Fortsätt till innehåll

Vi hjälper Sulzer med utvecklingen av ny programvara för pres­tan­da­test­ning

Sulzer är en global ledare inom vätsketeknik. Företaget är specialiserat på pump-, omrörnings-, blandnings-, separations- och appliceringstekniker för vätskor av alla slag. Sulzers kunder drar nytta av företagets passion för innovation, prestanda och kvalitet och av deras lyhörda nätverk med 50 produktionsanläggningar i världsklass och 100 servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i fyra divisioner: Pumputrustning, tjänster för roterande utrustning, kemiteknik och applikatorsystem.

Sulzer tillverkar turbokompressorer på fabriken i Kotka i Finland. Dessa kompressorer testas med hjälp av en programvara för prestandatestning. Sulzer ville uppdatera detta system för att säkerställa regelefterlevnad och öka testprocessens produktivitet. Etteplan valdes som partner för utvecklingsprojekten tack vare vår omfattande expertis inom LabVIEW, vår historia av samarbete med Sulzer och närheten till Etteplans lokala Kotka-kontor från Sulzers-fabriken i Kotka.

Etteplan har i nära samarbete med Sulzer uppdaterat och kombinerat flera programvaror i Sulzers system för prestandatestning. Experter från Lappeenranta-Lahti University of Technology deltog också i projektet. Mer detaljerat kombinerade Etteplan ett Siemens-datainsamlingsgränssnitt och MATLAB-funktioner till LabVIEW-datainsamlingsapplikationen. Systemet används för att testa Sulzers HST-kompressorer. Denna turbokompressor används ofta i reningsverk och i industriella lågtrycksprocesser.

Resultatet är ett intuitivt och kostnadseffektivt system

Projektet inleddes med en förstudie i kundens utmaning. Etteplan gav sedan Sulzer rekommendationer kring hur systemet skulle utvecklas för att tillgodose deras behov på bästa sätt. Regelstandarder och krav styrde projektets omfattning på ett strikt sätt. De båda företagen arbetade tätt tillsammans för att skräddarsy systemet efter Sulzers specifika behov. Resultatet är ett intuitivt och kostnadseffektivt system som garanterar kvaliteten på Sulzers turbokompressor.

Denna nya programvara har stöd för alla globala standarder och normer för prestandatestning. Dessutom stöds metriska och brittiska termodynamiska enheter, vilket gör att Sulzer kan betjäna kunder över hela världen utifrån deras specifika behov.

”Detta kommer också att öka vår effektivitet och produktivitet. All information och alla attribut som behövs för testprocessen kommer in i programvaran direkt från vårt ERP-system utan något manuellt arbete. Testprotokoll, loggfiler och testcertifikat genereras automatiskt när de enskilda teststegen har slutförts på ett lyckat sätt.”

Tommi Ratia

Production Development Manager på Sulzer

Relaterade referenscase

Mjukvarutestning och DevOps 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Mjukvarutestning och DevOps 

Etteplan stöder KION med kontinuerlig systemtestning av IoT-enhet för gaffeltruckar

Ställ en fråga till vår expert

Timo Vallgren

Team Manager, Test system development

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.