda ett externt testteam. Därför samarbetar KION med Etteplan SWTCS för att dra nytta av deras expertis när det gäller att skapa testsystem med hjälp av NI LabVIEW och NI TestStand.

”Den största utmaningen var att förstå hela systemkedjan från fordonet till molnet och alla ömsesidiga beroenden, och att utforma de olika gränssnitten så att de kunde testas för våra användningsfall. Vi visste redan att Etteplan var en tillförlitlig samarbetspartner och att de kunde erbjuda rätt kompetens inom området testautomatisering.”

Testutvecklingen måste hålla jämna steg med produktutvecklingen

Objektet som testas är en enhet som kör Linux-baserad firmware och ansluter gaffeltrucken till den molnbaserade applikationen. Den inbäddade programvaran utvecklas kontinuerligt av KION:s utvecklingsteam, och det automatiserade testsystem som skapas och underhålls av Etteplan säkerställer att alla funktioner fungerar som förväntat. Samarbetet är långsiktigt eftersom nya tester måste läggas till och omarbetas för att täcka in alla krav i takt med att KION:s IoT-gateway utvecklas och får fler funktioner. 

Rigorös testning ger mer effektiv utveckling

Tack vare detta arbetssätt kan KION fokusera på att utveckla produkten, medan Etteplans experter – eller snarare det automatiserade testsystem som de skapat – ser till att allt fungerar som förväntat. Det dedikerade externa testteamet, vars enda syfte är att hitta buggar, har redan visat vad det går för genom att hitta fel i programvaran som annars skulle ha letat sig in i gaffeltruckarna som löpande levereras till KION:s kunder. På så sätt har företaget undvikit kostsamma serviceåtgärder och skadat anseende.

”Vårt mångåriga samarbete har gett Etteplan en djup insikt i vårt system. Detta innebär också att Etteplan enkelt kan ta sig an och hantera nya uppgifter”, säger KION.

Relaterade referenscase

Mjukvarutestning och DevOps 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Mjukvarutestning och DevOps 

Vi hjälper Sulzer med utvecklingen av ny programvara för pres­tan­da­test­ning

Ställ en fråga till vår expert

Esa Kivioja

Director, SW Testing

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.